KOMENTÁŘ JANA VÍTKA: WTO má mozkovou mrtvici

Přesně to vykřikoval na čtenáře titulek úvodníku víkendového vydání Tribune de Genève. Jeho autor přiznal, že se inspiroval francouzským prezidentem Macronem, který vyslovil tutéž diagnózu o NATO.
WTO
WTO
foto WTO

reklama

Nevím, jak je to s Atlantickým paktem, ale v případě Světové obchodní organizace v Ženevě (WTO) nejde o mrtvičku, nýbrž o hrubou zubní chirurgii. Zde je stručné vysvětlení.

WTO má pravomoc řešit obchodní spory mezi svými členy. Tuto funkci zastává její apelační soud, jehož výnos je konečný a nezvratný. Když například stát X podá žalobu, že stát Y provádí dumping, tj. dává na trh státem subvencované výrobky, a WTO mu dá za pravdu, může žalobce uvalit na zboží odsouzeného státu odvetná cla.

Podle platných pravidel apelační soud musí mít tři členy, ale od 10. prosince má pouze jednoho, protože dvěma vypršela funkční doba. Nebyli doposud nahrazeni a náhradníci se ani nehledají, protože Spojené státy odmítají dát souhlas s vyhlášením konkursu na volná místa. To znamená, že žádný soud se v dohledné době konat nemůže. V mezinárodním obchodě zavládne zákon džungle, podle něhož silnější vítězí a vítěz bere vše.

Je to poprvé za čtvrt století trvání WTO, co je její arbitrážní činnost zablokována. Bývalý ředitel WTO, Pascal Lamy, ji nazval jako „korunním klenotem, bez něhož tato organizace ztrácí smysl“.

Co najednou Washington proti WTO má? Oproti diplomatům prezident Donald Trump nechodí kolem horké kaše. Řekl z obrazovky Fox News svým spoluobčanům: „WTO byla založena, aby přinášela prospěch všem kromě nás… Prohráváme žaloby, téměř všechny žaloby, které jsme ve WTO podali.“

To není tak docela pravda, ale tato poznámka je ukazatelem toho, jak moc Trump nemá rád WTO a celosvětový obchodní systém, neboť je považuje za přežité, protože přestaly sloužit svému stvořiteli a mecenáši. Pro něho je to urážka majestátu, která se nepromíjí.

Za trest vytrhl „korunnímu klenotu“ zuby, aby už nemohl kousat. Tím jej zcela a naprosto znehodnotil. Nač nám bude další bezzubá mezinárodní organizace?

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!