Ohniště na zahradě? Hasiči radí, jak na to jít bezpečně, čekají komorní pálení čarodějnic

Jak oheň bezpečně rozdělat a co dělat, pokud například začne hořet oblečení?
29.04. 2020 VELKÉ ZPRÁVY: ČARODĚJNICE BEZ VELKÝCH OHŇŮ
29.04. 2020 VELKÉ ZPRÁVY: ČARODĚJNICE BEZ VELKÝCH OHŇŮ

reklama

Chcete-li letos oslavit čarodějnice, musíte pouze v komorním duchu - na vlastní zahradě. Na co je třeba pamatovat? V případě rozdělávání ohně máte ze zákona povinnost zabezpečit okolí tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nezvnikl z něj požár. „V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 tisíc korun,“ upozorňuje mluvčí hasičů Nicole Studená. Podnikatelské subjekty pak mají povinnost hlásit každé spalování hořlavých látek na volném prostranství místním hasičům. Občanům to pak hasiči doporučují. Existuje také jednoduchá aplikace na internetu paleni.izscr.cz, kterou lze využít. Ať už se chystáte pálit čarodějnice nebo rozdělávat oheň za jiným účelem, připomínají hasič několik základních rad z oblasti požární ochrany, které byste měli dodržovat. 

1. Bezpečné umístění

Místo, kde chcete oheň rozdělat, musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr, který zbavíte jakýchkoliv hořlavin. „Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů,“ upozorňuje Nicole Studená.

Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost ohně minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. „Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí například zapálení střechy,“ dodává mluvčí hasičů.

2. Pozor na vítr

Je vhodné sledovat aktuální počasí, zejména povětrnostní situaci. Tedy jaký je směr a síla větru. Zvažte také, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. „Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte,“ doporučuje Nicole Studená. Nutno podotknout, že letos je i přes deštivé počasí v posledních dvou dnech opravdu půda velmi suchá. Obecně právě počasí před oslavami čarodějnic hraje největší roli v nárůstu požárů.

3. Stabilní hranice 

Hranici z polen stavte tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak hrozí, že by se mohly plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.

4. Nikdy si nepomáhejte vysoce hořlavými látkami

Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte benzín, naftu nebo líh, a podobné vysoce hořlavé látky. „V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny,“ upozorňuje mluvčí s tím, že podle zákona o ochraně ovzduší navíc nelze v otevřených ohništích pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Když už, bezpečnější je použít pevný podpalovač, který seženete v obchodě.

5. Nikdy bez dozoru

Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte zároveň nachystán dostatek   vody, případně písek nebo hlínu. I místo pálení můžete opustit až poté, co ohniště důkladně uhasíte. „Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů,“ upozorňuje Nicole Studená.

6. Plameny na oblečení?

Oblíbenou zábavou je během pálení čarodějnic přeskakování vater. Tady nicméně hrozí, že se plameny dostanou na oděv. Nemáte-li po ruce vodu či písek, nezapomeňte na pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Pokud vám hoří oděv, naopak nikdy neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří.

Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

VELKÉ ZPRÁVY: Videofakta - Požáry v Česku

 

iks; S využitím: Hzscr.cz/clanek/duben-je-suchy-a-bohaty-na-pozary-proto-pozor-pri-paleni-ohnu-zvlast-tech-carodejnickych.aspx

reklama

www.porovnej24.cz

reklama