Formát PR článek

2020-05_Display-PR-článek
  Formát
text ve wordu bez přebytečných znaků a informací, do 2 000 znaků včetně mezer
  Formát Obrázku
poměr stran 16:9, min. 1200 x 675 px

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama