KOMENTÁŘ TOMÁŠ VYORALA: Macron po vzoru bolševických pohlavárů uveřejnil dopis „za evropskou obrodu“. Chce radit celé EUropě, zatímco doma má bordel jak v tanku (1. část)

Francouzský prezident uveřejnil ve 22 jazycích otevřený dopis určený Evropanům (nebo EUropanům?) „za evropskou obrodu“. V něm představuje své návrhy a vize spojené s EU před volbami do EUropského parlamentu. Rozplývání se nad projektem EU střídají nápady na společnou azylovou politiku a obranu, cenzuru „nenávistných projevů“ nebo „potvrzení společného osudu s Afrikou“. Do toho klasické omšelé prefabrikáty typu „ekologický boj“, „humanita“, „důstojnost“, „slepá ulička brexitu“, „nacionalismus“... Vše sametově zahaleno do třech celků: Svoboda, ochrana a pokrok (1. ze dvou částí komentáře věnující se Macronovu dopisu).
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
@MLP_officiel / Twitter

reklama

Celou esej „vizionáře“ Emmanuela Macrona  si můžete v češtině přečíst zde. Vzhledem k obsáhlosti jsem vybral z mého pohledu nejzajímavější a nejkontroverznější části.

 „Občané Evropy, pokud si dnes dovoluji obrátit se přímo k vám, nečiním tak pouze ve jménu dějin a hodnot, které nás spojují. Ale proto, že situace je naléhavá. Za několik týdnů proběhnou evropské volby…,“ otvírá text Macron.

Je to možná unavující, ale znovu musím upozornit na manipulaci a tendenční zaměňování slova Evropa za EU, ačkoliv se samozřejmě obsahově jedná o dva odlišné pojmy, čím dál častěji navíc jdoucí skutečnými hodnotami (ne těmi Orwellovsky smyšlenými) jedna proti druhé.

Prefabrikáty, nad nimiž se dojímá každý druhý EUhujer

„A přitom ještě nikdy nebyla Evropa v takovém ohrožení. Jeho symbolem se stal brexit. Symbolem krize Evropy, která nedokázala reagovat na potřebu národů domoci se ochrany ve vztahu k velkým  otřesům současného světa. A také symbolem evropské pasti. Pastí není příslušnost k EU; ale je to lež a nezodpovědnost, které ji mohou zničit… Uzavírat se do nacionalismu nic nepřináší; znamená to odmítat to, co existuje, ale nic jiného nenabízet. A tato past ohrožuje celou Evropu: ti, kdo využívají zloby, dávají za pomoci nepravdivých informací zcela protikladné sliby…“

Řada standardních prefabrikovaných frází z dílny, které jak kafemlýnek opakuje každý druhý samozvaný „liberální demokrat“. Ty snad ani nepotřebují komentář.

„Tváří v tvář těmto manipulacím musíme zůstat neochvějní. Hrdí a jasnozřiví. V prvé řadě musíme říci, co je to Evropa. Jde o historický úspěch: usmíření zpustošeného světadílu díky nevídanému projektu míru, prosperity a svobody…“

Emmanuel Macron

KOMENTÁŘ: Fotka, která vydá za stovku expertíz. Macron se rozradostnil mezi černochy, kteří gesty ukázali, co si o něm/nás myslí

Kupředu levá, zpátky ni krok! S EU navěky a nikdy jinak!

„Jak bychom odolávali krizím finančního kapitalismu bez eura, které dává sílu celé Unii? Evropa, to jsou také tisíce každodenních projektů, které změnily tvář našeho území, je to zmodernizované gymnázium, postavená silnice, rychlý přístup k internetu, kterého jsme se konečně dočkali. Tento boj je každodenním závazkem, protože Evropa, stejně jako mír, nejsou nikdy dosaženy s konečnou platností. Tento boj vedu jménem Francie a bez ustání, abych pomohl Evropě na cestě vpřed a hájil její model…“

To by bylo, aby chyběla pochvala eura a EUsojuzu! Kupředu levá, zpátky ni krok! A ještě že Macron tento boj vede, aby pomohl nám všem a našim dětem! À propos: z mého pohledu má tedy euro větší tendence krize finančního kapitalismu vytvářet, než jim odolávat. Ale jsem jen vystudovaný ekonom, co já vím…

Cenzurou vstříc svobodě a názorové různorodosti!

„Evropský model spočívá na lidské svobodě, názorové různorodosti, tvůrčím přístupu…  Navrhuji vytvořit Evropskou agenturu pro ochranu demokracie, jež by každému členskému státu dala k dispozici evropské odborníky, kteří by jejich volební proces chránili proti kybernetickým útokům a manipulacím… Na základě evropských pravidel nesmíme připustit jakékoli projevy nenávisti a násilí na internetu, neboť úcta k jednotlivci je základem naší civilizace založené na důstojnosti.“

Takže protože „evropský model spočívá na lidské svobodě, názorové různorodosti, tvůrčím přístupu“, musíme cenzurovat nepohodlné projevy na internetu. Takhle je to myšleno, ne? Chápu to dobře? A když nevíš coby, založ komisi nebo agenturu… Takže Evropská agentura pro ochranu demokracie, která každé zemi přidělí pár soudruhů – časem třeba takových „protektorů“, ne?

Kvóty nevyšly? Nevadí, společná azylová politika to zachrání

„Hranice představují svobodu postavenou na bezpečnosti. Proto musíme přehodnotit schengenský prostor: všichni, kdo se na něm chtějí podílet, musí splnit podmínku odpovědnosti (důsledná kontrola hranic) a solidarity (stejná azylová politika, stejná pravidla pro přijímání a odmítání žadatelů). Společná pohraniční policie a evropský azylový úřad, přísné kontrolní povinnosti, evropská solidarita, k níž přispívá každá země pod dohledem Evropské rady pro vnitřní bezpečnost: tváří v tvář migracím věřím v Evropu, která chrání jak své hodnoty, tak své hranice.“

„Stejné požadavky se musí uplatnit na obranu… naše nezbytné povinnosti by měla stanovit smlouva o obraně a bezpečnosti, ve spojení s NATO a našimi evropskými spojenci: zvýšení vojenských výdajů, aktivovaná doložka o společné obraně, Rada evropské bezpečnosti, do které by při přípravě našich kolektivních rozhodnutí bylo zapojeno Spojené království.“

Kvóty neprošly, tak to vezmeme od podlahy: společná azylová politika, pohraniční stráž a obrana. Tleskám vám, EUsoudruhu Macrone, máte vskutku pod čepicí!

Druhou část komentáře publikujeme záhy.

 

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajsví FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama