Zvyšuje váš dodavatel energií cenu? Vy můžete bez sankce odejít

Informace o změnách obchodních podmínek a cen vám musí dodavatel energií oznámit individuálně, nestačí jen obecná informace na webových stránkách...
Elektřina, žárovka
Elektřina, žárovka
pixabay.com

reklama

Cena energií většině domácností vzrostla či poroste. Řada dodavatelů zdražila již začátkem roku, aktuálně plánuje zvýšit cenu zhruba o čtyři procenta jeden z dominantních hráčů na trhu, což se dotkne asi 60 procent klientů této společnosti. Ostatní dodavatelé zatím se zvedáním cen podle specialistky na energie portálu Porovnej24.cz Radky Burešové čekají, ale pravděpodobně se změnám v ceníku směrem vzhůru také nevyhnou. „Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje, že by cena energií na burze klesala, budou s největší pravděpodobností nuceni ke zdražení přistoupit i jiní dodavatelé, kteří zatím zachovávají ceny, jež platily pro rok 2017,“ říká Burešová.

Změna podmínek? Odejít můžete bez sankce

To nezní jako příliš dobrá zpráva, ale na druhou stranu lze této situace využít pro odstoupení od nevýhodné smlouvy. „Pokud dodavatel mění obchodní podmínky, tak každý klient, i ten, který má smlouvu na delší dobu, může bez sankcí změnit svého současného dodavatele,“ vysvětluje Radka Burešová. Jestliže vám dodavatel oznámí změny nejpozději 30 dní před jejich účinností a zároveň vás poučí o vašem právu na odstoupení od smlouvy, můžete podle spotřebitelské organizace dTest odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny. Vstoupí-li tedy například v platnost nové obchodní podmínky k 1. červnu, můžete do 21. května změnit dodavatele bez jakékoliv sankce. Vyplývá to z občanského zákoníku i energetického zákona. „Zvýšení cen či změny obchodních podmínek můžete využít za situace, kdy jste uzavřeli nevýhodnou smlouvu o dodávce energií na dobu určitou,“ radí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Za běžných okolností, pokud se nijak nemění podmínky, lze například změnu dodavatele elektřiny (u plynu je to obdobné) provést každých 6 měsíců, ale přednost mají ustanovení vaší stávající smlouvy. U smluv na dobu neurčitou je obvyklá výpovědní lhůta 3 měsíce. Někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují individuálně, zpravidla mnohem delší. Z tohoto důvodu je dobré dohledat smlouvu a přečíst si smluvní podmínky. Dále je potřeba být obezřetný v případě podmínek stanovených ve smlouvě na dobu určitou (většinou na 24 měsíců). V takovém případě se obvykle musí dát výpověď 3 – 6 měsíců před jejím vypršením (opět v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých firem). V opačném případě se vaše smlouva automaticky prodlouží na stejné období (u starších typů smluv se převede na smlouvu s neurčitou dobou trvání).

Při zatajení informací se doba prodlužuje

Pokud nastanou ze strany dodavatele určité informační prodlevy nebo vám změnu ceníku či podmínek neoznámí tak jak má, máte na odstoupení ještě víc času. „Kdyby klienta řádně neinformovali, tak doba, kdy může klient bez sankcí od smlouvy odstoupit, se prodlužuje na tři měsíce,“ vysvětluje Radka Burešová s tím, že se jedná o tříměsíční lhůtu počínající datem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Ačkoliv se podle Burešové nejendá o častou praxi, že by dodavatel změny neoznamoval, rozhodně se vyplatí možné změny pravidelně sledovat.

Najdete-li výhodnějšího dodavatele, lze za elektřinu ušetřit i tisíce korun ročně...
Autor: pixabay.com Najdete-li výhodnějšího dodavatele, lze za elektřinu ušetřit i tisíce korun ročně...

Jak vám musí dodavatel informace sdělit?

A jak vypadá náležité oznámení změny? Energetický regulační úřad podle dTestu již dříve řekl, že změna musí být zákazníkovi oznámena individuálně a musí být prokazatelné, že mu oznámení došlo. Nestačí tedy například informaci o změně zveřejnit na webových stránkách či vyvěsit v provozovně dodavatele. „Dodavatel musí oznámení zákazníkovi doručit, typicky prostřednictvím pošty, e-mailu nebo sms. Jinak se nebude k oznámení přihlížet a zákazník bude mít právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny,“ uvádí Lukáš Zelený.

Ověřte si, jaké podmínky platí pro vás

Organizace dTest tvrdí, že někteří dodavatelé mění ceníky či obchodní podmínky tak, že jsou platné pro všechny jejich smlouvy o dodávce elektřiny či plynu, případně pro jednotlivé produktové řady. Jiní dodavatelé novelizují ceníky či obchodní podmínky pro smlouvy uzavřené v různých obdobích zvlášť. Ke stejnému okamžiku tak mohou pro různé skupiny zákazníků platit různé podmínky. Je proto na místě si zjistit, jaké ceníky a obchodní podmínky pro vás aktuálně platí. „Platnost a znění jednotlivých dokumentů byste měli ideálně kontrolovat každé tři měsíce, abyste eventuálně stihli od smlouvy v případě změn odstoupit,“ doporučuje Zelený.

V případě přechodu k levnějšímu dodavateli plynu lze ušetřit průměrně 6,5 tisíce korun...
Autor: pixabay.com V případě přechodu k levnějšímu dodavateli plynu lze ušetřit průměrně 6,5 tisíce korun...

Jak odstoupit od smlouvy?

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit, podle Radky Burešové stačí, když oslovíte nového dodavatele, kterého jste si vybrali, a ten za vás vše na základě plné moci vyřeší. Nebudete-li chtít pepodepsat plnou moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, budete celý proces vyřizovat sami. Vzor smlouvy na odstoupení najdete na webu Energetického regulačního úřadu.

Výběr nového dodavatele

Jak si vybrat z konkurece několika desítek firem, které energie u nás dodávají? Podle ERÚ není vhodné zaměřit se při výběru pouze na jediného dodavatele s nejlepší cenovou nabídkou. "Důležité jsou reference, neboli pověst nového dodavatele, finanční stabilita, přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, ale i zda má dodavatel zpoplatněnou zákaznickou linku. Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů," upozorňuje regulátor na svém webu. Obchodní podmínky pak obsahují především následující:

  • doba trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba,
  • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,
  • výčet smluvních sankcí a poplatků,
  • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
  • práva a povinnosti smluvních stran,
  • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
  • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

Cenovou situaci na trhu dodávek energií můžete sledovat například prostřednictvím internetových kalkulaček. Aktuální ceny včetně akčních nabídek dodavatelů zjistíte i v kalkulátoru elektřiny či plynu na webu Prima Rádce.

 

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!