Bio Aging pod taktovkou docenta Lubomíra Nováka

Novinkou druhé série pořadu Mladší o pár let je tzv. Síň pravdy, kde se účastníci dozvídají pravdu o svém zdravotním stavu a odborníci jim doporučují, jak by měli upravit svůj životní styl a životosprávu, aby si zdraví uchovali co nejdéle.
MOPL - DNA
MOPL - DNA
Internet

Protože být mladší neznamená jen být krásnější, ale také být zdravý a žít plnohodnotný život. V souvislosti s tím mohli diváci slyšet pojmy „biologický věk“ a „Bio Aging“. O jejich vysvětlení jsme požádali doc. MUDr. Lubomíra Nováka, CSc., vedoucího lékaře Kliniky GHC.

Co je to biologický věk a Bio Aging?

Smyslem systematického programu nazývaného Bio Aging je diagnostikovat stav organismu člověka a stanovit jeho biologický věk. Ten se totiž vůbec nemusí shodovat se skutečným. Záleží na genetických dispozicích konkrétního jedince, jeho životním stylu či přístupu a mnoha dalších faktorech, které mohou člověka více či méně oddálit od věku, na který je jeho organismus „naprogramován“.

Jak určení biologického věku probíhá?

Je založeno  na počítačovém zpracování informací o zdravotním stavu klienta a jeho životním stylu. Samotné zjišťování biologického věku představuje komplex lékařských a komplementárních vyšetření (klinické vyšetření, zobrazovací techniky, laboratoře, funkční vyšetření), která jsou cíleně prováděna v jednom okamžiku a hodnocena speciální metodikou. Zvláštní důraz je kladen na vyšetření laboratorní. Kromě běžných metod jsou v programu užity i specifické laboratorní testy se zaměřením na příčiny stárnutí a na možnosti ovlivnění tohoto procesu (radikálová teorie stárnutí, hormony). Při hodnocení výsledků je použita speciální metodika adaptovaná na středoevropskou populaci.

Jak dlouho vyšetření trvá a jaké jsou výstupy?

Absolvování celého komplexu vyšetření trvá čtyři až pět hodin. Závěrem je vyčerpávající a srozumitelná zpráva a ohodnocení v rozsahu až pětadvaceti stran, jehož součástí je na grafu zobrazený biologický věk. Tato zpráva a zejména z ní vyplývající doporučení jsou tématem pro diskusi mezi klientem a lékařem.

Má určení biologického věku nějaký konkrétní  přínos?

Snaha udržet si mládí co nejdéle patří k lidem odpradávna. Věčné mládí ani garanci dožití se sto dvaceti let klientům dát nemůžeme, ale s určením biologického věku souvisejí preventivní postupy a doporučení, díky nimž se člověk může naučit žít v co nejlepším souladu se svým genetickým potenciálem a uzpůsobovat mu svůj životní styl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama