FTV Prima se ohrazuje proti tvrzení RRTV

V návaznosti na dnešní tiskovou zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se společnost FTV Prima, provozovatel televizního vysílání stanic Prima, Prima COOL, Prima LOVE a Prima ZOOM, ohrazuje proti tvrzením v ní uvedeným.
Prima logo fialové
Prima logo fialové
Prima

S konstatováním, že FTV Prima účelově zařazuje reklamní sdělení do tichých pasáží pořadů, pak nesouhlasíme a považujeme je za nepravdivé a nepodložené.

FTV Prima do vysílacího řetězce zařadila technické zařízení, které reguluje a vyrovnává hlasitost pořadů a reklamních sdělení tak, aby byla v souladu se zákonem a doporučením EBU (European Broadcasting Union). Průběžně vyhodnocujeme zvukovou úroveň vysílání, nicméně pořady a reklama, byť jsou v současnosti natáčeny podle stejných norem, jsou zaznamenány na odlišných nosičích a jsou nasazovány do vysílání zvlášť. Legislativa pak dále ukládá, aby vysílatelé respektovali celistvost pořadu, tedy například aby nerušili dramatické, a tudíž pravděpodobně častěji hlasitější scény. Může se proto stát, že zvuková úroveň není vyrovnaná a reklamní sdělení tak subjektivně může působit hlasitěji než předcházející a následné vysílání.

Z reakcí našich diváků víme, že jim hlasitá reklama vadí a televize tak na ní žádný zájem nemají. Naopak se dlouhodobě snažíme divákům vycházet vstříc. S analýzou RRTV se tedy se zájmem detailně seznámíme a následně vyhodnotíme, na základě jakých měření a dedukcí dospěla RRTV k nepravdivým závěrům, které prezentuje ve své tiskové zprávě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama