KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: Navrhne ODS zrušit i všechny profese, které lidi nebaví?

Podle místopředsedy ODS Martina Baxy by škola měla děti hlavně bavit. Autoři nového programu ODS zřejmě zapomněli na to, že škola připravuje děti na budoucí uplatnění. K úplné dokonalosti už ODS chybí pouze slib zákazu profesí, jejichž výkon lidi nebaví.
Václav Klaus ml foto youtube
Václav Klaus ml foto youtube

reklama

ODS měla o víkendu programovou konferenci. Její obsah v médiích zcela zastínilo vyloučení Václava Klause ml. ze strany, které ve stejný den provedla Výkonná rada. ODS to na sociálních sítích od svých voličů za vyloučení VK ml. pěkně schytala. Nejeden odborník na marketing se podivoval načasování. Uspořádání programové konference není úplně levnou záležitostí. Pronájem prostor, koupě vybavení, občerstvení a cestovní náklady pro všechny zúčastněné nestojí zrovna pár korun. Stejně jako s akcí spojená inzerce. Normálně by to měl být začátek volební kampaně. Okamžik, kdy strana přitáhne ke svému programu pozornost potenciálních voličů. Místo nového programu občanských demokratů se však lidé se zájmem o politiku celý víkend zabývali vyloučením nejaktivnějšího a z hlediska získaných preferenčních hlasů nejatraktivnějšího poslance z ODS. Mnohým se to zdá nelogické. Na facebooku padala i slova jako „tunelování ODS“.

Po zhlédnutí záznamu části konference, která se týkala programu pro školství, jsem pochopila, proč musel být VK ml. urychleně vyobcován. S tím, co prezentoval místopředseda ODS Martin Baxa, Klaus mladší jako zkušený učitel a ředitel školy zásadně nesouhlasí. A nenechal by si to pro sebe. Zkritizování nového programu ODS nejznámějším poslancem za tuto stranu by byl asi ještě větší trapas.

Shodou okolností jsem minulý čtvrtek vystupovala na konferenci Vzdělanost a výchova české společnosti, kterou pořádal spolek Nová republika. Hlavní hvězdou akce byl Václav Klaus ml.

Učit jen to, co školáky baví

Z konference musel odejít předčasně. S účastníky se loučil slovy, že si jde užít „Orwellovskou hodinku nenávisti na klub ODS“. Právě na jednání, při němž jej poslanecký klub vyzval, aby opustil jeho řady. Vystoupení VK ml. mělo mezi účastníky konference velký úspěch. Rozproudilo zajímavou debatu o poměrech v českém školství. Předseda školského výboru Sněmovny celkem přesně pojmenoval nejbolestivější problémy českého školství. Nízké platy učitelů na jedné straně a vyhazování peněz za nesmyslné projekty jako státní maturita a inkluze na straně druhé. V diskusní části se „opřel“ i do nebezpečného vlivu, který na politiku Ministerstva školství mají nikým nevolení představitelé nevládních neziskových organizací, zabývajících se převážně čerpáním peněz z fondů EU. Právě kvůli jejich projektům, za něž byly utraceny miliardy z evropských fondů, totiž vznikla nesmyslná opatření, která české školství ničí. Mimo jiné právě státní maturity srovnávající nesrovnatelné a inkluze počesku. Po dotazu jednoho z kolegů učitelů VK ml. odsoudil jako zcestnou teorii, že škola nemá děti učit poznatky a tzv. tvrdá fakta, ale pouze to, co je baví. Tuto myšlenku v posledních letech prosazují nevládní neziskové organizace jako EDUin. Podle jejich teorie už nejsou v dnešní době internetu znalosti důležité, ale škola by měla děti učit spíše komunikačním dovednostem. Informace si podle nich děti dokáží najít na internetu lépe, než by je to naučila škola. Klaus mladší tyto koncepce dlouhodobě veřejně odmítá a striktně se proti nim vymezil i na konferenci minulý čtvrtek.

„Násobilku člověk v životě prostě potřebuje. A nezbývá mu než se naučit, že šest krát šest je třicet šest. O tom se nedá diskutovat. To se dítě prostě musí naučit“, řekl Klaus mladší. Naprosto s ním souhlasím. Totéž platí i pro gramatiku v cizích jazycích. Hrdě se hlásím k tomu, že jsme národ Jana Amose Komenského, který vynalezl nové přitažlivější metody učení nazvané Škola hrou. Myslím si však, že kdyby Komenský slyšel dnešní vzdělávací teoretiky zavrhující znalosti, vzal by na ně rákosku. Jakkoli to byl odpůrce tělesných trestů ve školství. K tomu, aby člověk dokázal mluvit cizí řečí, se nezbytně nutně potřebuje naučit slovní zásobu i gramatiku. Na tom by Komenský jako autor velkého českého slovníku zcela jistě striktně trval.

