Šprti

Šprti

O pořadu
Yorkshire 1983. Skupině chlapců se právě podařilo odmaturovat, a to s velkým úspěchem. Většina z nich se chce hlásit na Oxford nebo na Cambridge. Do školy nastoupí nový učitel Irwin, který by je měl ke zkouškám na prestižní školu připravit. Jeho požadavky na ně nejsou úplně standardní, neustále jim vysvětluje, že Cambridge je něco extra, a chtějí-li se tam dostat, s průměrem nevystačí. Irwin je z jejich práce pořád zklamaný, nutí je, aby přidali. Vysvětluje jim, že historie je hra... Jeden ze studentů, Posner, se Irwinovi svěří, že je nejspíš homosexuál, protože miluje svého spolužáka Dakina. Svérázný profesor všeobecných studií Hector má také rád chlapce. Při jednom pokusu o dotek ho vidí policistka a Hectora ve škole udá... Ředitel nabídne učiteli, že z toho nebude vyvozovat žádné důsledky, ale ať odejde do důchodu dřív, než má. Také do jeho hodin přizve Irwina, aby měl na přípravu studentů ještě víc času...