Doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc.

Internista, vedoucí lékař Kliniky GHC a vedoucí Výzkumného a diagnostického centra GHC
MOPL II - odbornik - Lubomír Novák
MOPL II - odbornik - Lubomír Novák
Prima

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Má atestaci I. a II. stupně v klinické biochemii a atestaci I. stupně v oboru vnitřního lékařství.

Pracoval v Ústavu pro biochemii a toxikologii FVL UK, později na IV. interní klinice FVL UK Praha jako odborný lékař. Je vlastníkem licence České lékařské komory pro obor hematologie a transfuzní služba. Od roku 1996 působí v soukromém sektoru. Započal svou odbornou činnost jako odborný lékař v nestátním zdravotnickém zařízení Salve Sinuhet, s. r. o. V současnosti pracuje na Klinice GHC jako internista, vedoucí lékař kliniky a vedoucí Výzkumného a diagnostického centra GHC.

Je autorem a spoluautorem více než 50 původních vědeckých časopiseckých prací i monografií a také členem několika odborných společností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama