Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá? 

Nákaza koronavirem začala v Číně, odkud se postupně rozšířila do velké části světa. Česko není daleko od vyhlášení plošné karantény. Platí krizová opatření, která nemají v historii naší země obdoby. Dospělí se s tím ještě dokážou nějak vyrovnat, ale děti? Ministerstvo vnitra připravilo ve spolupráci s PhDr. Štěpánem Vymětalem, Ph.D. několik zásad, které můžou být rodičům užitečné.
ilustrační foto
ilustrační foto
istockphoto.com

reklama

Před rozhovorem s dítětem se sami zklidněte, připravte si hlavní body, na co se budete ptát a jaké informace chcete předat. Mějte na paměti, že děti čtou naše emoce a podle toho, jak před nimi vystupujeme, si budou naše informace vysvětlovat. Dítě je naším zrcadlem, proto je velmi důležité, aby z nás cítilo klid a bezpečí. Proto si hlídejte i svoji nonverbální komunikaci. Nemluvte nad hlavami dětí o vážných věcech dospělých, děti to často citlivě vnímají, i když to nemusí dát najevo. Tím, že si sepíšete hlavní body, získáte sami stabilitu, nadhled a strukturu a vyvarujete se nežádoucích emocí, které by dítě mohly vylekat. Zároveň na nic nezapomenete.

Koronavirus

KORONAVIRUS ONLINE: Vláda nejspíše vyhlásí karanténu pro celé Česko, uvedl Babiš v Partii

Zvyšte jeho pocit bezpečí. Ujistěte ho, že se nemusí bát
Obejměte dítě. Řekněte mu, že ho máte rádi. Vysvětlete mu, že se nemusí bát, že je v bezpečí. Sami se nenechte vystrašit a nestrašte dítě. Zaměřte se na pozitivní pocity, udržujte pozitivní náladu. Když vidí dítě stabilního rodiče, také bude stabilní.

Zjišťujte, co o koronaviru dítě již ví a na co se chce zeptat
Ptejte se dětí. Zeptejte se, co jim o koronaviru říkali ve škole, o čem se baví s kamarády, kde získávají informace. Vyvracejte poplašné zprávy, fámy a dezinformace. Dejte dítěti prostor na jeho vlastní otázky.

Zmapujte strach a nejistotu dítěte
Kromě toho, co si o koronaviru myslí, zjistěte, jaké jsou jeho pocity, z čeho má obavy a strach. Vysvětlete mu, že to, co se děje (jako třeba zavřená škola, omezení akcí, karanténa), je součást prevence. Je to z důvodu, aby lidé hromadně a najednou neonemocněli a aby byla nemoc pod kontrolou. Vysvětlete, že se takto lidé společně brání. Ujistěte dítě, že samo není v ohrožení života, že není rizikovou skupinou.

Koronavirus

KORONAVIRUS: V Česku je 214 potvrzených případů nákazy novým koronavirem

Vysvětlujte dítěti základní fakta

Pro rozhovor a odpovědi na dotazy dětí pečlivě volte zdroje informací. Nenechte se ovládat bulvárem nebo konspiračními weby. Weby ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví poskytují informace, které jsou ověřené a aktualizované. Dle věku dítěte volte vhodná slova, nedramatizujte, řekněte, že se jedná o nové onemocnění, na které se hledá lék, a že už známe postupy, jak snížíme možnost nákazy. Buďte názorní. Zdůrazněte, že je důležité dodržovat hygienu, dobře a často si mýt ruce, nesahat si do úst, do očí a do nosu. Že je to základ, jak snížit riziko nákazy. Natrénujte si znovu s dítětem mytí rukou. Buďte sami dětem příkladem, jak se odpovědně chovat. Dodržujte přísun vitamínů, mějte dostatek spánku, udržujte si dobrou náladu – přispějete tím k posílení imunity i psychické odolnosti.

Vytvořte si časový harmonogram dne i týdenní plán
Pomůže to dítěti i vám samotným. Vysvětlete dítěti, že nejde jen o nově nabyté volno, ale i o plnění povinností. Můžete dítěti naplánovat čas pro hry, společnou komunikaci, pomoc v domácnosti i učení a psaní úkolů. Dítě nepřetěžujte, ale strukturování času je důležité pro stabilitu psychickou.

Zaměřte se na aktivní trávení času
Vysvětlete dítěti, že i vy máte nějaká omezení, například že musíte pracovat. Zároveň i dítě může plnit školní povinnosti z domova. Komunikujte v této oblasti se školou. Dávejte pozor, aby dítě netrávilo dlouhé hodiny u televize či s mobilním telefonem. Aktivní činnost pomáhá překonávat zátěž. Střídejte v plánu odpočinek s aktivitou. Pokud jste v práci a dítě je doma samo, udržujte s ním pravidelný telefonický kontakt.

Udržujte sociální kontakt dětí a komunikaci s rodinou a kamarády
Nechte děti, ať si s kamarády zavolají a sdělí si své pocity. Se členy rodiny a kamarády můžete udržovat kontakty osobně, přes Skype či skupiny na sociálních sítích apod. Nevoďte děti do nových větších kolektivů – méně je více. Mějte na paměti, že čím větší je koncentrace lidí, tím větší je riziko nákazy.

Nezapomeňte, že pohyb je důležitý
Proto choďte s dětmi ven nebo s nimi cvičte doma, nechte je vybít přebytečnou energii. Střídejte relaxaci a přiměřenou zátěž, posilujte tělo i mysl.

Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem.
Může jít o hygienu, podporu dobrých vztahů v rodině i projevy solidarity a pomoci druhým.
 

iPrima/PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psychologické pracoviště OBP MV ČR

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!