Nativní reklama

Nativní reklama 1
   Rozměr formátu
308x173 pixelů
  Datová velikost
50 kB
  Titulek
max. 90 znaků
  Perex
max. 90 znaků
  Formát
JPG, PNG a text

Podklady společně s měřicími kódy zaslat na mail obchod-online@media-club.cz

Dodací termíny podkladů se řídí platnými Obchodními podmínkami

 

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!