Napoleon

Napoleon

O pořadu

Na sklonku života je Napoleon (v podání strhujícího Philippa Torretona) spolu s několika svými přívrženci uvězněn na ostrově Svatá Helena, kde roku 1821 za poněkud záhadných okolností umírá…

Fascinující příběh z 1. poloviny 19. století o posledních dnech velkého vojevůdce Napoleona Bonaparte. Film A. de Caunese kombinuje známá i překvapivá fakta s mýty, obestírajícími tuto kapitolu našich dějin. Odhaluje lidskou tvář i slabost kdysi velmi vlivného muže, čelícího posledním okamžikům svého života v nepřátelském zajetí...

V říjnu roku 1840 je Napolenova rakev s jeho ostatky otevřena, aby mohl být císař se všemi poctami pohřben ve Francii. Ceremoniálu se účastní jeho blízcí, ale také Angličané, kteří se před devatenácti lety na ostrově Svaté Heleny, kde byl ve vyhnanství, stali jeho vězniteli…

Napoleon je na nehostinném ostrově obklopen několika blízkými, kteří ho následovali do exilu: je mezi nimi dvorní maršálek Bertrand, generálové Gourgaud a Montholon, jeho věrný sluha, také Korsičan Cipriani a strážce Ali. Na ostrov právě dorazil nový guvernér Hudson Lowe, který je odhodlán svému vězni jaksepatří znepříjemnit život. Hned první setkání nabubřelého Angličana s hrdým Korsičanem, který se stále cítí být císařem Francouzů, skončí špatně. Guvernérovi se zdá, že jeho země na Napoleonovo věznění vydává zbytečně mnoho peněz a sám císař – kterému ale říká „generále“, protože o tento jediný titul oficiálně nepřišel – si tu žije příliš rozmařile. Napoleon dobře jí a k potěšení tu má i Montholonovu manželku Aubine, která později porodí dítě. Guvernér naznačuje Napoleonovu lékaři, že by bylo nejlepší se vězně zbavit. Když doktor dotčeně odmítá ho otrávit, propouští ho. Netuší ale, že sám doktor byl na ostrov dosazen ještě někým vyšším, aby na něj dohlížel. Guvernérovi se podaří ho zbavit teprve za několik dalších let. Mezitím se kolem císaře začíná osnovat spiknutí, organizované z Brazílie, které mu má napomoci k útěku, přestože je na Svaté Heleně hlídán až nesmyslně velkým počtem anglických vojáků…

 

Mladý Basil je jedním z nich, necítí ale k císaři nenávist ani pohrdání. Když za císařem přijedou jeho staří přátelé, rodina Balcombeových, okamžitě mu do oka padne jejich panenská dcera Betsy. Ovšem Betsy je hluboce zamilovaná do císaře, který ji ovšem považuje za malou holčičku, zatímco z něj se pomalu stává starý, tlustý, unavený a nemocný muž. Basil svou vyvolenou pozoruje jen zdálky; stejně jako císaře…

 

Napoleon a jeho věrný přítel Cipriani si jednoho dne vymění role. Cipriani tvrdí, že každý od nynějška na sebe bere osud toho druhého. Cipriani vždy ochutnává víno, které je Napoleonovi podáváno, a tak jednou dostane velice silné bolesti. Vyhledá sice pomoc čínského akupunkturisty, ale nakonec umírá. Napoleon se účastní pohřbu a dlouho zůstává zavřený ve svých pokojích, tolik truchlí po mrtvém příteli…

 

Zdá se, že i on je velmi nemocný a jeho dny jsou sečteny. Ostatně docela přestal vycházet ven a Angličané mají obrovské potíže ho jen zahlédnout, aby se přesvědčili, že tu skutečně je. Právě v den, kdy se koná v Plantation House ples k poctě guvernéra, vylodí se v husté mlze spiklenci, kteří mají odvézt císaře z ostrova. Ke guvernérovu ohromnému překvapení ale Napoleon vyšle mladého Basila, aby ho varoval před vetřelci. Vypukne přestřelka, mnoho spiklenců je zabito, ostatní rychle odplouvají. Když se guvernér ptá po důvodu Napoleonova chování, císař ho oplátkou žádá, aby ho, až zemře, nepohřbil na ostrově, ale anonymně na březích Seiny, aby byl nablízku svým milovaným Francouzům.

 

Pak Napoleon odešle z ostrova většinu svých lidí, mimo jiné i Balcombovy, čímž Betsy velice trpí. Jeho stav se prudce zhorší a nakonec císař umírá. Je pohřben s poctami hodnými generála…