Formát Leaderboard

2020-05_Display-Leaderboard
   Rozměr formátu
960 x 210 px, 745 x 100 pro HbbTV
  Datová velikost
100 kB, HTML5 200 kB
  Formát pro HbbTV
pouze JPG. GIF, PNG bez animace
  Formát
JPG, GIF, PNG, webP nebo v HTML5
  Banner HTML5
  Externí zobrazovací skript
Ano (Adform, DoubleClick atd.)

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!