Jde to efektivně i zábavně: 8 tipů, které (nejen) dětem pomůžou s učením

Zpátky do školy... Učení může jít každému lépe. Jak lze podpořit paměť, učit se efektivně a formou her či zábavných metod rozvíjet logické myšlení?
Domácí příprava prvňáčka
Domácí příprava prvňáčka
pixabay.com

reklama

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět začíná škola. Žáky a studenty čekají hodiny v lavicích, ale také domácí příprava, která je podle pedagogů neméně důležitá. Ať už budou děti dostávat úkoly nebo ne, je vhodné určitý čas věnovat učení i doma. Malí školáci díky tomu najdou (na začátku určitě s pomocí rodičů) vlastní způsob zapamatování znalostí a mohou tak postupem času přijít i na to, co jim při učení určité látky vyhovuje nejvíc – jestli si pamatují věci lépe, když je slyší, vidí nebo si je sami předříkávají, případně o nich s někým diskutují a podobně. Samostatné učení může dětem pomoci dosáhnout lepších výsledků ve škole, ale také umět si zorganizovat čas. Některé věci je třeba se „nabiflovat“, obecně je ale vhodné látku spíš pochopit, což je důležité zejména pro učivo ve vyšších stupních vzdělávání.

Jak usnadnit učení?

Lze vyzkoušet řadu metod i dodržovat jednoduchá pravidla, která učení zefektivní. A navíc třeba trénink logického myšlení nebo opakování nových slovíček z angličtiny vůbec nemusí být nuda. Co například lze s dětmi vyzkoušet?

1. Čas a místo na učení

Na plnění vyloženě školních povinností (úkoly, učení před testem) je vhodné vyčlenit pevně stanovenou dobu (v závislosti na mimoškolních aktivitách v jednotlivých dnech), zároveň to ale nemusí být těsně po příchodu ze školy, respektive ne dřív, než hodinu po obědě. Tehdy je vhodné spíš odpočívat nebo si hrát, a k úkolům se vrátit později. Začít je vhodné lehčím úkolem, jehož snadné vypracování dítě povzbudí, pokračovat nejtěžším a poté dodělat zbytek.

Důležité jsou i přestávky. Malí školáci ji uvítají třeba už po deseti minutách. Celkově by ale příprava na prvním stupni neměla přesáhnout 90 minut s tím, že do třetí třídy se doporučuje maximálně 45 minut. Žáci na druhém stupni a studenti středních škol by měli podle odborníků domácí přípravě věnovat minimálně hodinu, maximálně dvě až 2,5 hodiny.

Na pracovním stole by měl být pořádek, místnost vyvětraná.

2. Pochvala, povzbuzení

Častá chvála a povzbuzení ze strany rodičů jsou důležité. Nejen u prvňáčků. Naopak, i děti na druhém stupni potřebují být pozitivně motivovány. A jak na situace, kdy dítě tápe a učivo ho nebaví? „Pokud dítě něco nebaví, předcházejícím krokem je, že mu daná věc nejde. Pokud mu daná věc nejde opravdu značně, dítě to nejen nebaví, ale může se i zaseknout a odmítnout pracovat – cílem je najít i na neoblíbeném předmětu něco, co dítěti jde nebo se mu daří alespoň trochu, ocenit to a na tom dále stavět. Náprava obtíží nikdy nezačíná od problematického místa, ale je nutné se vrátit v látce do místa, které dítě ještě plně chápe a zvládá,“ radí na svém webu Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě.

Děti potřebují při učení povzbudit...
Autor: pixabay.com Děti potřebují při učení povzbudit...

3. Kreativní duch na scénu!

Vlastní kreativitě se nikdy meze nekladou. V učení je to naopak velké plus. Pokud si dítě bude umět přetvořit látku po svém, bude ho to i víc bavit. Fantazii a tvůrčí potenciál lze uplatnit třeba při učení cizího jazyka. Jazyková mentorka Lucie Gramelová už v článku o učení cizích jazyků doporučila vytvořit si například svůj tzv. scrapbook, což je jakési album s popsanými fotografiemi či obrázky. Školák si tak může udělat vlastní „učebnici“. Lepit si lze do ní cokoliv, co je mu blízké. Kromě fotek či obrázků vlastních nebo z časopisů, které si popíše, to mohou být citáty v cizím jazyce, gramatické přehledy, texty oblíbených písní a tak dále. Podobně by mohly děti zpracovat třeba přírodovědu, dějepis nebo zeměpis.

Účinnou metodou jsou také takzvané myšlenkové mapy, ve kterých se graficky uspořádávají klíčová slova konkrétního tématu či celého předmětu. Mezi klíčovými slovy se vyznačují vzájemné vztahy a souvislosti, mohou být doplněny obrázky. To umožní představit si určitý problém komplexně a vnímat spojitosti, které by dotyčného obvykle nenapadly. Už jen tím, že si dítě bude takto malovat a hledat hlavní body, se danou látku učí. Poté si také snadno vybaví daný obrázek, který bude schopno popsat vlastními slovy. „Začněte ve středu papíru hlavním námětem - to je klíčový podnět, jádro mentální mapy, k němuž se řetězí asociace. Využijte obrázků, symbolů, kódů (nebojte se je obkreslit z jiné mapy nebo se nechte inspirovat obrázky na internetu). Vyberte hlavní témata a zdůrazněte jejich důležitost pomocí velkých, malých nebo tučných písmen. Využijte barev. Buďte kreativní. Vytvořte si svůj osobní styl tvorby myšlenkových map,“ radí v odborném textu o efektivním učení Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně na webu Zkola.cz.

