Kreditní karta: Úvěr bez ručitele pro lidi s platební morálkou (2. díl)

Kreditní karta je jediný úvěr, kdy nemusíte platit úroky, pokud peníze vrátíte včas. Platíte-li ale kartou, musíte se chovat více zodpovědně, protože odpadá onen přirozený strach z výdajů a utrácení, který umí navodit peníze...
Placení kreditní kartou
Placení kreditní kartou
thinkstock.com

reklama

 

Jako spusta věcí, i kreditní karty mají své výhody i nevýhody. Mezi nesporné klady patří slevy u vybraných obchodníků, dále se majitelům karet vrací až dvě procenta z nákupů a získávají i další bonusy. Peníze z kreditní karty utrácíte zcela zdarma – pokud je vrátíte včas. Naopak velmi nevýhodné jsou úroky, pokud peníze nestihnete vrátit nebo vybíráte hotovost z bankomatu. Úročení a splácení jsou hlavním tématem dnešního dílu manuálu.

Úročení

Kreditní karta je úvěrový produkt, za určitých podmínek vám bude účtován úrok, který je cenou za využívání úvěru. Úroková sazba bývá v sazebníku uváděna v měsíční, případně roční sazbě. Pokud využijete bezúročného období a splatíte celý zůstatek na kreditní kartě do data splatnosti uvedeného na výpise, nebude vám banka účtovat žádný úrok.

V případě, že nesplatíte kompletně vaše závazky (zůstatek) z předchozího období do data splatnosti, bude vám účtován úrok, a to úrokovou sazbou uvedenou v sazebníku (ceníku) instituce, která kreditní kartu vydala. Obvykle se úroky pohybují mezi 19,9 a 26,28 % p. a.

Pokud jste vybírali z bankomatu, obvykle ihned objevíte na svém výpise zaúčtovaný úrok počítaný ode dne uskutečnění výběru hotovosti do dne vystavení výpisu. Tento úrok vám bude počítán i tehdy, když splatíte celou dlužnou částku do data splatnosti. Na hotovostní transakce se totiž obvykle nevztahuje bezúročné období.

Kreditní karty on-line Slevy u obchodníků, až 2 % z nákupu zpět a další výhody. Vynikající platební nástroj na dovolenou. Vyberte si tu nejvýhodnější nabídku pro vás během několika minut.

Příklad:

V průběhu ledna nakupujete u obchodníků a platíte kreditní kartou. K poslednímu dni v měsíci vám banka vystaví výpis s datem splatnosti 25. února. Provedete úhradu pouze minimální splátky nebo částky, která je nižší než celková vyčerpaná částka, tak, aby banka obdržela prostředky nejpozději 25. února.

Na výpise, který banka vystaví ke konci února s datem splatnosti 25. března, bude zaúčtován úrok, který bude souhrnem úroků vypočítaných za jednotlivé transakce (od data uskutečnění, případně zaúčtování transakce do data vystavení výpisu a snížený o případné splátky) úrokovou sazbou uvedenou v sazebníku banky.

Splácení

Kreditní karta je zvláštní díky ojedinělému způsobu splácení – na rozdíl od ostatních úvěrových produktů vypůjčené peníze splácíte tak, jak vám to vyhovuje, s ohledem na vaše aktuální potřeby a možnosti s tím, že vždy musíte do data splatnosti uhradit alespoň minimální splátku uvedenou na výpise.

Buď využijete bezúročného období a celou částku vyčerpanou v předchozím období (výpise) splatíte do data splatnosti – v tom případě vám banka neúčtuje žádný úrok a peníze jste čerpali naprosto zdarma (to se obvykle netýká výběru hotovosti, který bývá úročen od okamžiku výběru), nebo uhradíte do data splatnosti pouze požadovanou minimální splátku a banka vám zaúčtuje úrok z nesplacené částky, nebo uhradíte jakoukoliv jinou částku mezi minimální splátkou a celou utracenou částkou podle vašich momentálních finančních možností a potřeb a banka vám zaúčtuje úrok z nesplacené částky.

