Jak na investice? Využijte tematický přístup

S investováním je vždy spojen úkol, který by se lapidárně dal nazvat „kam s nimi“. Tedy najít vhodné investiční příležitosti, do kterých se vyplatí vložit peníze. A to jsou takové, od kterých lze očekávat, že budou přinášet zhodnocení. Přístupů, jak je vybírat, je celá řada. Jednou z doporučovaných metod je využití tzv. tematického investování.
Tematické investování
Tematické investování
Komerční banka

reklama

Při tematickém přístupu se investoři snaží odhalit dlouhodobé a stabilní trendy, které se objevují v rozličných sférách ekonomiky. Zkoumají společnosti, které jsou s těmito trendy spojené a které by mohly nabízet dlouhodobý růst – generovat zajímavé a stabilní zisky. Tyto investice bývají navíc méně závislé na ekonomických cyklech či tržních změnách. Výkonnost fondů, které jsou založené na tematickém investování, pak může překonat růst celého trhu. V této souvislosti se nejvíce doporučuje hledat společnosti z oblastí globalizace, technologických inovací, demografických změn či firmy spojené s ochranou přírodních zdrojů a životního prostředí. Unikátní investiční variantou jsou pak společnosti využívající megatrendy z oblasti převratných inovací. Solidní potenciál poskytují také společnosti pohybující se v oblasti luxusu. Ve všech těchto sférách lze nalézt zajímavé a stabilní trendy, kterých je možné využít při investování a na jejichž základě je možné profitovat – dosahovat stabilních výnosů v dlouhodobém horizontu.

Fondy tematického investování

Investovat napřímo do konkrétních akcií v rámci tematické strategie je ale pro běžné investory přece jen poměrně riziková varianta. Daleko rozumnějším přístupem je své peníze vložit do podílových fondů, které prostředky klientů alokují v duchu tematického investování. Příkladem může být tematický fond CPR Global Silver Age. Fond profituje ze skutečnosti, že světová populace stárne. Díky tomu se ukazuje, že firmy, které nabízejí zboží a služby seniorům, dosahují čím dál vyšších zisků. Důvodem je, že ve vyspělých ekonomikách se kupní síla jedince nachází na vrcholu, většinou v období jeho odchodu do důchodu.

>> Cílem tematického investování je identifikovat zdroje, které poskytují z dlouhodobého hlediska trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

 

Zajímavým fondem je i CPR Global Disruptive Opportunities – tematický fond, který investuje do akcií společností spojených s fenoménem tzv. disruptivních neboli převratných inovací. Jde o společnosti, které mění životní styl i spotřební zvyky lidí, definují nové pracovní a výrobní postupy. Často to mohou být společnosti, které nejsou závislé na tržních změnách. Výkonnost fondu pak může být mnohem robustnějšího a stálejšího charakteru. Dalším z význačných témat je i rostoucí nedostatek kvalitní čisté vody, zejména jako důsledek přetrvávajících období sucha. I na tomto fenoménu lze vydělat, kupříkladu prostřednictvím tematického fondu KBI Water Fund. Ten investuje do firem zabývajících se infrastrukturou, službami a technologiemi v oblasti vodního hospodářství. Zajímavou investiční příležitostí je také Amundi Fund CPR Global Lifestyles. Fond následuje trend stále většího utrácení za zboží a služby, které obohacují náš život. Lidé touží po nových zážitcích, dobrodružství a zdravém životním stylu a neváhají za to všechno utrácet nemalé sumy. 

Pro koho je vhodné tematické investování?

Tematický přístup je určen pro ty, kdo mají dlouhý investiční horizont a chtějí dosahovat vyšších potenciálních výnosů než světové akciové trhy, ale za cenu možných poklesů svého portfolia. Umožňuje navíc efektivní diverzifikaci portfolia. Zájemci o tento druh investování získají podrobnější informace na stránkách Amundi


Čtěte prosím upozornění na rizika na www.kb.cz/fondy

Čtěte: Důležité upozornění 
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

reklama

www.porovnej24.cz
Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama