KOMENTÁŘ: Právní pasti na cestě k zákonu o zdanění prostitutek

Předseda Poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek oznámil, že na březnové schůzi Sněmovny spolu se skupinou poslanců z dalších stran navrhne vypovězení Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Sněmovna by podle něj měla usnesením zavázat vládu, aby Parlamentu do roka a do dne předložila návrh na vyslovení souhlasu s odstoupením od úmluvy.
ilustrační foto- prostituce
Pixabay

reklama

Následně má být vládou předložen návrh zákona o regulaci prostituce. Na předložení vlastního poslaneckého návrhu takového zákona si Piráti zatím netroufají. Při tvorbě paragrafového znění je totiž třeba zohlednit řadu právních problémů a provést provázání zákona s dalšími právními předpisy. Legislativní kutilství by v tomto případě mohlo napáchat velké škody.

Piráti si od zákona o regulaci prostituce slibují i potlačení šedé ekonomiky a zvýšení daňového inkasa. „V Maďarsku zdanění prostituce vyneslo na daních v přepočtu více než miliardu korun. Za to by mohly být zdarma obědy pro všechny školní děti,“ řekl Michálek v minulém týdnu na tiskové konferenci. Podle odhadů, které si Piráti nechali zpracovat nevládními neziskovými organizacemi, které se zabývají problémy prostitutek, se placeným sexem u nás živí asi 13 tisíc lidí. „Z toho je zhruba 7300 matek samoživitelek,“ konstatoval předseda pirátského poslaneckého klubu.

Cílem návrhu zákona, k jehož předložení by podle plánu Pirátů měla Sněmovna vyzvat vládu, by mělo být umožnění regulace prostituce ze strany státu a městských samospráv. A v neposlední řadě též zlepšení postavení poskytovatelek placeného sexu. „Sexuální pracovnice dnes například těžko dosáhne na hypotéku, protože nemá jasný legální zdroj příjmů, a není u nich řešeno sociální pojištění,“ vysvětlil Michálek.

Co je trestné?

Samotné poskytování sexuálních služeb u nás trestné není. Stejně jako ve většině zemí EU. Zakázaná je prostituce pouze v Chorvatsku, Estonsku a Lotyšsku. Trestně postižitelné v ČR není ani využívání placeného sexu. Na rozdíl od Švédska, Norska, Francie a Irska.

Trestné je u nás stejně jako ve většině Evropy tzv. kořistění z prostituce. Řečí Trestního zákoníku označované jako kuplířství. Lidově známé též jako pasáctví. Většina lidí si pod tímto pojmem vybaví násilníka, který prostitutce odebírá část jejího výdělku za její údajnou ochranu. Z právního hlediska však jde o mnohem širší spektrum skutků. Za kuplířství může být stíhán i majitel bytu, který jej prostitutce pronajme za účelem poskytování placeného sexu. Po občasných policejních šťárách končí v celách i majitelé a personál hotelů, jejichž pokoje jsou užívány k tomuto účelu.

Trestat jen nucení k prostituci

Podle představ Pirátů by trestné mělo být jen nucení k prostituci. Tedy případy, kdy je žena pod pohrůžkou násilí nebo jiné újmy nucena provozovat placený sex a odvádět z něj pasákům podíl nebo celou tržbu. Trestné by mělo být i nadále obchodování s lidmi. Tedy vylákání ženy do ciziny na fiktivně jinou práci a její následný prodej pasákům. Trestné by mělo zůstat i organizování prostituce nezletilých.

Pro „slušné pasáky“ by Piráti chtěli zavést nový legální obor podnikání „zprostředkování sexuálních služeb“. V Katalogu prací, což je prováděcí předpis k Zákoníku práce, vydávaný formou nařízení vlády, by měl vzniknout i nový druh práce v zaměstnaneckém poměru. Pasák - zaměstnanec bordelu - by se měl jmenovat „manažer sexuálních služeb“.

Příslušnicím nejstarší profese by Piráti chtěli umožnit několik způsobů výkonu tohoto povolání. Vedle klasického zaměstnaneckého poměru by pro ty, které o to mají zájem, měla vzniknout možnost působit jako osoba samostatně výdělečně činná. „A to buď jako živnostnice, nebo jako tzv. svobodné povolaní – podobně jako herci a hudebníci,“ řekl Michálek. V případě živnosti by podle něj prostitutky měly být zahrnuty pod nějakou „sběrnou“ kategorii jako poskytování osobních služeb. „V zájmu zabránění snadného odchodu z této profese bez toho, aby si žena nesla do budoucna stigma, by to nemělo být nazváno erotické služby,“ uvedl předseda pirátských poslanců.

Z hlediska logiky Živnostenského zákona nelze použít kategorie volné živnosti, která v sobě zahrnula řadu dřívějších v zákoně  taxativně vyjmenovaných profesí jako poradci, zprostředkovatelé a podobně, u nichž  k získání živnostenského oprávnění není nutné nic dokládat. Placená sexuální společnice by měla předkládat osvědčení o zdravotní způsobilosti, které by nemohla získat, pokud by byla přenašečkou infekcí. Řemeslné živnosti jsou zase vyloučené, protože k získání oprávnění je provozovat Živnostenský zákon požaduje prokázání odborného vzdělání a několikaleté praxe. Formální vzdělání v tomto oboru nás nikdo neposkytuje. A rovněž s prokazováním praxe by byly značné potíže. Z logiky věci nelze použít ani licencování živnosti, které je vyhrazeno pro několik málo oborů, u nichž provozovatel musí splňovat řadu požadavků na personální, věcné a technické vybavení. V praxi je používáno u výrobců zbraní nebo výbušnin, kterých je v zemi jen několik. Tisíce žádostí prostitutek by zcela paralyzovalo licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu, která agendu vyřizuje.

Možnost působení jako tzv. svobodné povolání navrhují nevládní organizace, které se zabývají pomocí prostitutkám. Herci nebo hudebníci nemají živnostenský list a ke zdanění se hlásí jako fyzické osoby podle rodného čísla. Jednou ročně při podání daňového přiznání doloží své honoráře, které jim byly vyplaceny. A případně potvrzení o sražené dani u dlouhodobějších angažmá. Tento režim ji však umožňuje dělat i jednorázové akce, jako jsou vystoupení na festivalech apod.

Pasti na cestě k zákonu

Pokud bude usnesení ve Sněmovně schváleno, tak by vláda měla připravit a předložit společně vypovězení Úmluvy i návrh zákona o regulaci prostituce. Z ústavně právního hlediska platí, že Usnesení Sněmovny u nás na rozdíl od USA vládu nezavazuje. Předloni při schvalování státního rozpočtu poslanci uložili vládě zvýšit platy učitelů o 15% od 1. 9. 2018. Vláda je formou nařízení zvýšila jen o 10%, a to až od 1. 1. 2019. A nestalo se nic.  Podobně může vláda naložit i s úkolem týkajícím se prostituce. Podle Michálka však Pirátům přislíbili zástupci ministerstev zahraničí a vnitra na úrovni náměstků, že oba resorty iniciativu podpoří a budou se ji snažit přivést do zdárného konce.

V minulosti byly tři pokusy problém legislativně řešit. V roce 1993 připravilo Ministerstvo vnitra návrh zákona o regulaci prostituce. Spadl však pod stůl už na úrovni vlády. Ministři jej odmítli poslat do Parlamentu kvůli rozporu s Úmluvou, kterou nyní Piráti navrhují vypovědět. Úmluva totiž zakazuje komukoli profitovat na prostituci i se souhlasem prostitutky. Zakazuje tedy účtovat prostitutkám nájemné nejen z bytů nebo nebytových prostor, kde tyto dámy placený sex poskytují. Úmluva zavazuje státy postihovat za kuplířství, i obce, které by chtěly vybírat od prostitutek poplatky za „štafl“ jako u taxikářů, nebo za zábor veřejného prostranství jako u stánkařů.

Fakticky však tehdy návrh zákona, který to měl řešit, zablokovali lidovci.  Tehdejší lidovecký předseda Miroslav Kalousek (dnes TOP 09) proti předložení návrhu zákona do Sněmovny protestoval se slovy, že pokud by stát od prostitutek začal vybírat daně, stal by se největším pasákem v zemi.

V roce 2005 návrh zákona zkusila prosadit vláda premiéra Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Byla však přinucena návrh zákona vzít zpět, když ji Parlamentní institut upozornil na rozpor s Úmluvou, který by mohl mít za následek zrušení zákona Ústavním soudem. Ze stejného důvodu byl zamítnut i návrh zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2013.

Schvalování zákona a vypovězení úmluvy by mělo proběhnout současně. Společně o něm podle Jednacího řádu Sněmovny hlasovat nelze. Ale lze oba body zařadit za sebe. Fungovat to může, jen pokud budou schváleny oba návrhy.

Na co si dát pozor

Fakt, že nějaký zákon předkládá vláda, ještě neznamená, že je kvalitní. Většina právních úprav, které se v praxi ukázaly jako průšvihové, je z vládní dílny. Za všechny stačí jmenovat nový Občanský zákoník, který je právníky pokládán za nejhorší legislativní kalamitu v novodobých dějinách. Řada legislativních děr, které umožnily třeba rozsáhlé daňové úniky jako “lehké topné oleje“ vznikla rovněž na návrh vlády. Přesto je zřejmě dobře, že se Piráti nepouští v tomto případě do poslanecké lidové tvořivosti a nenavrhují zákon sami. Poslanecký návrh zákona jde v rámci vyjádření vlády jen do Legislativní rady vlády a pak k rozhodování ministrů. Vše musí být podle Ústavy hotovo do 30 dnů. Vládní návrhy oproti tomu prochází připomínkovým řízením, kde se k návrhu mohou vyjádřit nejen všechna ministerstva a státní úřady, ale i obce a kraje a odborná veřejnost. Pokud zpracovatel bude výjimečně naslouchat všem, kteří vznáší věcné podněty, může to zabránit mnoha průšvihům.

Kromě samotné právní úpravy postavení prostitutek a pasáků bude třeba vytvořit vazby na mnoho dalších zákonů. Jedním z nich je zákon o DPH. Parlament by měl určit, jestli tato služba bude osvobozena od DPH, nebo ji zařadit do některé z platných sazeb. Osvobození znamená, že zákazník neplatí DPH, ale že prostitutka si nemůže odečíst DPH na vstupu u zboží a služeb, které nakupuje k poskytování svých služeb. Sazby DPH pak máme tři. A to ve výši 10, 15 a 21%. Na internetu lze již dnes najít několik serverů specializovaných na inzerci placeného sexu. Některé erosenky a noční kluby inzerují i ceny, které se pohybují od 500,- Kč za půlhodinu až po 5000,- za hodinu. Při těchto cenách může dojít k překročení obratu 1 milion Kč rychleji než do roka. Což znamená, že sexuální pracovnice nebo nevěstinec by se měli registrovat jako plátci DPH.

Mnohem větší průšvih by však mohl nastat, pokud by zákonodárci zavedli nové profese prostitutek a pasáků a zároveň zapomněli prolomit zákon o státní sociální podpoře a úřadech práce. Pokud by u těchto dvou profesí nebyla možnost uchazečům o zaměstnání, kteří jsou registrováni na úřadech práce, odmítnout nabídku práce erotické pracovnice nebo pasáka bez toho, že by jim hrozilo vyřazení z evidence a ztráta podpory, tak by se stát mohl stát nejhorším násilným kuplířem na světě.

Martin Kunštek

 

Názory publikované v této sekci nelze ztotožňovat s postoji redakce Zpravodajsví FTV Prima.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!