KOMENTÁŘ JANA VÍTKA: Zavřeni ve veverčí kleci

Co si myslíme, je ovládáno tím, co sledujeme a co sledujeme, je ovládáno elitou.
Matrix_film_ilustrace
Matrix_film_ilustrace

reklama

Když jsem byl mladší, jeden z mých oblíbených filmů  byl Matrix, a myslím si, že je to opravdu dobrá metafora pro to, co se dnes děje v naší společnosti.

Ve filmu je téměř celé lidstvo zapojeno na systém, který neustále vnáší do mysli počítačově vyrobenou skutečnost, zcela smyšlenou a cíleně zavádějící. Jsme ve stejné  situaci, ale z vlastní vůle, protože si ji vytváříme sami sobě. Naše vzájemné osobní styky, výměny myšlenek a tříbení názorů jsou stále řidší a omezenější, zato tím více vyhledáváme a noříme se do obrovské záplavy zpráv, informací a zábavy, které nám elita každodenně předkládá od rozbřesku dlouho do noci.  

Položte si otázku - proč věříte, v co věříte? Někteří budou schopni dát opravdu řádnou a zdůvodněnou odpověď, ale přemnozí se hlouběji nad ní nikdy ani nezamyslili. Po pravdě řečeno, pro většinu lidí je prostě jednodušší ponechat přemýšlení jiným. Myšlení je pracné, ztráta času, vede k rozčarování, myšlení snímá růžové brýle. Sofokles věděl, o čem mluví, když řekl, že nejpříjemnější život mají lidé, kteří nemyslí.

Proto dnes tolik lidí tráví mnoho hodin denně přebíráním informací z obrazovky, telefonů, tabletů a počítačů. Má to všechna plus, ale také jednu ohromnou vadu. O tom, co jde do této matrice, rozhoduje vládnoucí elita, která má svoji agendu, jež určuje obsah informačních proudů. A když dovolíte komukoli, aby vkládal informace do vaší mysli po několik hodin denně a každodenně, bude to nevyhnutelně mít dramatický dopad na váš názor na společnost a na svět.

Lidem je inokulováno zkreslené vnímání skutečnosti, a ti pak zdánlivě pracují pro své zájmy, ačkoli se přitom stávají součástí nadřazenějších scénářů. Takže v konečném výsledku svou čestnou prací realizují plány někoho jiného, které jsou zaměřené proti nim samotným.

Aby neztratili svoji moc, vládnoucí elity a jejich pacholci v nás utvrzují víru, že současný řád nemá alternativy a že je věčný. Ničí sebemenší zmínku o tom, že se mění epocha, že přichází nový hegemon, jehož kročeje jsou slyšet na schodišti času. Zároveň nás udržují  v neustálém strachu a válečné horečce. Stále je tu nějaký smrtelný nepřítel, který nás pozře, jestliže se za elity slepě nepostavíme.

Řečeno jinak, největším naším vnímáním jsou stáda ovcí na celém světě, která jdou za svými ovčáky tupě a slepě. Nespočetné miliony bytostí již zahynuly pro tuto bezmeznou poslušnost.

Jak napsal americký básník Lawrence Ferlinghetti :

     Politujte národ, jehož lid jsou ovce

     A jehož ovčáci ho svedli z cesty

     Politujte národ, jehož vůdci jsou lháři

     Jehož rozumní byli umlčeni

     A jehož pomatenci ovládají éter

     Politujte národ, který nezvedne svůj hlas

     Kromě k tomu, aby chválil dobyvatele

    A oslavoval tyrana jako hrdinu…

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama