Stačí papír a tužka. 5 tipů na hry s dětmi, které pomohou procvičit znalosti či logický úsudek

Co dělat s dětmi, když musíme více méně zůstávat doma, a zároveň je třeba suplovat školní výuku? Zkuste zařadit i „retro“ vědomostní hry v kompletním off-line režimu...
S dětmi lze doma hrát i jednoduché vědomostní hry
S dětmi lze doma hrát i jednoduché vědomostní hry
freepik.com

reklama

Nařízené volno pro školáky trvá už dva týdny, jak dlouho budou děti ještě doma, zatím nelze přesně říci. Sice žáci mají většinou úkoly od svých učitelů, některá témata ale spolu můžete procvičit zábavnou formou i v rámci rodinných aktivit. Připomeňte si (nebo objevte) hry, k nimž vám stačí papír a tužka. 

Šibenice

Hra, při které se hádají slova. Je určena pro dva či více hráčů. Možná ji znáte pod označením Oběšenec nebo Kat. Při této hře si jeden zvolený hráč vymyslí nějaké slovo nebo víceslovní spojení (záleží na dohodnutých pravidlech), na papír naznačí počet písmen. Ostatní pak postupně hádají daný výraz s tím, že zkouší písmenko po písmenku.

Pokud se řečené písmeno v dosud neznámém výrazu nachází, je zaznamenáno na dané políčko, resp. políčka, kam skutečně patří. Pokud ne, začne se kreslit obrázek šibenice s oběšencem. Za každé písmeno jeden dohodnutý tah. Neplatné písmeno se také může poznamenat vedle obrázku.

Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

Hra - Šibenice

Hádající hráč či hráči vyhrávají, pokud uhádnou tajenku dřív, než je obrázek oběšence dokreslen. Pokud je obrázek dokončen dřív, než je uhodnuta tajenka, vyhrává hráč, který tajenku vymyslel.

S dětmi lze takto procvičovat slovní zásobu i celou řadu témat a předmětů. Například vyjmenovaná slova, historické postavy, názvy literárních děl i jejich autorů, hudební skladatele, anglická slovíčka, přísloví, zeměpisné názvy, pojmenování živočichů a podobně.

Piškvorky

Hra pro dva na procvičení strategického myšlení a logického uvažování. Základem je nakreslený čtverec o určitém počtu políček – malých čtverečků. Dle oficiálních pravidel této hry by jich mělo být 225 (15 x 15 políček), v domácím prostředí si můžete hru samozřejmě přizpůsobit.

Hra spočívá ve vyplňování křížků (vyplňuje jeden hráč) či koleček (vyplňuje druhý hráč) s tím, že cílem každého hráče je vytvořit svislou, vodorovnou či šikmou řadu pěti (či dle dohody) svých určených znaků. Po každém tahu se hráči střídají a většinou se snaží zabránit druhému utvořit souvislé řady a zároveň hledá cestu, jak vytvořit tu svou. Kdo začíná, záleží na dohodě či losování.

 

Pantomima

Oblíbená zábavná aktivita, při které se hádá konkrétní téma/věc/postava, jež bez použití jakýchkoliv pomůcek i slov předvádí účastníci hry.

Zvolit můžete jakékoliv téma, opět například lze předvádět historické události či postavy, živočichy, lidové písničky, literární díla, profese, filmy, anglické výrazy či cokoliv jiného vás napadne.

Pravidla mohou být různá. Obvykle jeden zvolený účastník napíše na lístečky pojmy k tématu. Někdo jde losovat a předvádět. Kdo z ostatních hráčů uhodne jako první, jde poté losovat a předvádět zase on. Nebo lze hrát tak, že na dané téma napíše určitý počet lístečků každý z účastníků, vloží je do nádoby na losování a postupně se účastníci střídají v losování a pantomimě.

Město, jméno

Vědomostní hra, při které je důležitá rychlost a znalosti z běžného života, přírodopisu a zeměpisu. Můžou hrát dva, lepší je to ale ve více lidech. Mladším školákům můžete dát víc času nebo mohou hrát společně s jedním z rodičů, děti od zhruba páté třídy už často umí hrát samostatně a velmi obstojně.

Pro každého je třeba papír a tužka. Počítají se body. Každý hráč si připraví tabulku s názvy témat. V prvním řádku bude pro každý sloupec uvedeno: „Město, jméno, řeka, zvíře, věc, stát, rostlina, body“. Kategorie lze přizpůsobit, upravit, záleží na domluvě účastníků.

V každém kole se pak zapisují do řádků názvy daných kategorií dle zvoleného začínajícího písmene. To se vybere tak, že jeden hráč říká potichu abecedu a jiný po nějaké době řekne stop. Na pravidlech, kdo bude říkat abecedu a kdo stopovat, je třeba se domluvit.

Když je známé písmeno pro dané kolo, odstartuje se a běží čas, kdy všichni hráči vyplňují řádek tabulky. Kdo má první vyplněno, křikne stop. Následně každý říká, co vymyslel.

Mají-li všichni jiné slovo v dané kategorii, poznamená si v políčku každý 10 bodů, má-li někdo stejné slovo s jiným hráčem, napíší si oba (či všichni, pokud se shodují) 5 bodů. Má-li někdo vyplněné slovo v dané kategorii sám, napíše si 20 bodů. Pokud nikdo určitou kategorii neví, lze se dohodnout na ukončení kola s tím, že nikdo nezíská za toto políčko bod. Poté se body sčítají a napíší se do určené kolonky. Hraje se několik kol v různými písmeny, na konci hry se sečte sloupec s body, aby se zjistilo, kdo vyhrál celkově. Názvy či výrazy, na které nikdo nepřišel, pak můžete společně zkusit najít na mapě, v encyklopedii a podobně.

Vědomostní hra na doma
Autor: Zprávy FTV Prima Vědomostní hra na doma

 

Legrační věty

Hra na procvičení češtiny, díky které se můžete hodně nasmát. Ideální je počet alespoň čtyř hráčů, lze ale hrát i ve dvojici. Je třeba mít k dispozici papír pro každého a tužku. Začíná se tak, že každý nejprve na horní část papíru napíše dohodnutý slovní druh či určené spojení (například tvar příslovce), poté část listu otočí tak, aby nebylo vidět, co napsal. Poté každý předá list papíru „sousedovi“ po pravé ruce. Každý napíše jiný slovní druh. Poté opět schová a předá dál. Tak se postupuje, dokud se postuně nenapíše například sedm různých slov. Na konci pak každý přečte větu, která vzešla na konkrétním listu.


Možný postup slovních druhů tak, aby vznikla oznamovací věta, každý si ale může přizpůsobit dle sebe: přídavné jméno - podstatné jméno - sloveso - příslovce (jak) - předložka - podstatné jméno - příslovce (kdy) - příslovce (kde)

Co třeba může vzniknout? Věty z jedné z realizovaných her s dětmi různého věku:

  • Zběsilý kapitán prdí bezstarostně v neděli s čertem na paloučku.
  • Mladá teta skákala nadšeně s tučňákem včera na lodi.

 

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz
Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!