Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek

Plastický chirurg na Klinice GHC
MOPL II - odbornik - Miroslav Tvrdek
MOPL II - odbornik - Miroslav Tvrdek
Prima

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci I. stupně z chirurgie a také z plastické chirurgie. V roce 1991 byl ustanoven docentem plastické chirurgie.

Působí v několika odborných společnostech, je např. předsedou České společnosti plastické chirurgie, člen výboru České společnosti estetické chirurgie či mezinárodní společnosti IPRAS aj. Pracoval mimo jiné v Ústavu experimentální medicíny a od roku 1992 až dosud je přednostou Kliniky plastické chirurgie FN Královské Vinohrady.

Vyučuje také na 3. lékařské fakultě UK a je autorem a spoluautorem více než 80 publikací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama