Pojištění odpovědnosti uhradí škody způsobené druhému. Kdy ale nepomůže?

Škody způsobené druhému mohou být v řádu stovek až tisíců korun, ale někdy jdou až do milionů. To především, pokud se jedná o neštěstí se zdravotními následky. Každopádně viník způsobenou újmu musí uhradit. Určitou jistotu pro vás i vaši peněženku může přinést pojištění odpovědnosti v občanském životě. V řadě situací, které se lidem stávají, svůj smysl splní, některé škody ale nekryje...
Rozbitý mobil
Rozbitý mobil
pixabay.com

reklama

Téměř každý druhý Čech podle České asociace pojišťoven někdy řešil škodu, kterou někomu třetímu způsobil on sám, jeho dítě nebo domácí mazlíček. Jednat se může o nehody v domácnostech, kdy praskne hadička u toalety nebo pračky a voda vytopí sousedy o patro níž, nešťastné události v obchodech (rozbití zboží, které dítě shodí z regálu) či na hřištích, cyklostezkách, sjezdovkách nebo v parku, kdy pes například někoho pokouše. To je jen malý výčet situací, které se nezřídka lidem stávají a které pak musí řešit finančním vyrovnáním.

Škody by měla uhradit pojistka

Pro tyto případy slouží pojištění odpovědnosti v občanském životě, může vás chránit doma i v cizině. Na rok vás vyjde na několik stovek a bývá často součástí majetkových pojistek (nemovitosti nebo domácnosti). Celou rodinu (manžel, manželka, děti) včetně některých domácích zvířat (především psi, kočky, fretky či koně) ale lze pojistit takto i samostatně.

Obecně platí, že pojištění odpovědnosti kryje škody zejména při rekreačním sportu (lyžování, cyklistika nebo jízda na koni), během dětských her, v běžném soukromém životě (na výstavě, v restauraci), při běžném provozu domácnosti (způsobený požár, který zasáhne i sousedy, vytopení sousedé,…) či při provozu nemotorových vozidel. Také pokud vlastníte nemovitost, odpovídáte i za škody způsobené kolemjdoucímu, na kterého spadl led či sníh z vaší střechy. I to je vhodné vzít v otázce pojištění odpovědnosti v úvahu a v případě sjednávání pojistky si ověřte, že platí i pro tyto účely.

Podle statistik pojišťoven vznikají odpovědnostní škody nejčastěji v každodenním provozu domácnosti a jejich výše se pohybuje v rozsahu 5 – 50 tisíc korun. Nejčastější pojistnou událostí je právě zmiňovaný vytopený byt. Finančně nejnáročnější škody zase vznikají při sportu, kdy dojde ke zranění a například částky za odškodnění doživotní invalidity dotyčného člověka mohou dosahovat až milionů korun. Na pojištění odpovědnosti by tak podle odborníků neměli zapomínat ani lyžaři, kteří jezdí sjezdovat na české hory. Při nehodě s jiným lyžařem může jít o velké částky, pokud je například nutné ho hospitalizovat, operovat a vznikne mu i jiná újma. Právě vždy během zimních měsíců evidují pojišťovny vyšší počet pojistných událostí za způsobenou škodu.

V zimě se stává nejvíc pojistných událostí v souvislosti s pojištěním odpovědnosti...
Autor: pixabay.com V zimě se stává nejvíc pojistných událostí v souvislosti s pojištěním odpovědnosti...

Proces výběru i pojistné události

Při výběru pojistky byste pak měli zvážit, jaké riziko je pro vás důležité a čeho se bojíte. Pojištění odpovědnosti se většinou prodává v určitých balíčcích, které jednotlivá rizika a pojistné částky už zahrnují. Méně častá rizika nebo nestandardní je pak třeba si připlatit. Každá pojišťovna má své podmínky, které jsou zakotveny ve smlouvě. Pohlídejte si tedy pojistné limity i výluky. „Dojde-li na plnění, nebývají to pro pojišťovnu ani pro pojištěného příjemné chvíle. Míra byrokracie se liší. Vždy máme povinnost spolupracovat na vyšetřování pojistné události a máme-li štěstí, že se nám vyhnuly výluky, pojišťovna vyplatí nám nebo poškozenému patřičné plnění. Nejsme-li spokojeni s průběhem likvidace pojistné události nebo s částkou, kterou nakonec pojišťovna vyplatila, do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události můžeme smlouvu vypovědět. Po pojistné události můžeme počítat s výpovědí smlouvy i z druhé strany. Bude-li k tomu mít pojišťovna smluvní či zákonný důvod, ráda nám zdraží, protože musela platit,“ popisuje průběh plnění a možné situace na svém webu dTest.

Když zničíte půjčenou věc aneb Kdy škody pojištění nekryje...

Ačkoliv pojištění odpovědnosti zahrnuje celou škálu situací, které se vám můžou stát, někdy i přesto může být, jak se říká, k ničemu. Výluky je proto vhodné nastudovat, možná vás překvapí. Řada výjimek z pojistného plnění je napříč pojistným trhem stejná, v některých ohledech se ale u různých institucí podstatně liší.