Kreditní kartu můžete obvykle splácet mnoha způsoby. Vždy je ale důležité, aby alespoň minimální splátka byla připsána na kartový účet nejpozdějí do data splatnosti. Proto počítejte s několika dny, které jsou potřeba ke zpracování platby, nejčastěji to jsou:

  • převod z účtu – 1 až 2 pracovní dny,
  • platba poštovní poukázkou – 7 až 14 dnů,
  • platba v hotovosti na pobočce banky – v rámci jednoho dne, ale obvykle za relativně vyšší poplatky související s náklady na tuto transakci,
  • inkasem – banka sama zašle žádost o inkaso 3 až 5 pracovních dnů před datem splatnosti.

Pozor!

Nepodceňujte datum splatnosti kreditní karty a splátky vždy plaťte včas. Za opožděné nebo zmeškané splátky si banka bude účtovat sankční poplatek, znamená to totiž porušení obchodních podmínek. Navíc bude opoždění či zmeškání splátek kreditní karty hlášeno do Bankovního registru klientských informací, a může tak výrazně ovlivnit vaši kreditní historii, resp. bonitu a důvěryhodnost; v budoucnosti můžete mít problém se schválením žádosti o další úvěrové produkty.

Výpisy

K vaší kreditní kartě budete dostávat pravidelné výpisy. Ty mohou být zasílány buď k poslednímu dni v měsíci, nebo v cyklech – tedy pravidelně vždy k určitému dni v měsíci (např. k 11. dni v měsíci). V případě, že jste kartu v průběhu měsíce používali, ale výpis vám v obvyklé lhůtě nedorazí (datum výpisu plus cca 5 pracovních dní), kontaktujte neprodleně vaši banku.

Svůj výpis si okamžitě po obdržení zkontrolujte. Pokud v něm objevíte nějaké nesrovnalosti nebo transakci, kterou jste neprovedli, kontaktujte ihned svou banku. Banka zahájí reklamační řízení prostřednictvím asociace, s jejíž značkou je karta vydána (MasterCard nebo Visa). Obvykle tuto transakci nemusíte platit a banka vám nebude o tuto částku snižovat váš kreditní limit. Reklamační řízení může trvat až několik měsíců, banka vás bude o průběhu reklamace průběžně informovat.

Pozor!

I v případě, že jste výpis z kreditní karty z jakýchkoliv důvodů neobdrželi, jste za transakce, respektive dluh na kartě odpovědní. Pokud tedy výpis neobdržíte přibližně do 7 dnů od jeho vystavení, kontaktujte svoji banku.

Výpis bude zpravidla obsahovat následující informace:

  • Výši kreditního limitu, který vám banka schválila.
  • Výši disponibilního limitu, který máte ještě dostupný k čerpání (k datu vystavení výpisu).
  • Zůstatek na účtu – celková výše dlužné částky ke dni výpisu, který se skládá z nesplacených částek z předchozích období, resp. výpisů; nových nákupů a výběrů hotovosti uskutečněných do data aktuálního výpisu a případných poplatků či úroků.
  • Výši minimální splátky – minimální splátka bývá procentuální částí prostředků čerpaných prostřednictvím kreditní karty a může obsahovat také částku, o kterou jste překročili svůj kreditní limit, nebo různé poplatky. Je to nejnižší možná částka, kterou jste povinni do data splatnosti uhradit a zachovat se tak v souladu s obchodními podmínkami banky. V případě, že uhradíte pouze minimální splátku, na ostatní čerpané prostředky se bude vztahovat úroková sazba podle sazebníku, což uvidíte na dalším výpisu z vaší karty. Úroky z nesplacené částky jste bance povinni uhradit. Výše minimální splátky je zcela určitě jedním z důležitých kritérií při výběru, o jakou kartu požádat.
  • Datum splatnosti – datum, kdy minimální splátka musí být již připsána na kreditní kartu.
  • Seznam a detailní popis uskutečněných transakcí a případných poplatků či úroků.

Autor: Patrik Nacher, www.bankovnipoplatky.com

1. díl

Žena s kreditkou

Kreditní karta: Úvěr bez ručitele pro lidi s platební morálkou (1. díl)

Mohlo by vás ještě zajímat:

Placení platební kartou...

Kreditka umí vydělávat: Levnější účet za nákup i vrácení části peněz zpět!

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama