Závažnou chorobu bohužel lékař může zjistit až příliš pozdě, říká lékař interní kliniky

Ačkoliv to v současnosti díky online médiím působí, že už máme lék téměř na kždé vážné onemocnění, bohužel to tak mnohdy není. I to nám prozradil v rozhovoru doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D. - lékař Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Průběh a prognóza závažných nemocí se za poslední desetiletí zlepšuje jen velice pomalu...
Průběh a prognóza závažných nemocí se za poslední desetiletí zlepšuje jen velice pomalu...
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

V posledních letech se vážné nemoci (zejména různé typy rakoviny) objevují čím dál častěji u mladších ročníků. Čím si to vysvětlujete?

Zprávy o závažných chorobách a zejména úmrtí na ně se v současnosti rychle šíří po sociálních sítích a internetu a proto o nich veřejnost ví a mnohdy může sledovat smutný konec nemocných a neúspěch moderní léčby. Tyto zprávy kontrastují s informacemi o „zázracích“ v medicíně a vyléčitelnosti všech nemocí, jak se často v médiích prezentují nové léčebné postupy. Právě na průběhu nemocí slavných a mediálně sledovaných osobností vidíme, že průběh a prognóza závažných nemocí se za poslední desetiletí zlepšuje jen velice pomalu.

Velký důraz je kladen na prevenci. U mnoha nemocí ale příznaky jako laici nepoznáme a návštěvu lékaře „bez příčiny“ tak nepokládáme za důležitou. Je možné říct, které nemoci jsou dlouhou dobu tzv. bezpříznakové a je vhodné je preventivně „kontrolovat“?

Ve srovnání se situací v minulosti diagnostikujeme nemoci daleko častěji v počátečních stádiích, kdy příznaky nemocí nebývají zřetelně vyjádřené. Nicméně každodenně se setkáváme s nemocnými, kdy závažná choroba byla zjištěna pozdě a byla i zpočátku přehlédnuta. Prevence má stále důležité postavení a funkce praktického lékaře je v tomto ohledu nezastupitelná. Praktický lékař nemocného zná mnoho let, zná celou jeho rodinu a může správně vyhodnotit málo výrazné příznaky závažné nemoci.

Můžete prozradit, které vážné diagnózy statisticky „vévodí“ prvním místům v žebříčku onemocnění u nás?

Vedoucími chorobami stále zůstávají choroby srdce a cév, na které zemře přibližně polovina populace a nádory, které jsou odpovědny za 25 % úmrtí. Obě skupiny nemocí jsou částečně ovlivnitelné životním stylem a prognóza je ovlivněna časnou diagnostikou a léčbou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama