Novela energetického zákona: Změna k lepšímu, nebo horšímu?

Chystají se zřejmě další změny na poli energií. Zjišťovali jsme, jak jsou pro konečné spotřebitele výhodné...
Energie v rodinném domě
Energie v rodinném domě
thinkstock.com

reklama

 

Poslance čeká projednávání další novely energetického zákona. Před dvěma týdny nejnovější znění schválila vláda. Přitom už teď vyvolává řadu rozporuplných reakcí. Jedná se už o čtrnáctou novelu a řeší mimo jiné změnu způsobu platby poplatku na obnovitelné zdroje energie a měla by také usnadnit realizaci provozu malých solárních elektráren. Je nové znění zákona pro všechny výhodné, nebo má také své mouchy? Na to jsme se zeptali Jiřího Písaříka, jednatele alternativního dodavatele energií.

Je podle vás novela energetického zákona přínosná? Nebo jak ji vnímáte?

Připravovaná novela energetického zákona působí značně rozporuplným dojmem. Na jedné straně přináší pozitivní změny v oblasti zamezení zneužívání podpory na obnovitelné zdroje, což jednoznačně vítáme. Nicméně v jiných oblastech mění dosavadní zavedenou praxi způsobem, který může mít negativní dopad jak na zákazníky, tak dodavatele energií.

Změnou dodavatele lze na energiích ušetřit vždy...

Ceny energií tlačí dolů velká konkurence. Změnou dodavatele ušetříte

Co konkrétně máte na mysli?

Mám na mysli především změnu formy příspěvku na zelené energie u domácností na fixní poplatek podle typu a počtu jističů, který by v podstatě demotivoval domácnosti šetřit na spotřebě elektřiny, a pak možnost odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem do dvou týdnů od zahájení dodávky energie. Posledně jmenovaná změna by měla zásadní dopad jak na všechny subjekty podnikající v oblasti energií, tak i zákazníky, z nichž by se v krajním případě mohli stát černí odběratelé.

Můžete podrobněji vysvětlit váš postoj k změnám u poplatku na zelené energie?

Poplatky na zelené energie: Současný stav: 495 Kč za MWh; Novela: fixní poplatek podle typu jističe – 1200 Kč/rok za 25 A jistič; platba velkoodběratelů na zelené energie má být vypočtena dle maximální naměřené spotřeby elektřiny.

Příspěvek na zelené energie bude u domácností odvozen nikoli od výše spotřeby, ale od počtu a velikosti jističů. To znamená zavedení jisté formy fixního paušálu, což může domácnostem zdražit elektřinu. Nový systém fixních plateb na odběrné místo neumožní domácnostem šetřit. Bude prospěšný zejména pro velké elektrárenské společnosti, které tak budou mít zajištěný trvalý a předvídatelný příjem. V návrhu zákona totiž zcela chybí jakákoli konkrétní čísla výše budoucích plateb a vše je ponecháno až na dalším nastavení dle vyhlášky.

Pokud jde o možnost odstoupení od smlouvy až po začátku odběru... V čem je takový návrh nevýhodný?

Navrhovaný paragraf se tváří jako ochrana zákazníků, ale ve skutečnosti by je vystavil nečekanému riziku. V okamžiku vypovězení by zákazník neměl smlouvu ani s novým, ale už ani s původním dodavatelem. Jak už jsem řekl, lidé se tak ocitnou v pozici „černých odběratelů“.

Jsou ještě některé změny, které považujete za nekorektní?

Ano. Dochází ke kosmetické úpravě částek poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu, ale zároveň k zásadní změně výpočtu pro domácnosti a firmy. Dosud totiž platilo, že částka 2 Kč za MWh elektřiny a 1 Kč za MWh plynu se hradila za odebraný počet MWh. Nově Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby se platily částky za odběrné místo ve výši 1,70 Kč elektřina a 2,60 Kč plyn. Tento návrh by znamenal, že malá domácnost bude platit stejný poplatek jako velká průmyslová firma, která bude mít například vlastní trafostanici a tedy jen jedno odběrné místo. Domácnosti by tak měly vlastně převzít náklady, které dosud hradil průmysl. To je v rozporu se zájmy našich zákazníků.

(Jiří Písařík je jednatelem ve společnosti Bohemia Energy.)

 

Může se vám ještě hodit:

Úsporné spotrebiče ušetří peníze

Kuchyně jako srdce domova: Nechte v ní proudit energii, ale levně

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama