Zájem Čechů o charitativní činnost roste. Poskytnuté dary lze odečíst z daně

Češi pomáhají druhým lidem doma i v zahraničí, nejvíce právě v období před Vánocemi...
15.12. 2019 VELKÉ ZPRÁVY: ZÁJEM O CHARITATIVNÍ POMOC KAŽDOROČNĚ ROSTE. ČEŠI POMÁHAJÍ DOMA I V ZAHRANIČÍ
15.12. 2019 VELKÉ ZPRÁVY: ZÁJEM O CHARITATIVNÍ POMOC KAŽDOROČNĚ ROSTE. ČEŠI POMÁHAJÍ DOMA I V ZAHRANIČÍ

reklama

Zaplatit dětem z rozvojových zemí školu nebo přispět na sázení stromů tisíce kilometrů daleko. I takovou podobu může mít vánoční dárek. A každý z nás ho může pořídit prostřednictvím charitativních nebo neziskových organizací. Takové dárky také mohou pomoci zachránit někomu život. Jak je uvedeno v reportáži, zájem Čechů o charitativní činnost každoročně roste. Nejvíce pomáhají právě v období před Vánocemi. Dary, ať už finanční či materiální, posílají potřebným doma i v zahraničí.

Daňový odpočet za poskytnutý dar

Byť se jedná o dobré skutky, které mají především pomoci druhým, lze za posyknuté dary získat i určitou úlevu. Umožňuje to zákon. Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si můžou odečíst ze základu daně dary poskytnuté právnickým či fyzickým osobám se sídlem v České republice, jejichž úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne dvě procenta ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 procent ze základu daně. Firmy si pak mohou odečíst maximálně 10 procent a minimální hodnota daru musí být 2 tisíce korun.

Jakých darů se úleva týká?

Níže uvádíme příklady darů, které si tedy lze (za určitých podmínek) z daně odečíst. V případě materiálních darů také platí, že by měly být jednoduše nacenitelné. Před darováním materiálních darů také doporučujeme nejdříve kontaktovat pracovníky konkrétní organizace a ověřit si, zda dané věci v danou chvíli skutečně upotřebí.

  • Poslání finančního obnosu potřebným - například po vyhlášení konkrétní sbírky (povodně)
  • Poskytnutí daru na financování školství, vědy a výzkumu, ochranu zvířat či přírody, obce či politické strany
  • Darování nepotřebného nábytku, potravin, hraček, oblečení či bot charitě
  • Příspěvek do kasičky na ulici
  • Hračky odnesené do školky nebo rodinného centra
  • Třeba i dárky, které se pod stromečkem sejdou dvakrát nebo se vám nehodí
Byl dosažen limit pro přehrávání

Litujeme, ale na vašem účtu je přehráváno příliš mnoho videí zároveň. Pokud chcete pokračovat v přehrávání na tomto zařízení, prosím, ukončete přehrávání na jiných zařízeních. Více o limitech přehrávání videí na účtech s předplatným najdete na adrese https://ipri.ma/faqbr

VELKÉ ZPRÁVY: Dárky, které se vám nehodí, lze dát na charitu

 

Potvrzení k daňovému přiznání

Pokud jednorázově nebo v průběhu celého roku poskytnete finanční či materiální dary (co v danou chvíli konkrétní organizace potřebuje ale pokaždé předem raději zkonzultujte s jejími pracovníky) a chcete využít možnost daňového odpočtu, nezapomeňte si vždy vyzvednout od dané organizace potvrzení. To pak v prvním čtvrtletí následujícího roku přiložte k daňovému přiznání, respektive jste-li zaměstnanci, do poloviny února doneste mzdové účetní. Poskytnuté dary se sčítají, můžete tedy mít více potvrzení.

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!