Glóbus je šikovná učební pomůcka, kterou můžete mít i doma...
Autor: pixabay.com Glóbus je šikovná učební pomůcka, kterou můžete mít i doma...

4. Mnemotechnické pomůcky

Zejména v případě letopočtů či jiných informací, které je třeba si skutečně zapamatovat mechanicky, mohou být účinné mnemotechnické pomůcky. Ty spojují lehce zapamatovatelné s obtížně zapamatovatelným. Některé jsou již zažité, jiné si mohou vytvořit samy děti, nebo s vaší pomocí. Třeba určitý historický letopočet může být stejný jako číslo popisné vašeho domu a podobně. Jaké jsou obecně známé?

  • Šetři se osle = rovníkový poloměr Země (6378 km)
  • Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města = římské číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)
  • Deka = vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K); ale také například R-ADEK, Z-ADEK :-)
  • Emil Hodil Granát Do Atomové Elektrárny = označení strun na kytaře (E, H, G, D, A, E)
  • Když byli Braniboři v Čechách, dala Prodaná nevěsta jménem Libuše Daliborovi Hubičku u Čertovy stěny za zvuků Violy. Dozvěděly se to Dvě vdovy a bylo po Tajemství = názvy oper Bedřicha Smetany

5. Encyklopedie i rodinné výlety

Je vhodné využívat kromě učebnic různé encyklopedie, atlasy, slovníky, ale také internetové zdroje, vybrané dokumenty nebo vlastní zkušenosti. To vše může zpestřit učení, a to už od útlého věku. Různé zdroje také mohou pomoci dát věci lépe do souvislostí, propojit je a lépe si informace zapamatovat. „Takto propojené informace se dobře pamatují, spojují se do stále větších logických celků a zamezují „biflování“, které nikoho nebaví a je málo efektivní,“ je uvedeno v textu zlínské poradny.

Při učení dějin, prvouky či přírodovědy si můžete s dětmi vzpomenout třeba na zážitky a zajímavosti spojené s výletem na zámek, procházkou lesem, dovolené v cizích zemích, sběr kaštanů či hub, bouřku, návštěvu příbuzného, který chová hospodářská zvířata, i výběr z bankomatu. Pokud na výletech fotíte, vezměte si k ruce album se zážitky, které se jakýmkoliv způsobem týkají probírané látky. Velké množství učiva lze propojit s životními zkušenostmi.

Zajímavé zážitky mohou děti spojit snadno s učební látkou - v tomto případě s přírodovědou či zeměpisem...
Autor: pixabay.com Zajímavé zážitky mohou děti spojit snadno s učební látkou - v tomto případě s přírodovědou či zeměpisem...

6. Učení hrou 

Děti se ostatně také velmi dobře učí hrou. A vlastně jen tak mimochodem. Na trhu existuje celá řada kvalitních edukativních her pro jednoho i pro více hráčů, které trénují logické uvažování i zkouší z vědomostí. Procvičovat „hlavičku“ prvňáčka i starších dětí mohou ale rodiče jednoduše každý den během běžných aktivit – počítat auta na parkovišti a dělit na množiny podle barev, poznávat a počítat zvířátka v knížce, nadiktovat dítěti nákupní seznam, hrát si na obchod i skládat slova z písmenek v polévce. 

7. Mobil a/nebo počítač

V učení mohou podpořit i online portály zaměřené na úlohy z matematiky či češtiny. Patří mezi ně například matika.in s příklady pro děti na základních školách či gramar.in na procvičování jazykových úloh.

Moderní školáci určitě ocení možnost vzít do ruky kvůli učení chytrý telefon. Zábavný prostředek na udržení vysoké mozkové aktivity i trénink paměti a koncentrace je například mobilní aplikace Brain+. Ta funguje na principu animovaných her, kde si musíte zapamatovat spoustu informací, jako jsou jména postav, které se vám představí, jejich oblíbená jídla a podobně. Trénování slovní zásoby a postřehu nabízí zase mobilní hra 4písmena. Ta si vystačí skutečně vždy jen se čtyřmi písmeny na jedno kolo, ze kterých je třeba v časovém intervalu vytvořit smysluplné slovo nebo více slov. Heslem „škola hrou“ se řídí i aplikace DuoLingo, kde lze trénovat cizí jazyky – třeba angličtinu, němčinu, španělštinu či francoužstinu. Některé aplikace zase zkouší jen ze slovíček. „Otestovat můžete například aplikaci Quizlet nebo Memrise,“ doporučila ještě jazyková mentorka Lucie Gramelová. Znalosti zábavnou formou lze otestovat i v aplikaci Prima Kvízy, která obsahuje tisíce otázek na různá témata. Soutěží se proti přátelům nebo osobnostem, které jsou známé i z vysílání naší televize.

8. Žlutá barva podporuje myšlení

Možná pomůže vsadit i na správné barvy. Podle odborných knih podporuje mysl a pozornost zejména žlutá. Můžete ji zkusit zakomponovat do interiéru dětského pokoje nebo pracovny, zkrátka tam, kde se má udržet mysl a pozornost na plných obrátkách.

Ivana Kropáčková

Zdroje:
https://pppcl.cz/jak-se-ucit-na-i-ii-a-iii-stupni-pomucka-pro-rodice-a-studenty/
http://cmg.prostejov.cz/doopravdy/dokumenty/kurzy/prima/efektivni-uceni.pdf
https://www.zkola.cz/studenti/studium/Stranky/Tipy-a-triky-pro-efektivni-uceni.aspx

reklama

www.porovnej24.cz

reklama