KOMENTÁŘ MIRKO RADUŠEVIĆE: Hnutí Trikolóra pořádá „tour“. Strana Realisté hlasuje o svém rozpuštění

Václav Klaus ml., hlavní zakladatel hnutí Trikolóra, se rozjel s dalšími v rámci letní „tour“ po vlastech českých, kde otevírá místní pobočky a snaží se nalákat do svého hnutí co nejvíce příznivců.
Logo Realisté a hnutí Trikolóra
Logo Realisté a hnutí Trikolóra
koláž TV Prima

reklama

V pátek na svém facebooku hnutí Trikolóra oznamuje, že „již má více než 7200 registrovaných příznivců a každý den se přidávají další a další… Díky vám všem.“

„Ze stále rostoucího počtu registrovaných příznivců máme opravdu velkou radost. Zároveň však víme, že abychom mohli prosadit náš program, musíme v prvé řadě uspět u voleb,“ píše dále na svém facebooku Trikolóra s douškou „zajíci se sčítají až po honu.“

Z jednotlivých příspěvků lze usuzovat, který ideový směr chce nové hnutí razit a koho láká. Jasno po ideové stránce by mělo být po 28. září, kdy Trikolóra pořádá v Brně programovou konferenci. Signály, kam se bude Trikolóra ubírat, vysílá často Václav Klaus ml., a to zásluhou svých komentářů a různých příspěvků do médií. Hned při uvedení svého hnutí představil Klaus tři pilíře: 1/ Žijeme v České republice, 2/ Bohatství vzniká z práce, žádná vláda ještě nevznikla na aktivitách vlády a 3/ Braňme normální svět. Chceme hájit konzervativní hodnoty a zdravý rozum. Spoluzakladatelka Zuzana Majerová Zahradníková to doplnila opět trojící zásad: „Česká koruna, svobodný trh a země bez dluhů jsou tři klíče k bohatství naší země.“ Tyto zásady si může ostatně každý přečíst na webových stránkách Trikolóry.

Před několika dny se dostalo rozšíření ekonomického pohledu: „Těžko říci, jestli je placení daní proti Bohu, jak si vyslechl nejvyšší soud v Tasmánii. Ale příliš vysoké daně jdou minimálně proti dobrým mravům. Čím víc stát daně zvyšuje a vymýšlí daně nové a nové, tím menší je navíc ochota obyvatelstva je platit,“ píše se na facebooku Trikolóry. K tomu je připsán odkaz na druhý bod ze zmíněných tří pilířů hnutí: „Daně musí být nízké a přehledné, proto zjednodušíme daňový systém a některé daně zrušíme. Snížíme rovněž zdanění práce."

Nakonec pozitivistický názor ústy samotného zakladatele hnutí: „Když skupina jiných lidí využije svého ústavního práva se sdružit v politickém uskupení – tak máte několik možností. Můžete se radostně přidat, můžete to zcela ignorovat, anebo si myslet, že jsou to takoví pitomci, že začnete aktivně podporovat někoho jiného, aby radši vyhrál on.“

Zatímco se Trikolóra raduje, z další dříve vzniklé politické strany jsou cítit rozpaky. Jde o stranu Realisté a její zakladatelé se v červnu usnesli, že doporučují straně své uskupení rozpustit. Strana, která vznikla v roce 2016, jejímž hlavním protagonistou byl politolog Petr Robejšek a finančně ji podporoval jeden z majitelů firmy Penta Marek Dospiva. Řeč o této straně je nejen pro aktuální situaci, ale běží o srovnání s výše uvedeným hnutím, kdy i u Realistů můžeme mluvit zhruba o třech pilířích: „Hájit rodinu, bezpečnost a národní zájmy.“

„Rodinu považujeme za nejvyšší hodnotu a její podporu a ochranu za jedinou spolehlivou cestu k zajištění budoucnosti našeho národa. Bohužel v dnešním světě ztrácí stále více na významu. Mění se role muže a ženy i ekonomická funkce rodiny. My se s tím nechceme smířit,“ píše se v programovém prohlášení. Trikolóra říká podobně: „Podpoříme rodiny. Rodinu tvoří otec, matka a děti. Občan-rodina-obec-stát jsou základní jednotky společnosti. Budeme je hájit.“ Stejně se shodují v oblasti bezpečnosti, když Trikolóra ve svých „pilířích“ píše: „Prosadíme, aby hlavním úkolem armády byla ochrana národní svrchovanosti a územní celistvosti.“ Realisté se neliší: „Musíme se spoléhat především sami na sebe, posilovat profesionální armádu i policii a podporovat domácí obranný průmysl. Chceme posílit naši obranyschopnost o kvalitně vycvičené občany, vyzbrojené pro případ nutnosti řešení nejrůznějších krizí.“ Národní zájem – to mají obě strany jako bod číslo jedna. „Národní zájem je prvořadým principem, který musíme ctít při jakémkoli politickém rozhodování,“ píší ve svém programu Realisté a Trikolóra uvádí: „Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy někoho jiného.“

Více méně se zdá, že jedna strana s určitým důrazem na národní zaměření, s orientací na rodinu a bezpečností ČR zaniká a druhá vzniká. Dokonce strany se shodují v pohledu ekonomickém – v názoru na potřebu nízkých daní. Obě strany se považují za pravicové a konzervativní. Programové rozdíly jsou velmi malé, zato personální, kdo kterou stranu vede do politického boje, jsou měřítkem popularity velké. O tom všem bude také dnešní večerní hlasování Realistů.

Mirko Radušević

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!