Formát Videospot

2020-05_Display-Videospot
  Rozlišení
aspekt 16:9 (PAL Widescreen, anamorfní, bez čtvercovych pixelu) Max. bitrate 6 Mbps
  Datová velikost
100 MB (pouze fyzicky dodané podklady)
  Externí VAST
1920×1080 @ 3500 kbps, 1280x720 @ 3000 kbps, 640x360 @ 750 kbps, 1024x576 @ 1500 kbps, 320x180 @ 450 kbps
  Přeskočení
po 15 vteřinách
  Formát
mp4 (h.264)
  Max. délka
dle mediaplánu (6s, 15s, 20s, 25s, 30s)
  Zvuk
AAC, 48 kHz - bez uměle zesíleného zvuku (cca 16,5 dB).*

AKA kód videospotu.

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

*Zvukový mix musí respektovat doporučení EBU R128, zvuková úroveň pořadu musí být normalizovánana -23 LUFS v integračním módu měření, maximální povolená hodnota modulace je -1 dBTP

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!