Pidilidi

Pidilidi

O pořadu

V domě Lenderových se neustále něco ztrácí. Petr proto nastražil na různá místa pastičky, jediný, kdo se ale prozatím chytil, je jeho matka Viktorie. Rodina se právě chystá k advokátovi: jejich zemřelá prateta jim v závěti odkázala dům, ve kterém bydlí. Když Lenderovi odejdou, ožije rodina pidilidí Clockových. Otec Lusk, maminka a dvě děti, Arielka a Hrášek. Jako všichni pidilidi jsou tiší, diskrétní a od velkých lidí, jimž říkají Bobové a jichž se bojí, protože se je někdy pokoušejí zašlápnout, si občas „vypůjčují“ různé věci, potřebné k životu.

 

Lenderovi se od mazaného advokáta mezitím dozvídají, že prateta žádnou závěť nezanechala. V důsledku toho se musí okamžitě vystěhovat ze starého domu, který on chce nechat zbourat a na jeho místě postavit činžák. Proradný advokát, který se chce postupně stát majitelem celého města, ovšem zatajil, že závěť existuje: prateta ji schovala někde v domě. V té chvíli mu pidilidi společně s Petrem vyhlašují boj…