KOMENTÁŘ TOMÁŠE VYORALA: RRTV zahájí další řízení s ČT ohledně Newsroomu a Reportérů. Ale o objektivitě ČT se přece nepochybuje. Je něco jako axiom

Matematický axiom je tvrzení, které se předem pokládá za platné a nedokazuje se. Myslím, že v praxi ani dokázat nejde. Je to v zásadě jako s objektivitou a vyvážeností ČT. Ty jsou mnohými brány právě jako takový axiom a v případě, že mají sami redaktoři, šéfredaktoři a editoři v praxi jeho platnost potvrdit, spíše selhávají. A máme tu další dvě řízení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s naším etalonem objektivity a pravdy.
Newsroom ČT24
Newsroom ČT24
Reprofoto: ceskatelevize.cz

reklama

Jedná se zatím o zahájení řízení. Takových bylo a bude jak u ČT, tak u jiných televizí nespočet a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na nich nakonec nemusí shledat nic závažného. Nicméně vzhledem k neustálému ohánění se objektivitou, vyvážeností, vzhledem ke snaze uvádět pravdu na tu pravou proEUnijní míru a ostrakizování všech, kteří referují mimo jedinou správnou pravdu, je dobré vědět, jak referuje etalon objektivity.

Navíc se jedná o možné pochybení ve dvou z mého pohledu nejpikantnějších pořadů: Reportéry ČT a Newsroom ČT24. A taky si na závěr dovolím připomenout některé další lapsusy z dílny veřejnoprávní televize.

Reportéři ČT vypustili část sdělení a uvedli nepravdivé tvrzení

U Reportérů ČT jde aktuálně o reportáž S ortelem v zádech, v níž uvedli „jednak nepřesnou informaci, že Renata Vesecká redakci České televize sdělila, že se ‚nebude vyjadřovat‘ (k případu soudního sporu s Ing. Alenou Vitáskovou), když ve skutečnosti uvedla, že se ‚nebude blíže vyjadřovat‘ nad rámec toho, co již sdělila v dopise, kterým zodpovídala otázky redaktorů České televize, a dále v reportáži zaznělo nepravdivé tvrzení, že tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká ‚vyšetřování (korupční kauzy Jiřího Čunka) odebrala státnímu zástupci a předala jinému‘, když ve skutečnosti tím, kdo o odebrání a předání věci rozhodl, nebyla Renata Vesecká, ale jiný státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství,“ píše se v tiskové zprávě RRTV. „Tím se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.“

Newsroom ČT24

KOMENTÁŘ: Z Krameriových cen se ČT může pominout, kdežto Sorosova Novinářská cena je pro ni košer

Newsroom ČT24 a nemilovaný Petr Štěpánek

U jednoho z dílů Newsroomu ČT24 zase „moderátorka tematického bloku věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, pronesla výrok ‚No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit přes 10 miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě panem Štěpánkem,‘ přičemž se jednalo o výroky komentátorů z března 2003, tedy bezprostředně poté, co byla stanovena částka za prohranou arbitráž, a byly zcela ignorovány skutečnosti týkající se dalšího vývoje zmiňované kauzy (zejména závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR ze dne 28. 1. 2005), čímž mohli diváci získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda RRTV. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.“

Tendenční informování a indoktrinace na ČT Déčku

Na první pohled se snad nejedná o kdovíjaké přešlapy a ostatně chybu může udělat každý. Nicméně stačí si letmo zavzpomínat na jiná, větší „objektivně-vyvážená díla“ z produkce ČT: informování ČT o americké prezidentské volbě (které shledala jako nevyvážené právě i RRTV), o Brexitu, o čemkoliv k Rusku (Novičok, MH17, Ukrajina…), setkání Trump vs. Putin; stačí si pustit víkendové pecky Otázky (a hlavně odpovědi) Václava Moravce, Newsroom ČT24 nebo tendenční perlu „DW - Focus on Europe“ snad povinně v rámci výchovy českých občanů přebíranou ze zahraničí.

archivní foto

KOMENTÁŘ: ČT referuje o sjezdu svědků Jehovových jako o srazu zahrádkářů a nepřímo zve na akci veřejnost. Přihláška by nebyla?

O „vymývárnách“ na ČT Déčku jste určitě také slyšeli. Myslím, že stále je v řešení nedávný případ, kdy na izraelsko-palestinské téma (kterému nerozumí 99 % z nás) odvysílala ČT v dětských zprávičkách reportáž, v níž zaznělo, že USA neposlaly peníze, které dříve posílaly do Palestiny (na vzdělání) a palestinské děti teď nemají učitele a učební pomůcky a nemohou tak vzděláním čelit okupaci Izraele. Hodná Palestina, zlý Izrael, zlé USA.

Správné a nesprávné novinářské ceny nebo mírumilovní Jehovisti

Dokonce sněmovní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po zprávě posl. Václava Klause a po rozpravě konstatoval, „že veřejnoprávní dětský program České televize Déčko čím dál častěji porušuje politickou neutralitu a zejména vykazuje snahu o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí v předškolním věku“. A doporučil toto téma k projednání Poslanecké sněmovně ČR.

Co se ČT týče, už dříve jsem také zmiňoval její referování o „bezproblémové Sorosově Novinářské ceně“ a naopak o „kontroverzní Krameriově novinářské ceně“ nebo o pozvánce na sjezd Jehovistů, o nichž ČT referovala asi jako o srazu zahrádkářů nebo sběratelů odznáčků. Tyto můžete rozkliknout v odkazech v textu.

Stačí ostatně kdykoliv pustit na chvíli naši veřejnoprávní televizi a vždy zkrátka na něco natrefíte.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!