Škody blízkým lidem

Občanské pojištění odpovědnosti například obecně nekryje škody, které způsobíte, byť nechtěně, sami sobě, lidem, kteří s vámi žijí v domácnosti, ale také dalším blízkým. "Spadl mi z ruky bratrovo mobil a okamžitě byl prasklý display. Prý se to nevztahuje na rodinné příslušníky, pojištění máme pořád, ale už tomu vůbec nevěřím. Platit ano, ale když se něco stane, vyslechnou si vás, položí otázky a pak řeknou oblíbenou větu: Na to se to nevztahuje," potvrzuje své zkušenosti jedna z klientek pojišťovny.

Hrubá nedbalost

Škoda na majetku či újma na zdraví nesmí z vaší strany vzniknout ani hrubou nedbalostí. Takovou zmínku v podmínkách uvádí například Generali nebo Česká pojišťovna.

Elektronická komunikace, data

Česká pojišťovna zároveň upozorňuje na to, že nebude plnit ani ve chvíli, kdy zničíte například data. „Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu … vzniklou poničením nebo zničením záznamů na zvukových, obrazových nebo datových nosičích,“ uvádí ve svých všeobecných podmínkách. Podobně to má i pojišťovna Slavia. Allianz pak ještě doplňuje i škody v jakékoliv souvislosti se softwarem, nakládáním s daty, elektronickou komunikací a internetovými službami.

Alkohol...

Pozor také na alkohol a podobně. Ten je ostatně kamenem úrazu v podstatě u každého typu pojistky. „Pojištění se nevztahuje na škodu nebo újmu vzniklou v důsledku požití nebo aplikace alkoholu, drog nebo jiných psychotropních a omamných látek,“ varuje za všechny pojišťovna Generali.

Škoda na zapůjčených věcech

S výplatou plnění také pro jistotu nepočítejte ani ve chvíli, kdy omylem poničíte věc, kterou vám někdo půjčil – třeba fotoaparát na dovolenou. „Pojištění … se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou … na movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny nebo které oprávněně užívá nebo požívá nebo je má u sebe,“ píše se například v pojistných podmínkách Kooperativy. Zároveň platí, že i když někomu něco necháte u sebe v úschově a rozbijete to, také vám pojišťovna nic nezaplatí.

Pyrotechnika, zbraně

Ani když někomu ublížíte, pokud budete třeba na Silvestra pouštět petardy, vám pravděpodobně pojištění nepomůže. Konkrétní citace z pojistných podmínek Allianz: „Pojištění se nevztahuje na újmu přímo či nepřímo způsobenou … v jakékoliv souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami nebo nebezpečnými odpady.“

Pojištění odpovědnosti se nemusí vztahovat na škody způsobené psy z chovných stanic
Autor: pixabay.com Pojištění odpovědnosti se nemusí vztahovat na škody způsobené psy z chovných stanic

Psi jako prostředek výdělku

Pokud máte chovnou stanici psů, pak se na újmy způsobené těmito zvířaty také plnění nebude, alespoň u některých pojišťoven, vztahovat.

Rady a informace

Možná se nevyplatí ani špatně poradit. „... se pojištění nevztahuje na újmu způsobenou informací nebo radou,“ varuje zase třeba ČSOB Pojišťovna. Stejnou výluku v podmínkách má i pojišťovna Slavia.

Ušlý zisk...

ČSOB Pojišťovna za vás neuhradí ani třeba ušlý zisk poškozeného. „Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za ... nepřímé újmy všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět pojištění nebo jiné nemajetkové újmy) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.),“ je uvedeno v podmínkách.

Škody druhým, pokud jim platíte za služby

Pokud máte chůvu nebo uklízečku a způsobili byste jí škodu, pak ji za vás neuhradí například Česká podnikatelská pojišťovna. „Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou pomocným osobám zaměstnaným v domácnosti pojištěného při výkonu této činnosti nebo osobám, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu nemovité věci při výkonu této činnosti,“ upozorňuje pojišťovna.

Škody v zaměstnání

Výjimka se také týká například škod, které způsobíte vy svému zaměstnavateli. Pokud poničíte služební telefon nebo notebook, ale i pokud například jako účetní chybně něco zaúčtujete nebo jezdíte-li služebním autem a natankujete benzín místo nafty, odpovědnostní pojistka škod v běžném životě vám tuto situaci nepokryje. Pro tyto případy je vhodné mít sjednané pojištění odpovědnosti zaměstnance. To je přitom nejpraktičtější pro ty zaměstnance, kterým jsou svěřeny drahé přístroje či finance.

Škoda v nájmu

Obvykle se pojistka nevztahuje ani na škody v pronajatém bytě. Nicméně existují na trhu i produkty, které to – za příplatek - umožňují.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama