NÁPOVĚDA Mareš a Hospodin vědí. Co vy a soutěžící 2. dílu QI?

Další díl QI je věnován apokalypse. Padne i otázka na počty a druhy zvířat, které měl Noe na radu Hospodina vzít na slavnou archu. Věděli byste například, která zvířata jsou podle biblického příběhu čistá a která nečistá? Čert aby se v tom vyznal.
Na apokalypsu se moderátor vybavil motýlkem
Na apokalypsu se moderátor vybavil motýlkem

reklama

Buďte připraveni. Než si pustíte večer ve 21.45 2. díl zábavné show Leoše Mareše QI, nahlédněte do iprima „Nedělní školy“.

Tak tedy, v knize Genesis říká Hospodin Noemu toto. "Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi, neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil."

Kolik že tedy nechal Noe nastoupit třeba ovcí nebo koček? Že stále nevíte přesně?:-) Vše o pořadu QI najdete na www.iprima.cz/qi

Další vodítko hledejte v Toře a vlastně tak trochu i v jídle

Tady Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Ve zkratce jim kázal toto: „Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí...“

Apokalyptický kvíz si udělejte TADY

Shrňme tedy, že mezi zvířata NEČISTÁ patří velbloud, daman, zajíc, vepř; dále vše, co žije v moři, potocích a řekách a je bez šupin (chobotnice, kraby, krevety, úhoři, hadi, štíři…); dále orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy jestřábů, havranů, sokolů a volavek, pštros, sova, racek, kulich, kormorán, výr, sova pálená, pelikán, mrchožrout, čáp, dudek, netopýr; dále létající čtyřnohý hmyz; dále zvířata s rozdělenými (ne úplně rozpolcenými) kopyty; dále čtyřnozí živočichové, co chodí po tlapách: lvi, medvědi, kočky, psi; dále krysy, myši, ještěrky, gekoni, scinkové, chameleón.

Jako ČISTÁ zvířata jsou označena ta, která mají rozdělená kopyta a přežvýká (kromě výše uvedených jako nečistých) – gazela, jelen, antilopa či různé druhy kobylek.

A víte, proč Noe bral na archu od čistých zvířat hned sedm párů? Myslíte, že jich chtěl zachránit více? Kdepak. Bylo to proto, aby je během záchranné plavby mohl obětovat.

Podívejte se s cestovatelem do míst, kde měla mít cíl Noemova archa ZDE

 

Leošova panelová archa

Zbigniew Czendlik, Patrik Hezucký, Adéla Banášová a Matěj Rupert usedli u Leoše Mareše ve dvojce QI
Zbigniew Czendlik, Patrik Hezucký, Adéla Banášová a Matěj Rupert usedli u Leoše Mareše ve dvojce QI

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!