KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Pro referendum mají Češi IQ tykve, zatímco pro výměnu ministrů a svrhávání vlád na náměstích zřejmě doktorát

Jak jinak si vysvětlit fakt, že titíž politici, média, umělci a „experti“, kteří jsou přesvědčeni, že prostý český lid je natolik hloupý, neinformovaný a manipulovatelný pro hlasování v referendu, pak vyzdvihují sílu a jako na bernou minci odkazují na několikatisícový vzorek (správně uvažujících a jistě nezmanipulovaných a kriticky smýšlejících) demonstrantů na (převážně pražských) náměstích, který je burcován z pódia až na drobné obměny stále týmiž mluvícími hlavami.
Demonstrace na Staroměstském náměstí
Demonstrace na Staroměstském náměstí
@milionchvilek / Facebook

reklama

Jen aby bylo jasno. Nikomu neupírám právo demonstrovat za lepší zítřky. Ať si pro mě za mě demonstranti demonstrují třeba od rána do večera. Nicméně z pohledu řady takzvaných politicko-mediálně-uměleckých elit (často elit spíše naoko než z podstaty) jde o nevídaný paradox – a opět typický dvojí metr.

Zpod postele transparenty „Babiš/Zeman fuj“ a „EU mňam“ a pokračujeme!

„Pár“ tisíc lidí na náměstí (nejčastěji Václavském nebo Staroměstském) se stále stejnými transparenty (Babiš, Zeman a komunisti - fuj, socialisti z EU - mňam) se už léta, vždy pod jinou organizátory jim vnuknutou „bohulibou“ záminkou (nyní například oznámená ministryně spravedlnosti Marie Benešová) snaží o svrhnutí řádně v demokratických volbách zvolené vlády či prezidenta.

Neziskovka Pulse of Europe

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: EU dá desítky miliard neziskovkám jako „protiopatření proti euroskepticismu a protievropským politickým silám“ aneb jak sami sponzorujeme propagandu

Vydatně burcováni často stále se opakujícími mluvícími hlavami na pódiích, organizováni a svoláváni stále týmiž politickými neziskovkami a posléze chváleni opět týmiž uvědomělými politiky, umělci, médii.

Rozhodování v referendu? To je čertem! Na demonstraci? Jawohl!

Zajímavé, že zrovna ti, kteří tyto tisícové demonstrace chválí a často z nich vyvozují směrodatné závěry, doporučení a následné kroky pro směřování naší země, už při prvních slabikách slova „referendum“ dostávají psotník a nesouhlasné kývání jejich hlav přechází až v rotaci.

Mohl by mi to někdo z oněch politiků, novinářů, politologů, umělců a dalších pokrokově uvědomělých vysvětlit?

Prostý a nevzdělaný český lid, který není kompetentní rozhodovat o důležitých věcech v referendu (vzhledem k nedostatku informací, hlubšího pochopení problému a možnosti manipulace), je potom ve vzorku několika tisíc, samozřejmě nezmanipulovaných a dobře informovaných, brán jako jedna z berných mincí pro svrhávání či výměnu legitimně zvolené politické reprezentace (ať už se mi ta reprezentace líbí nebo ne).

K popukání, nebo spíše na hlavu, nemyslíte?

 

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama