Hitlerovi badatelé

Hitlerovi badatelé

O pořadu

Po první světové válce se v Německu začalo šířit nacionalistické hnutí a nacisté hledali nové způsoby, jak přesvědčit národ o své pravdě. Tvrdili, že Atlantida byla civilizací Árijců, a sami sebe považovali za jejich potomky. Tyto myšlenky dokázaly ovlivnit miliony lidí, mezi kterými byli i velice výjimeční muži, kteří byli ochotní podstoupit pro tuto myšlenku neuvěřitelné útrapy a strádání. Snažili se najít nějaké pádné důkazy, které by tato tvrzení potvrdily. Cestovali do Afriky, Himálaje a Jižní Ameriky. Na těchto výpravách šířili myšlenky nacismu a prováděli mapování území pro potřeby armády a rozvědky. Nacisté do těchto výprav investovali velké finanční částky, výsledky však byly velice rozporuplné. Po válce pak někteří z těchto průzkumníků prožili plnohodnotné životy, aniž by se někdo nějak hlouběji pozastavoval nad jejich nacistickou minulostí.

Cestovatelé a dobrodruzi ovlivnění nacistickou propagandou, průzkumné výpravy po celém světě ve jménu Třetí říše