V létě hoří častěji, i kvůli nedbalosti při táboření. Jak správně rozdělávat oheň v přírodě?

Oheň do lesa nepatří, kouřit je přísně zakázáno, táborák lze založit minimálně 50 metrů od okraje. Jaká jsou další pravidla, která je nutné dodržet při rozdělávání ohně v přírodě?
VELKÉ ZPRÁVY: Videofakta - Požáry v Česku

V létě hasiči pravidelně vyjíždějí k požárům nejčastěji z celého roku, a tradičně k plamenům v přírodním prostředí. „Mezi typicky letní zásahy patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu a podobně,“ uvádí na webu hasičů mluvčí Nicole Zaoralová. Ke zbytečným požárům ale docházet nemusí, a to zejména pokud jde o rozdělávání ohňů. Ať už na oplocené zahradě u chaty nebo zcela ve volné přírodě, je třeba dodržet určité zásady, které ochrání vás i okolí. „Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody,“ doplňuje Nicole Zaoralová.

50 metrů od okraje lesa

To správné místo pro ohniště musí být dle platné legislativy vzdáleno nejméně 50 metrů od okraje lesa. Zároveň by mělo být také dostatečně daleko od budov a věcí, které by se mohly snadno vznítit. Je-li v okolí stoh, pak je nutné dodržet také 100metrovou vzdálenost od tohoto bodu. Vhodné naopak je, aby byla například v blízkosti voda. Nicméně, i přesto lze někdy v lese oheň rozdělat - ale jen na vyhrazených místech.

Nikdy ne místo se vzrostlým porostem

Zcela zakázáno je také rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo strništi. Ideálním „podkladem“ je hlína.

Kameny či písek kolem

„Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin,“ doporučuje ještě Nicole Zaoralová.

Žádné hořlaviny

Také platí, že do ohně nikdy nesmí přijít vysoce hořlavá látka, jako je benzín nebo líh. Oheň se pak může velmi rychle vymknout kontrole.

Oheň nesmí zůstat bez dozoru

Hasiči dále připomínají, že oheň nesmí nikdy zůstat bez dozoru. Stačí chvilka, a opět se může stát, že ztratíte nad plameny kontrolu.

Děti pouze s dospělými

Děti by u ohně neměly zůstávat samy. Vždy je třeba, aby s nimi byl plnoletý dozor.

Voda či písek po ruce

Pokud chcete rozdělat oheň, měli byste si zároveň nachystat i dostatek vody, případně písek nebo hlínu, abyste mohli rychle zasáhnout, kdyby se plameny začaly nekontrolovaně rozšiřovat.

Místo opusťte až po úplném uhašení

Opustit místo můžete až poté, co plameny důkladně uhasíte – pořádným prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. „Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit, a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu,“ upozorňuje na webu hasičů Zaoralová.

Při velkém suchu a/nebo větru raději oheň nerozdělávejte

Platí také pravidlo, že je-li velké sucho nebo vítr, oheň není vhodné rozdělávat vůbec. Pokud je třeba, úřady mohou z klimatických důvodů vydat i zákaz pro tyto činnosti pod hrozbou pokuty.

 

Ivana Kropáčková; s využitím hzscr.cz/clanek/aby-leto-bylo-bez-pozaru.aspx

www.porovnej24.cz
Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama