KOMENTÁŘ JANA SCHNEIDERA: Rathovo tvrdé lože

Bývalému středočeskému hejtmanovi a lékaři Davidu Rathovi, který vykonává nepodmíněný trest vězení v teplické věznici, byla úředně odebrána jeho vlastní zdravotní matrace, doporučená jiným lékařem-specialistou, vzhledem k Rathovu zdravotnímu stavu. Podle státního zastupitelství se prý vedení věznice povolením této zdravotní pomůcky (a občasného nošení džínových kalhot) Rathovi dopustilo takové chyby, že by dokonce mohlo jít o trestný čin.
David Rath
David Rath
TV Prima

reklama

Není mi známo, že by odsouzenému Davidu Rathovi byl vyslovený trest zostřen o pravidelně nařízené „tvrdé lůžko“, jako za dob c. a k. mocnářství. To však viditelně státnímu zastupitelství nebrání ve snaze se o něco podobného pokusit. Zřejmě zastává též c. a k. doktrínu, že vězeň nesmí být hýčkán, protože když něco provedl, je nenapravitelný, a tak tam není kvůli převýchově, ale z trestu!

Kvalifikovat možný administrativní nedostatek v případě povolení zdravotní pomůcky jako trestný čin, to už by vyžadovalo značnou dávku sadismu. Doufejme, že k tomu nedojde! Doufejme, že státní zastupitelství nebude po vedení věznice vyžadovat pro Ratha kromě tvrdého též Prokrustovo lože!

Naopak, vedení věznice by mělo být pochváleno, že soukromou zdravotní pomůcku vězni povolilo, protože tak činí s úmyslem předejít možným zdravotním komplikacím vězně, jehož léčení by pak šlo na účet daňového poplatníka.

David Rath

Rath zřejmě dostane část majetku zpět

V tomto případě se nabízejí řešení dvě. Buď Ratha přemístit do znojemské věznice, kde by mohl zbytek trestu vykonávat v tzv. Dalíkově penzionu, jehož matrace bezpochyby nepodléhají odbornému dozoru státního zastupitelství.

Anebo matraci urychleně administrativně správně povolit a využít kvalifikace doktora Ratha k tomu, aby ve věznici vykonával lékařskou praxi pro vězně. Takovýmto využíváním odsouzených lékařů by stát mohl účinně zmírnit kritiku Evropského výboru pro ochranu proti mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Ten totiž po kontrolních návštěvách České republiky dlouhodobě kritizuje nedostatky v zabezpečení péče o zdraví vězněných osob.

Píše se tak ve Výzvě k řešení krize v zabezpečení péče o zdraví vězněných osob. Výzvu poslal koncem loňského roku příslušným vládním funkcionářům Zdeněk Jemelík, předseda spolku Chamurappi, který po čtvrt století systematicky sleduje českou justici a související problematiky.

David Rath

VIDEO: Poslední rozhovor s Davidem Rathem před nástupem do vězení v Teplicích!

Některým čtenářům se takováto starost může zdát podivná, ale věc je nutno posuzovat bez emocí. Smyslem trestu odnětí svobody není zničení zdraví potrestaných osob. Měla by jím být především snaha o nápravu škody. Odsouzení by tedy především měli mít možnost pracovat. K tomu musí být též zdraví, protože jinak jdou všechny náklady na jejich pobyt ve vězení na vrub státu. To vše je sice odpovědným orgánům známo, avšak v důsledku obecného podceňování významu a potřeb vězeňství se k nápravě dosud nepřikročilo.

Spolek Chamurappi se proto domnívá, že nastal nejvyšší čas k řešení, protože stav péče o zdraví vězněných osob je kritický. Vězněné osoby jsou přitom zcela závislé na úrovni poskytované péče, nemají možnost hledat ji jinde, přičemž v některých věznicích zůstávají dlouhodobě neobsazená místa lékařů a pokusy o jejich obsazení jsou neúspěšné, i když se lékařům nabízejí nadstandardní finanční a pracovní podmínky.

Spolek proto žádá, aby se hledala nestandardní provizorní opatření ke zmírnění krize, například využívání odborné způsobilosti lékařů ve výkonu trestu, pokud by tomu nebránil například charakter jejich trestního deliktu.

Chamurappi konstatuje, a já se k tomu připojuji, že není důstojné demokratického právního státu, aby docházelo k podlomení zdraví vězněných osob proto, že v jejich věznici není obsazeno místo lékaře, či dokonce že by vězni po propuštění z výkonu trestu nemohli nastoupit zaměstnání, protože na svobodu přišli bez osvědčení zdravotního stavu a nemohli proto podstoupit nástupní zdravotní prohlídku požadovanou zaměstnavatelem.

Jan Schneider

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!