• ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT V (7)
    ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT V (7)
  • ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
    ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT V (12)
  • ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT V (6)
    ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT V (6)
Tipy

ČSMT IV (1) - Adriana Tomeková a Teddy