Lékaři se školí na používání eNeschopenky! Ministr Adam Vojtěch přijel na inspekci

Už žádné propisovací formuláře ani chození pro razítka. Od 1. ledna 2020 by měla komunikace mezi zaměstnanci, lékaři a zaměstnavateli probíhat elektronicky pomocí eNechopenky. Jak to bude fungovat? Od rána na Bulovce probíhá první školení zaměstnanců k eNeschopenkám. Dorazil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
V nemocnici Na Bulovce školí personál pro aplikaci elektronické neschopenky
V nemocnici Na Bulovce školí personál pro aplikaci elektronické neschopenky

reklama

V nemocnici Na Bulovce vyvinuli aplikaci pro vystavování a správu elektronických neschopenek, kterou poskytnou všem přímo řízeným nemocnicím. Na inspekci dorazil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zároveň si ale prohlédne stavbu nových porodních apartmánů v Centru porodní asistence.

Jak bude eNeschopenka fungovat?

Základem veškeré komunikace bude ePortál České správy sociálního zabezpečení, prostřednictvím kterého se už teď můžou zaměstnavatelé on-line podívat, jestli jsou v systému evidované pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Zjistí tam také, od jakého data jsou evidovány a kdy byly ukončeny. 

K přihlášení do ePortálu potřebují zaměstnavatelé ověření identity skrze účet národní identifikační autority nebo přístupové údaje ze své datové schránky. 

Lékaři budou informace o pracovní neschopnosti zaměstnance zadávat přímo do webové aplikace na ePortálu. Pouze si tu vyhledají konkrétního pojištěnce, vyberou typ hlášení o průběhu pracovní neschopnosti (potvrzení o trvání, změna pobytu, změna vycházek, ukončení neschopnosti) a neschopenku odešlou.

Zaměstnavatelé tak nově nebudou od zaměstnanců přijímat žádosti o nemocenské a předávat je na ČSSZ, o to se postará aplikace. Pouze u pracovní neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů pošle zaměstnavatel okresní správě nezbytné údaje (o výši příjmu a o způsobu výplaty mzdy), aby mohla být vypočítána a vyplacena nemocenská dávka. 

Zaměstnancům nicméně nadále zůstane povinnost informovat zaměstnavatele o své pracovní neschopnosti a nepřítomnosti v zaměstnání. Pro doložení postačí předat zaměstnavateli Průkaz práce neschopného pojištěnce, který budou lékaři stále vydávat v papírové podobě.

Proces zavedení informací o vzniku pracovní neschopnosti do systému by měl od ledna 2020 vypadat takto:

Nemocný pojištěnec navštíví lékaře a ten rozhodne, že pacient není schopný vykonávat své zaměstnání.

Lékař vystavuje eNeschopenku buď ve svém certifikovaném softwaru nebo ve webové aplikaci na ePortálu ČSSZ, kam se přihlásí datovou schránkou, pomocí občanského průkazu s kontaktním čipem nebo uživatelským účtem národní identifikační identity.

Po zadání čísla pojištěnce se lékaři předvyplní údaje o pojištěnci z registru ČSSZ, včetně údajů o zaměstnavateli. Pacient jen potvrdí správnost údajů.

Lékař doplní diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti a další doplňující údaje a vše elektronicky odešle na okresní správu sociálního zabezpečení.

Lékař současně vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce, který předá pojištěnci.

Pojištěnec (zaměstnanec) neprodleně informuje svého zaměstnavatele o nemožnosti vykonávat zaměstnání (tato povinnost platí už dnes).

Pokud zaměstnavatel navíc požádal o zasílání upozornění o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců (prostřednictvím ePortálu ČSSZ), obdrží ho do své datové schránky. Toto upozornění bude s ohledem na ochranu osobních údajů obsahovat jen základní informace:

  • jméno pojištěnce,
  • datum narození,
  • datum vzniku nebo ukončení pracovní neschopnosti.

O podrobnější informace si zaměstnavatel bude muset požádat prostřednictvím ePortálu.

Podobným způsobem probíhá i ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Lékaři proti změnám stávkovali

Ne všichni lékaři jsou ale se zavedením elektronických novinek spokojeni. Část praktických lékařů chce dokonce systém elektronických neschopenek bojkotovat. Je podle nich totiž drahý a pomalý. Jeho spuštění je naplánované na začátek příštího roku, podle lékařů ale není dostatečně připravené. Nové neschopenky by měly zcela změnit postupy spojené s rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti.

Do ostrého spuštění elektronických neschopenek zbývá necelý měsíc, už týden ale mohou někteří lékaři nový systém testovat. Někteří z nich k němu ovšem mají řadu výhrad. Systém je podle nich pomalý a práci neusnadňuje. Navíc si stěžují na to, že digitální neschopenka se neobejde zcela bez papíru. Musí totiž vytisknout pacientovi takzvaný průkaz práce neschopného.

Lékařka Marie Řeháková z pražského Břevnova upozornila v říjnu své pacienty tímto oznámením na svých stránkách, proč se připojuje ke stávce.

„Vážení pacienti, ve středu 18. 10. proběhne celostátní stávka praktických lékařů a ambulantních specialistů. Důvodem k tomuto kroku je naprosté přehlížení našeho oboru a nerespektování hodnoty naší práce jak po stránce věcné a organizační, tak finanční. Kromě toho kvanta byrokracie, včetně Ereceptu, Eneschopenky a EET, které jsou od nás vyžadovány znemožňují naši práci s pacientem a jsou v současné diletantské podobě hlavně pro Vaše zdraví nepřijatelné. Proto jsme nuceni zavřít ve středu ordinace, abychom je nemuseli  v budoucnu zavřít natrvalo. 

S díky za Vaše pochopení a podporu.“

Podle ministerstva práce a sociálních věcí ale systém připravený je. Část lékařů už minulý týden ohlásila, že ho budou bojkotovat a i v novém roce psát neschopenky ručně. Lékařům také vadí, že jim vystavení elektronické neschopenky nikdo nezaplatí. Za každou nevydanou eNeschopenku jim navíc od ledna hrozí sankce až 10 tisíc korun.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!