KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: „Humanitární bombardování“ jako mýtus? Jak zní skutečný výrok Václava Havla? Slova sice vznešená, ale obsah a význam hovoří jasně

Nedávno jsme si připomněli „výročí“ začátku „Spojenecké síly“ – vojenské operace aliance NATO proti Srbsku. V souvislosti s touto událostí je velmi často zmiňován výraz „humanitární bombardování“, připisovaný Václavu Havlovi. Řada lidí i komentátorů ho vyvrací a označuje za mýtus. Dokonce ČT v článku k onomu výročí ho označila za „zkreslený výrok, o kterém Havel ve skutečnosti nikdy nemluvil“. Opravdu? Bývalý prezident sice toto spojení takto konkrétně nevyužil, ale podstata a význam jeho vyjádření pro agenturu Reuters jsou prakticky totožné.
Václav Havel
Václav Havel
@VaclavHavel / Facebook

reklama

Jak tedy zní onen přesný výrok pana Havla, z něhož zjednodušené „humanitární bombardování“ vzniklo? V článku z roku 2014 v Reflexu se Jan Jandourek snaží právě onen mýtus „humanitárního bombardování“ vyvrátit a informuje nás o oné citaci našeho bývalého prezidenta:

Nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem, jejich povaha je výlučně humanitární

Václav Havel poskytl v roce 1999 před svou cestou do USA agentuře Reuters rozhovor, kde řekl: „Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat: nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na NATO.“

Zopakujme si znovu následující část: „…nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární…“ Jejich povaha je výlučně humanitární… Ať si říká kdo chce co chce, Václav Havel sice svůj výrok opodstatnil, vysvětlil, popsal vznešenými slovy, ale troufám si tvrdit, že význam onoho „humanitárního bombardování“ je zcela zřejmý. Nebo to tak snad vnímám jenom já?

Jaká je po dvou desítkách let naše role v NATO?

Názory bez cenzury: Jaká je po dvou desítkách let naše role v NATO?

Nemytizujme si nic ani z jedné, ani z druhé strany

Nemám v úmyslu se nijak opírat do našeho bývalého prezidenta, nicméně myslím, že je důležité nemytizovat si určité historické události ani z jedné, ani z druhé strany. Spojení „humanitární bombardování“ Václav Havel doslova nevyřknul, ale z jeho výše uvedené citace tato podstata zcela nepochybně vyplývá. Navzdory tomu, že Václav Havel později několikrát tento svůj výrok dementoval.

A proto musím nesouhlasit s veřejnoprávní Českou televizí, která napsala v článku  23. 3. následující: „Jeho postoj byl částí veřejnosti kritizován a dodnes se dokonce traduje zkreslený výrok o ‚humanitárním bombardování‘, o kterém však Havel ve skutečnosti nikdy nemluvil a tento termín odmítal.“

Pokárání i pochvala pro Českou televizi

Tohle zkrátka není pravda. Na druhou stranu musím Českou televizi výjimečně pochválit, jelikož v reportáži z 24. 3. redaktor zmínil i tehdejší bombardování civilních objektů a dal prostor Nikolu Šainovići, bývalému místopředsedovi jugoslávské svazové vlády v letech 1994 - 2000, což není za současné světové konstalace úplně běžné. Ten v reportáži uvedl: „Vojensky jsme se bránili, dokud nám nebyla nabídnuta rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN, která nám garantovala suverenitu nad Kosovem.“

Dodrželo mezinárodní společenství své slovo? Odpovězte si sami…

 

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajsví FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!