Jak na investice? Využijte tematický přístup

S investováním je vždy spojen úkol, který by se lapidárně dal nazvat „kam s nimi“. Tedy najít vhodné investiční příležitosti, do kterých se vyplatí vložit peníze. A to jsou takové, od kterých lze očekávat, že budou přinášet zhodnocení. Přístupů, jak je vybírat, je celá řada. Jednou z doporučovaných metod je využití tzv. tematického investování.
Tematické investování
Tematické investování
Komerční banka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Při tematickém přístupu se investoři snaží odhalit dlouhodobé a stabilní trendy, které se objevují v rozličných sférách ekonomiky. Zkoumají společnosti, které jsou s těmito trendy spojené a které by mohly nabízet dlouhodobý růst – generovat zajímavé a stabilní zisky. Tyto investice bývají navíc méně závislé na ekonomických cyklech či tržních změnách. Výkonnost fondů, které jsou založené na tematickém investování, pak může překonat růst celého trhu. V této souvislosti se nejvíce doporučuje hledat společnosti z oblastí globalizace, technologických inovací, demografických změn či firmy spojené s ochranou přírodních zdrojů a životního prostředí. Unikátní investiční variantou jsou pak společnosti využívající megatrendy z oblasti převratných inovací. Solidní potenciál poskytují také společnosti pohybující se v oblasti luxusu. Ve všech těchto sférách lze nalézt zajímavé a stabilní trendy, kterých je možné využít při investování a na jejichž základě je možné profitovat – dosahovat stabilních výnosů v dlouhodobém horizontu.

Fondy tematického investování

Investovat napřímo do konkrétních akcií v rámci tematické strategie je ale pro běžné investory přece jen poměrně riziková varianta. Daleko rozumnějším přístupem je své peníze vložit do podílových fondů, které prostředky klientů alokují v duchu tematického investování. Příkladem může být tematický fond CPR Global Silver Age. Fond profituje ze skutečnosti, že světová populace stárne. Díky tomu se ukazuje, že firmy, které nabízejí zboží a služby seniorům, dosahují čím dál vyšších zisků. Důvodem je, že ve vyspělých ekonomikách se kupní síla jedince nachází na vrcholu, většinou v období jeho odchodu do důchodu.

>> Cílem tematického investování je identifikovat zdroje, které poskytují z dlouhodobého hlediska trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

 

Zajímavým fondem je i CPR Global Disruptive Opportunities – tematický fond, který investuje do akcií společností spojených s fenoménem tzv. disruptivních neboli převratných inovací. Jde o společnosti, které mění životní styl i spotřební zvyky lidí, definují nové pracovní a výrobní postupy. Často to mohou být společnosti, které nejsou závislé na tržních změnách. Výkonnost fondu pak může být mnohem robustnějšího a stálejšího charakteru. Dalším z význačných témat je i rostoucí nedostatek kvalitní čisté vody, zejména jako důsledek přetrvávajících období sucha. I na tomto fenoménu lze vydělat, kupříkladu prostřednictvím tematického fondu KBI Water Fund. Ten investuje do firem zabývajících se infrastrukturou, službami a technologiemi v oblasti vodního hospodářství. Zajímavou investiční příležitostí je také Amundi Fund CPR Global Lifestyles. Fond následuje trend stále většího utrácení za zboží a služby, které obohacují náš život. Lidé touží po nových zážitcích, dobrodružství a zdravém životním stylu a neváhají za to všechno utrácet nemalé sumy. 

Pro koho je vhodné tematické investování?

Tematický přístup je určen pro ty, kdo mají dlouhý investiční horizont a chtějí dosahovat vyšších potenciálních výnosů než světové akciové trhy, ale za cenu možných poklesů svého portfolia. Umožňuje navíc efektivní diverzifikaci portfolia. Zájemci o tento druh investování získají podrobnější informace na stránkách Amundi


Čtěte prosím upozornění na rizika na www.kb.cz/fondy

Čtěte: Důležité upozornění 
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

www.porovnej24.cz
Tento článek najdete v těchto speciálech
Reklama
Reklama