KOMENTÁŘ BENJAMINA KURASE: ZPRÁVA O STAVU CIVILIZACE (36) – Smí se ještě politická nekorektnost ve Vatikánu?

“Západ zmizí jako přímý následek muslimské imigrace,“ troufl si říct jeden vatikánský kardinál. Zrovna jakoby náhodou v době, kdy jeho šéf cestoval po islámských zemích, lísal se k islámu, oslavoval jej jako mírové náboženství, podepisoval smlouvu o islámsko-katolickém bratrství, líbal se s imámem, modlil se v mešitách směrem k Mekce, a nabádal Evropu, aby muslimům otvírala své hranice, neboť multikulturalismus je požehnání a migranti s sebou vždy přinášejí bohatství multikulturního a multi-etnického světa.
Papež František a egyptský imám Ahmed al-Tayeb
Papež František a egyptský imám Ahmed al-Tayeb

reklama

 „Děkujme Bohu za multi-etnickou a multikulturní společnost, neboť dialog mezi kulturami, osobami a etnicitami je bohatství,“ kázal papež, už zpět ve Vatikánu, mezi návratem z jedné muslimské země a návštěvou v druhé. „Víra marockých muslimů živí a vibruje,“ přitakávaly mu sestřičky snažící se „vstoupit do místní kultury“ a objevovat, „co se nám Pán dnes snaží sdělit jako zbožným křesťankám prostřednictvím styku s muslimskou vírou, s muži a ženami, kteří jsou obyčejní, zbožní muslimové?“.

„Migranty musíme přijímat, doprovázet, integrovat,“ radí papež zase už zpět ve Vatikánu. „Nechť oni přijímají naše hodnoty a my zase přijímejme jejich hodnoty, ve výměně hodnot, V tom je krása lidské štědrosti. Bohatneme vítáním druhých. Bohatší v kultuře, bohatší v růstu.“ Potřebujeme prý „otevřenou kulturu, která nám umožní hledět na cizince migranta, příslušníka jiné kultury, jako subjekt hodný vyslechnutí, zvážení a ocenění“. Papež vážně nevnímá, že ať sebe, církev a Evropu pře islámem ponižuje sebevíc, je mu to málo platné, neboť stále mu vybraní muslimové vyhrožují atentátem a dobytím Říma?

 Nejvševědoucí a nejvšudypřítomnější Bože, zažils už někdy větší sentimentalitu a naivitu? A ztrátu historické paměti? „Evropu vždy tvořili migranti,“ papež vysvětluje, a dokládá: „Barbaři, Keltové... ti všichni přišli ze severu a přinesli své kultury s sebou. Takto Evropa rostla, kontrastem kultur“. Že přinesli kultury s sebou? No tak dobře, Jihoameričanovi se dá prominout ignorance evropských dějin, v nichž (jak ví každý evropský školák) po nájezdech těch barbarů trvalo půl tisíciletí, než zase nějaká kultura vznikla. Ale musí mu vážně Evropané naslouchat jako „neomylnému“?

Není divu, že už se objevily kardinálské návrhy na jeho rezignaci, mimo jiné od apoštolského nuncia čili velvyslance Vatikánu ve Spojených státech. Zatím sice v souvislosti s aférou „nechte maličkých přijíti ke mně“, alias prznění dětí katolickými duchovními, za Frntiškova panování zametané pod vatikánské koberce a odkopávané do vysoké trávy vatikánských zahrad. Ale i jeho politika už mnohým v církvi vadí. On sám prý rezignaci zvažuje, soudí vykladači jeho výroku, „pozvání dalších muslimských zemí přijmu někdy později možná já, možná některý jiný Petr“.  

A ta „bolest“, kterou „cítíme, když vidíme, jak lidé stavějí zdi,“ sténá papež nad Trumpovou mexickou zdí (potažmo zdí izraelsko-palestinskou a plotem maďarským). „Dnes se podléhá pokušení tvořit kulturu zdí, vztyčovat zdi, zdi v srdci, zdi v zemi na zabránění styku s jinými kulturami, s jinými lidmi“. Neboť „stavitelé zdí, ať už jsou z čepelkového drátu nebo cihel, se stanou sami vězni ve zdech, které postavili, bez horizontů, protože postrádají onu jinakost – to je historie“.  

Historie, věru. Opravdu papež nevnímá, že žije obehnán jednou z nejvyšších zdí na světě, postavenou okolo Vatikánu v 9. století na obranu proti – komu že to? Proti saracénským pirátům, rády vysvětlují politicky korektní prameny. Jenže kdo byli ti „saracénští piráti“, co na svých korábech dopluli až k Římu? Nebo se k němu přece jen blížili po vylodění za skandování „Alláhu akbar?“ A nedobyli jej – tehdy ještě, na štěstí, díky čemuž máme cosi, čemu říkáme evropská civilizace? A že to taky už dlouho mít nemusíme – jak varuje onen politicky nekorektní kardinál?

Jmenuje se Robert Sarah. A straší nás, že „jestliže Evropa zanikne, se všemi svými kulturními poklady, islám ovládne celý svět a kompletně změní kulturu, antropologii a morální vizi“. Sepsal to podrobně a dramaticky do knihy s titulem „Evening Draws Near and the Day Is Nearly Over“ (Večer se blíží a den téměř skončil), v níž specificky identifikuje muslimskou migraci jako zdroj blížícího se krachu Evropy. Varuje (v knize a ve veřejných projevech), že bude-li Západ pokračovat „tímto fatálním způsobem“, zanikne pod invazí cizinců, tak jako Řím pod invazí barbarů. „Evropa ztratila své kořeny a vymírá,“ lamentuje. Za „naprosté šílenství“ označuje touhu EU „globalizovat svět a zbavit jej národů s odlišnými charakteristikami“. Se sice nejmenovitým, ale snadno poznatelným rýpnutím do papeže říká, že je „nemorální zneužívat Boží jméno k propagaci imigrace.“ Dialog mezi křesťany a muslimy pokládá za „těžko možný“.

Bude ho papež muset vyhodit? To si troufne sotva, nechce-li být obviněn z rasismu. Cardinál Robert Sarah je totiž černý jako noc. Pochází z převážně muslimské Guineje („takže vím, o čem mluvím,“ dodává). Vysoce vzdělaný sedmdesátník, s dosud nevygumovaným selským rozumem, nenakažený ideologií genderismu, zastánce klasické rodiny, vlastenecký Evropan. A jak se říká v Římě – „papabile“, čili „zpapežovatelný“. Tedy jeden z možných kandidátů na příští papežství.

Už aby.

Robert Sarah foto fb Robert Sarah
Robert Sarah foto fb Robert Sarah

 

Kurasovy knihy najdete ZDE

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama