Formát Overlay

overlay01062020
   Rozměr formátu
600 x 100 px
  Datová velikost
100 kB
  Formát
JPG, GIF, PNG, webP nelze použít zobrazovací script

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!