Můžeme samozřejmě používat různé zábavné formy výuky. Tedy pokud nám to vybavení školy dovolí. Dnes už je na trhu řada učebnic a pomůcek, které umožňují provádět výuku interaktivní formou. Na dobře vybavených školách už dávno neprobíhá jen frontální výuka, kterou tak rádi kritizují reformátoři českého školství bez pedagogického vzdělání i praxe. Věta „otevřete si sešity, budu diktovat“ už na většině českých škol téměř není používána. Při výuce jazyků běžně užíváme audiovizuální techniku. A děti v každé hodině pracují ve dvojicích nebo ve skupinkách. Naprosté odbourání faktů a informací – jako jsou reálie zemí, v nichž se jazykem hovoří -  je však zcela nesmyslné. V tom se s Václavem Klausem ml. shoduji nejen já, ale i většina kolegů učitelů. Jakkoli pak již nemusíme mít stejný názor na způsob, jakým mají být do škol posílány peníze, nebo jaký podíl z platu učitele má tvořit pevný tarif a o jaké části mzdy má rozhodovat ředitel.

Zrušení státních maturit podle ODS

Na konferenci o vzdělávání bylo poznat, že Klaus mladší přišel do parlamentu z praxe. Mluvil o problémech, které trápí učitele. Ne nějakou nesrozumitelnou politickou hantýrkou, ale jako jeden z nás. Proto pro mě byla šokem informace o výzvě jeho stranických kolegů, aby opustil klub ODS, kterou jsem si po návratu z konference přečetla na internetu. Vůbec jsem nerozuměla zdůvodnění, v němž se praví, že VK ml. je dlouhodobě neloajální k programu ODS. Přinutilo mě to na webu vyhledat stránky ODS  a nalistovat pasáže týkající se školství. Minulý týden měla ODS ještě vyvěšený program, s nímž kandidovala ve volbách do Sněmovny v roce 2017. Tedy ve volbách, v nichž byl mladší Klaus zvolen poslancem. Tam bylo napsáno, že ODS prosazuje zrušení inkluze i státních maturit.

Vysvětlení přišlo v sobotu. Právě na té programové konferenci, jejíž obsah zanikl v humbuku kolem vylučování VK ml. Novinky, prezentované v oblasti školství místopředsedou ODS Martinem Baxou, který po vyloučeném Klausovi převzal odbornou sekci pro školství, by neměly veřejnosti uniknout. Zrušení státních maturit si ODS nově představuje tak, že bude povinná maturita z češtiny, matematiky a cizího jazyka. Její obsah by pro všechny školy měl určovat stát. Ostatní by modří nechali na školách. Jak se teď módně říká, „vykomunikovat“, že tohle je nová forma zrušení státních maturit, by normální kantor a dokonce ani ředitel školy asi nezvládl. Na to člověk asi musí být profesorem politologie.

Společně s mnoha kolegy učiteli si zrušení státních maturit představujeme tak, že by ze  školského zákona měla být vyškrtnuta příslušná pasáž o státních maturitách a jejich organizaci CERMAT.

S následným zrušením této příspěvkové organizace Ministerstva školství, která vyrábí paskvilní testovací formuláře s mnoha chybami. Peníze, které tento úřednický moloch požírá, by měly být převedeny školám. Stejně jako pravomoc maturitní zkoušky nejen organizovat, ale i žáky hodnotit a známkovat. Maximálně můžeme diskutovat o tom, že stát by měl garantovat didaktické testy z daného jazyka, ale i ty se dají opravit na školách.

Na co nový školský program ODS  zapomněl

Ještě větší překvapení však pro učitele vedení ODS připravilo v oblasti představ o organizaci vzdělávání. Místopředseda ODS Martin Baxa ve svém projevu na programové konferenci označil za největší problém našeho školství to, že děti učení nebaví. Škola by podle něj děti měla hlavně bavit. Dnešní svět se prý mění tak rychle, že informace a fakta, které škola děti učí, jsou často zastaralé. Od jejich výuky by se podle nového představitele ODS přes školství mělo upustit.

S těmito tezemi Václav Klaus mladší rozhodně nesouhlasí. Jeho problém tedy není v tom, že by svým vystupováním a hlasováním ve Sněmovně zrazoval program, s nímž byl do Parlamentu zvolen. On se jaksi nehodí k tomu novému programu, který ODS zveřejnila v sobotu. K programu, jímž se ODS postavila do jednoho šiku s nevládními neziskovými organizacemi hlásajícími tezi, že hlavním posláním školy není vzdělávání, ale socializace dětí. Tuto politiku v minulém volebním období prosazovala na Ministerstvu školství bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD). Proto bude Klaus mladší nepochybně "odejit" i z funkce předsedy školského výboru Sněmovny. A my obyčejní kantoři ztratíme spojence, který za nás pozvedl hlas.

Nakolik novým programem ODS zradila své voliče, si ostatně členové této strany budou muset vyříkat uvnitř své organizace. Jako bezpartijní občance mi to nepřísluší hodnotit. Coby učitelka si jen dovolím podotknout, že autoři nového programu ODS  zapomněli na to, že škola děti připravuje na život. Vzdělávací proces by je měl připravit na to, že v životě se člověk nemůže jen bavit, ale že se také musí něčím živit. Ať již podnikáním nebo prací. A k tomu často musí umět i věci, které ho třeba úplně nebaví.

Docela by mě zajímalo, jestli ODS bude příště tak konzistentní, aby v další - ještě novější verzi programu -  navrhla zakázat profese, které lidi nebaví. A kdo nám pak bude ve školách uklízet a z domů vyvážet popelnice? Nebo dělat další práce, které jejich vykonavatele často nebaví, ale někdo je dělat musí, protože se bez nich společnost neobejde?

Jana Kunšteková

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!