Zpravodajství FTV Prima očima odborníků

Představenstvo FTV Prima zadalo dne 3. června 2016 nezávislou analýzu, která měla vyhodnotit mediální pokrytí TV Prima uprchlické krize od 1. září roku 2015 do 8. června 2016, zhodnotit objektivitu, vyváženost a redakční nezávislost a také zanalyzovat průběh redakční porady ze září 2015.

Představenstvo Primy vybralo experty na základě jejich zkušeností a nezávislosti: prvním expertem byl vysokoškolský pedagog a publicista Petr Žantovský, druhou hodnotitelkou byla advokátka Helena Chaloupková, expertka na mediální právo, a posledním odborníkem byl zkušený ekonomický novinář a šéfredaktor internetového rádia Jiří Fencl. Všichni tři obdrželi od Primy mediální pokrytí na dobu od 1. září 2015 do 8. června 2016 a možnost osobních rozhovorů s pracovníky FTV Prima.

Závěry z nezávislých zpráv byly následující:

  • FTV Prima dostála stanovených povinností dodržovat redaktorské zásady objektivity a vyváženosti. Expertka na mediální právo Helena Chaloupková ve své analýze uvedla, že Prima se nesnažila úmyslně negativně informovat o uprchlické vlně.
  • FTV Prima podávala o uprchlické situaci objektivní zprávy. Ekonomický novinář Jiří Fencl píše ve své zprávě, že Prima jednala v souladu s novinářskými principy nezkresleného a přesného informování.
  • Co se týče novinářské profesionality a etiky, FTV Prima podle vysokoškolského pedagoga Petra Žantovského neprosazovala žádný zájmový či politický názor a vynaložila maximální úsilí na dosažení neutrálního a objektivního zpravodajství. Petr Žantovský a Helena Chaloupková navrhli možná zdokonalení v dodržování profesionálních standardů v několika specifických případech, zjištěná pochybení však hodnotitelé nepovažovali za závažná.
  • Po osobním setkání s personálem FTV Prima Petr Žantovský a Jiří Fencl shledali, že ani vedení společnosti, ani jednotliví výkonní pracovníci se nikdy nepokusili ovlivňovat ladění jednotlivých zpravodajských či publicistických příspěvků. Zásahy editora byly vždy standardní a ryze technického rázu. Reportéři potvrdili, že oni sami byli a jsou iniciativní při výběru témat pro své příspěvky a nemají žádné redakční nařízení, jak zpracovat nějaký příběh nebo jaké k němu zaujmout stanovisko. Setkání tak jednoznačně vyvrátilo jakoukoli pochybnost o nedostatečné nestrannosti či podjatosti reportérů FTV Prima či jejího vedení.

Představenstvo FTV Prima po vyhodnocení celé kauzy informování o uprchlické krizi přistoupilo k těmto opatřením:

  • Porad redakce zpravodajství se nebudou účastnit akcionáři FTV Prima, ani jejich zástupci
  • Prima bude při zpracovávání zpravodajských a publicistických témat dále klást nejvyšší důraz na jejich objektivitu a vyváženost a prezentaci různých názorových stanovisek
  • Prima bude i nadále pracovat v souladu se svou politikou nezávislého zpravodajství, spojenou s objektivním, vyváženým a profesionálním podáváním informací. 

V případě zájmu o více informací, prosím, kontaktujte Gabrielu Semovou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama