Dezinfekce pitné vody koronavirus ničí, v odpadních vodách by ale mohl přežívat dlouho

„I když je pravděpodobné, že se virové částice mohou objevit i v moči a ve stolici, zatím nevíme, jak masově a zda to může být významná cesta vylučování. I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody,“ uvedl František Kožíšek, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu. V odpadních vodách, kam mohou lidé splachovat například infikované kapesníky nebo hleny, může ale virus SARS, se kterým Státní zdravotní ústav ve zprávě porovnává zkušenosti při doporučeních pro COVID-19, přežít až 14 dnů.
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Koronavirus může v odpadních vodách přežít

reklama

Standardní dezinfekce pitné vody ve vodárnách spolehlivě usmrcuje i koronavirus

Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu je nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody. To prý platí celosvětově, ale v České republice dvojnásob, protože polovinu zdrojů podzemních a většinu povrchových zdrojů představují chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek.

„I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce. Ze zkušeností s viry ptačí chřipky či SARS víme, že tyto respirační viry jsou velmi citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením – a podobně se bude chovat i nový koronavirus. Standardní dezinfekce pitné vody, zaměřená na inaktivaci fekálních patogenů, bude tedy spolehlivě usmrcovat i koronavirus. Pitná voda z veřejného zásobování či studny nebyla u žádné z těchto epidemií zjištěna jako relevantní cesta přenosu infekce, stejně tak není ani nyní podezřívána z přenosu nového koronaviru. Přenos fekálně-orální cestou dosud nebyl potvrzen,“ uvádí odborný posudek situace z Národního referenčního centra pro pitnou vodu.

Koronavirus

KORONAVIRUS ONLINE: Počet nakažených v Česku dál roste! Zemřelo 9 lidí

V odpadních vodách může vir tohoto typu přežít až 14 dnů

Jiná je už ale situace s vodou odpadní. „Lze očekávat, že i v odpadních vodách se bude koronavirus vyskytovat, protože lidé mohou do toalety splachovat použité papírové kapesníky, hleny a podobně,“ píše doslova František Kožíšek, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu. O podobném viru SARS z doby epidemie odborníci vědí, že při průjmu docházelo k masivnímu vylučování viru. „Dosavadní poznatky o COVID-19 hovoří o méně než 10 % nemocných se zažívacími problémy a míra vylučování viru stolicí není známa. SARS může v (odpadní) vodě přežívat 2 až 14 dní, v závislosti na teplotě; pravděpodobnější je však přežití v řádu dnů, ne týdnů,“ uvádí Kožíšek ve zprávě, kterou se dále řídilo i Ministerstvo zdravotnictví při vydání doporučení pro provozovatele vodovodů.

Usazovací nádrž čistírny odpadních vod
Autor: Wikipedia Usazovací nádrž čistírny odpadních vod

Nevoďte exkurze do míst, kde se vyskytuje otevřená hladina vody, zní v doporučení úpravnám

„Na základě všech dostupných informací není pitná voda pravděpodobnou cestou přenosu koronaviru a není proto potřeba přijímat nějaká mimořádná opatření při úpravě a distribuci vody k zajištění její nezávadnosti,“ píše se v doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro provozovatele vodovodů. Přímo v textu dokumentu ze 17. 3. se ministerstvo odvolává na stanovisko Státního zdravotního ústavu. V tomto stanovisku SZÚ se už ale dočteme,              že „v době epidemie lze jen doporučit, aby případné exkurze na úpravny vody a do vodojemů nevodili do míst, kde se vyskytuje otevřená hladina upravené vody.“

Jak dále uvádí odborný posudek, pro pracovníky čistíren odpadních vod platí, že by měli odpovědně zachovávat stávající bezpečnostní a hygienická opatření a používat ochranné pracovní pomůcky proti nákaze tam, kde je to nutné, protože v odpadní vodě se vyskytuje široké spektrum infekčních agens. Ani zde nejsou zatím potřeba nějaká mimořádná opatření, přestože lze očekávat, že i v odpadních vodách se bude koronavirus vyskytovat.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama