KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Skupina politiků navazuje na tradici zvacích dopisů a žádá USA o regulaci sociálních sítí. Návrat „starých dobrých“ časů…

Minulý týden proběhla tiskovka skupiny poslanců ze 7 z 9 parlamentních stran ve věci dopisu Kongresu USA nazvaném "Pražská výzva k informační odpovědnosti". Poslance spojuje starost o vývoj demokracie a obava z dezinformací, a proto žádají americké zákonodárce o zvážení regulace technologických gigantů. Doufám, že k dopisu poslanci přiloží také přílohu č. 1: Seznam povolené pravdy a povolených médií ke sdílení; přílohu č. 2: Seznam lží a dezinformačních webů k vyjmutí z mediálního oběhu. Podobnost s dopisem adresovaným v roce 1968 Leonidu Iljiči Brežněvovi čistě náhodná? Udělejte si představu sami.
Tvůrci Pražské výzvy k informační odpovědnosti
Tvůrci Pražské výzvy k informační odpovědnosti
@top09cz / Facebook

reklama

Třicet let po změně režimu začíná být evidentně pro řadu politiků hrozbou pro svobodné myšlení občanů a právo na jiný pohled na svět, než je ten režimem oficiálně hlásaný. Dezinformace (samozřejmě jen ruské a čínské, jelikož jiné nikdy neexistovaly) ohrožují (nedotknutelnost) EU a NATO, které v rozporu s realitou (soudě dle toho, do jaké fáze tyto organizace dospěly) dávají signatáři dopisu do kontextu s demokracií. Proto žádají větší regulaci už tak (jednostranně) regulovaných sociálních sítí.

Cenzura? Ale kdepak, jen regulace. „Staré dobré“ časy se vracejí

Helena Langšádlová (TOP 09) na tiskové konferenci uvedla, že všechny výše zmíněné spojuje „zájem a starost o budoucí demokratický vývoj“: „Jsme v takové paradoxní situaci, protože dezinformace, které rozkládají západní demokratické společnosti Evropské unie a Severoatlantické aliance, se velmi často šíří přes sociální sítě. Přes tyto platformy, které jsou ve vlastnictví amerických firem. A proto se obracíme na kolegy z amerického Kongresu s apelem, aby působili na tyto firmy, což je především Facebook, Google, Twitter, aby se chovaly zodpovědněji. My rozhodně nechceme usilovat za žádnou cenu o žádnou cenzuru, ale v tuto chvíli jsou algoritmy těchto firem nastaveny tak, že přímo podporují šíření dezinformací a tomu my chceme zabránit.“

Petra Procházková a Vladimír Franta

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Násilí je posledním útočištěm neschopných, ale z hlediska vyššího principu mravního (pravdy a lásky) násilí na Sputniku není zločinem

Jan Lipavský (Piráti): „Tímto dopisem máme možnost připomenout americkým zákonodárcům, jak moc mají dopad lživé informace na stav demokracie v Evropě. Chceme tedy vybídnout, aby se nějakým způsobem podívali, jak mohou regulovat nebo ovlivnit ty technologické giganty… Aby oni uzpůsobili své algoritmy k tomu, že se dezinformace a lži nebudou takovým způsobem šířit, jako se dnes děje.“

Malé děti strašíme čerty a ty velké dezinformacemi

Jaroslav Bžoch (ANO) zmínil vliv dezinformací a hybridních hrozeb na volby. Zda mínil třeba volbu Zuzany Čaputové na Slovensku, Emmanuela Macrona ve Francii nebo Alexandera Van der Bellena v Rakousku, neuvedl.

Pavel Žáček (ODS) uvedl, že „sdílí určité obavy o zneužití západních technologií nedemokratickými hráči globálního charakteru“. Měl na mysli některé silné arabské hráče, nebo toho času Islámský stát?

„Je zjevné, že dezinformace jsou věcí, která dnes jako jedna téměř z nejvíc ohrožuje českou svobodu, českou demokracii a možná nejen českou i evropskou,“ přidal se Ondřej Veselý (ČSSD).

Souhlasím. V podstatě nejzločinnější a nejnebezpečnější dezinformací šířenou napříč politickým, mediálním i kulturním mainstreamem bylo, že migranti z Afriky a arabského světa (jinak taky lékaři, inženýři a syrští sirotci a maminky s dětmi) jsou naší demografickou a ekonomickou spásou. Rovněž dezinformace (jakkoliv jejím původcem byly údajně tajné služby), která vedla k intervenci do Iráku, stejně jako doposud jasnými důkazy nepodložené „okamžité jasno“ ohledně MH17, Skripala nebo Assadových smysl postrádajících chemických útoků v Sýrii.

Rozdělování společnosti, oslabování demokracie. A něco nového by nebylo?

Přisadil si i Jan Bartošek (KDU-ČSL): „Jsme zodpovědní za svobodný svět, ve kterém žijeme, a je naprosto nepřijatelné, aby se přenášel ať už ruský model, anebo čínský model nesvobody do našeho prostoru.“

Šimon Pánek s Věrou Jourovou

KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: Proklatý Putin zakázal Člověku v tísni páchat v Rusku „dobro“. Ministr Petříček si v pauze mezi chovem čmeláků předvolá velvyslance

„Nechtějí rozlišovat pravdu, lež, nechtějí rozlišovat informace od dezinformací. Jediný, po čem jdou, je zisk. A bohužel tou cestou po zisku rozdělují společnost a oslabují demokracii, oslabují západní hodnoty… Protože když naše tajné služby říkají, že cílem Ruska, Číny je zničení EU a NATO, tak Čína a Rusko to dělají právě prostřednictvím těchto sociálních sítí,“ uvedl jako poslední Jan Farský (STAN) a na závěr dodal: „Mimochodem, myslím, že je zajímavé, jak fungují dezinformace, jak funguje šíření lží a propagandy, uvidíme po této tiskovce na sociálních sítích, jak naše fotky budou otagovány, jak budou komentovány a jaké informace se o tomto dopise začnou šířit.“

Děsí mě, že inteligence všech výše zmíněných politických zástupců je na tak nízké úrovni, že netuší, že sami podporují návrat – nebo spíše další postup totalitních praktik. Tedy regulaci svobodného vyjadřování (vyjma nezákonného jednání), nežádoucích názorů a cenzuru. Ať se jakkoliv zaklínají ctnostnými úmysly ve jménu boje proti dezinformacím a záchranou demokracie. Doufám, že ona vybraná skupinka poslanců dala dohromady taky dvě mnou výše zmíněné přílohy: Seznam pravdy a povolených médií a Seznam lží a nepovolených médií.

Dříve mráz z východu, nyní ze západu… Odkud příště?

Nemůžu si pomoci, ale ať už jde ze strany poslanců pro tuto chvíli o mlácení prázdné slámy a snahu o PR zásah, připomíná mi toto gesto takzvaný zvací dopis z roku 1968 adresovaný Brežněvovi soudruhy Aloisem Indrou, Drahomírem Kolderem, Oldřichem Švestkou, Antonínem Kapkem a Vasilem Biľakem. Ostatně, udělejte si představu z výtahu níže sami.

„Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu… (…)

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce…“

 

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajství FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!