Mobilni Vertikalni Video

mobilnivertikalnivideo31072020
   Rozměr formátu
768 x 860 px
  Datová velikost
2 MB
  Formát
MP4

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!