Mobilní Interscroller

interscroller01062020b
   Rozměr formátu
768x1230 pixelů
  Datová velikost
300 kB
  Hlavní sdělení
vycentrované s rozměry 768x860 px
  Formát
JPG, PNG, webP bez animace.

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!