KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: Je to uniforma islamistů!

Po nedávném povolení nikábu na univerzitě v Kielu vyvolalo rozhodnutí vrchního správního soudu v Hamburku povolit šestnáctileté muslimské studentce odborné školy, aby docházela do školy plně zahalená, bouřlivou debatu.
ilustrační foto
ilustrační foto

reklama

Ve spolkové zemi Šlesvicku-Holštýnsku Zelení zablokovali zákaz úplného zahalování na univerzitách a v Hamburku červeno-zelená koalice v roce 2017 zamítla žádost CDU Hamburg o zákaz úplného zahalování ve veřejných prostorách, jako jsou školy, univerzity a střediska denní péče. Ali Ertan Toprak k tomu ve svém komentáři v časopise Emma, který vede feministka a publicistka Alice Schwarzer, napsal jasně: „Nikáb a burka jsou uniformou islamistů.“

Ali pokračuje: „Trvalá a nyní znovu obnovená bezmocnost německé politiky vůči politickému islámu, a zejména nerozhodnost Zelených v otázce plného zahalování žen, objasňují jednu věc: politický islám získává v Německu každý den stále více prostoru.“

„A levicové liberální kruhy v této zemi vždy zafungují jako užiteční idioti politického islámu. Napadají kritiku politického islámu jako ,rasismus’. A přitom vpadají do zad muslimským ženám, které chtějí být stejně svobodné a rovnoprávné, jak si to pro sebe nárokuji zelené a levicové ženy na Západě.“

Diskuze - agora - o Evropě

KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: Konference za všechny prachy: O budoucnosti Evropy může mluvit jen ten, kdo souhlasí s Evropskou komisí

„Je pozoruhodné, že ženám v islámských zemích, jako je Írán nebo Saúdská Arábie, hrozí smrtelné nebezpečí v boji proti maskování žen, zatímco v této zemi Zelení oslavují tento útlak žen jako právo na sebeurčení. V očích islamistů různé formy zahalení ženy stále dělí ženy na ctnostné věřící a na sexuálně dostupné.“

Protože počet mužů, kteří vidí v nezahalených ženách sexuální kořist, také přibývá. Německo se dostává do vážného problému a, jak je v posledních letech zvykem, přikrývá tento problém frázemi o toleranci a náboženské svobodě. Ten tím ovšem nezmizí. Tlak na muslimky, aby se zakrývaly stále více, stoupá. Ali říká doslova: „Šátek na hlavě jedné ženy omezuje svobodu druhé, a je jedno, jestli ho nosí dobrovolně, nebo ne. Každý, kdo propaguje plné zahalování žen a šátky na hlavách dětí, odmítá genderovou rovnost a snaží se prosadit jejich odloučení a nerovné zacházení. Oboje je jasným porušením lidských práv, zejména zásady rovnosti, v souladu s článkem 3 Ústavy.“

Pokud jde o pravici a nacionalismus, neustále se hovoří jen o „bílých nacionalistech“. U nás i v Německu. Podle Aliho ale ten, kdo podporuje zahalování žen, podporuje radikálně pravicovou ideologii – islamismus. A to, že spolková vláda i zemské vlády neustále tuto ideologii podporují, věc islamismu jen ulehčuje.

„Islamisté nemají zájem o otevřenou nebo pluralistickou společnost. Jde o otevřený útok na naše hodnoty a vše, co naše země znamená. Stejně jako neonacisté chtějí dobýt stále více prostor a vedou válku o prostor na úkor mladých dívek a žen.“

ilustrační foto

KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: Další jméno, které nesmí být vysloveno, aneb kdo rozhoduje o tom, co smí učitelé číst

Ali zdůrazňuje nutnost obrany proti politickému islámu a nutnost změny kurzu: „Protože tady nejde o náboženskou svobodu, kterou naše ústava naštěstí zaručuje. Jde o obranu proti totalitní ideologii, jejíž představitelé trvale vystavují chytrými strategiemi naši společnost ,zátěžovému testu’ a se zahraniční podporou ,testují’ naše limity.“

Toprak ve svých článcích i projevech, coby politk CDU v Hamburku i jako předseda Kurdské německé obce často vzdával dík Německu jakožto zemi, která poskytla azyl mnohým, kteří jej potřebovali, označuje Německo jako „svobodné místo“. Ale právě proto vidí, že tato svoboda je ohrožena a je připraven bojovat za to, aby Německo svobodné zůstalo. Je to dlužen své malé dceři, jak říká v závěru svého komentáře pro feministický časopis Emma.

V tomto komentáři vidíme jasně, že není imigrant jako imigrant, mnozí z těch, kteří se považují za plně integrované, vidí v nezvládnuté migraci obrovské riziko pro společnost. Stejně tak vidíme, že není feministka jako feministka – Alice Schwarzer je feministkou celý život a dnes je pro své postoje, kritizující politický islám, kritizována takříkajíc „z vlastních řad“.

Chápu obavy Aliho Ertana Topraka z budoucnosti jeho dcery. Nechce ji vidět zahalenou a donucenou k poslušnosti. I já myslím na budoucnost svých dětí a vnoučat, když kritizuji islám, který po vzoru svých německých přátel nazývám politickým islámem, protože vidím, že strach z něj mají i mnozí muslimové, vlažní ve víře asi tak, jako jsme my Češi po Bílé hoře „vlažnými“ katolíky. A nechceme, věrni tradicím osvícenství a odboje proti totalitním režimům, aby nám opět někdo z ideologických pozic kázal, co je správné. Je pak bohužel logické, že žhaví ideologové – ať Zelení či islamističtí – se v mnohém shodnou a porozumí si. Jen tak se dá vysvětlit ona afinita islámu a „levicových“ liberálů.

Závoj ani burka totiž nejsou náboženskými symboly, jak zcela nesprávně usoudil i náš Nejvyšší soud. V koránu o zahalování není ani zmínka. Jsou to jen symboly útlaku, podřízenosti a desexualizace žen.

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!