4 nepříjemnosti, které se vám mohou stát v zahraničí, a návody, jak je řešit

Stačí chvilka nepozornosti a může být všechno jinak…
Na dovolené se mohou stát i nepříjemnosti
Na dovolené se mohou stát i nepříjemnosti
iStock

reklama

Každoročně se v době dovolených stanou tisíce nešťastných událostí. Pokud chcete mít jistotu, že vás takové situace nezruinují a že budou co nejefektivněji vyřešeny, je zásadní mít při jakékoliv cestě do zahraničí uzavřené pojištění. A to jak cestovní – kvůli úrazům, nemocem, případně ztrátě zavazadel nebo způsobené škodě někomu jinému, tak i povinné ručení, pokud například jedete autem. V případě zájezdu pořádaného cestovní kanceláří bývá pojištění léčebných výloh součástí smlouvy, respektive cestovka vám nabídne pojištění uzavřít. A bez něj byste s cestovkou možná ani neodjeli. Nicméně i bez pojištění se nemusíte bát, že byste zůstali bez lékařské péče v případě úrazu či nemoci. Musíte ale počítat s tím, že za ni zaplatíte, nezřídka velmi vysokou částku, a bude komplikovanější si vše vyřídit. Záleží také na zemi, kam jedete: „Čím více exotická země, tím je náročnější tyto záležitosti řešit,“ tvrdí na základě letitých zkušeností mluvčí cestovní kanceláře Stanislav Zíma.

Jste pojištěni? Máte napůl vyhráno

Tady vám už přinášíme návody, jak se v jednotlivých situacích chovat, aby vše proběhlo hladce a bez dalšího rizika. Pokud se vám cokoliv stane a jste pojištěni, základním pravidlem je kontaktovat asistenční službu co možná nejdříve. Asistenční služba vám v rodném jazyce doporučí, kam se obrátit, nebo rovnou zavolá vhodnou pomoc, případně poskytne finanční záruky zdravotnickému zařízení, nebo přetlumočí konverzaci s lékaři, místními orgány a podobně. Asistenční pracovníci by měli znát místní poměry, jedná se proto o nejefektivnější způsob, jak řešit nastalé komplikace a zároveň předejít případným problémům s následným plněním pojišťovny. Uložte si proto kontakt na asistenční službu do vašeho telefonu. Číslo najdete v průvodní knížce k pojištění. Obraťte se na asistenční službu vaší pojišťovny v jakékoli tísňové situaci – většinou je k dispozici odkudkoli ze světa 24 hodin denně.

1. Úraz nebo nemoc v cizině

Asistenční službu zavolejte ideálně ještě před vyhledáním lékaře, případně jí můžete zavolat například z čekárny lékaře, a než se dostanete na řadu, je na faxové číslo zdravotnického zařízení zaslána garance platby a potvrzení o platnosti pojištění.

Pokud z jakéhokoliv důvodu bude i nadále lékař požadovat platbu v hotovosti (většinou do částky cca 150 eur), nechte si na zaplacenou částku vystavit účet, který po návratu přinesete pojišťovně. Účtenky si schovávejte i v případě vyzvednutí léků v lékárnách.

Přímo u lékaře se vždy prokažte pojistkou nebo informační kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěni. Bude-li nutná hospitalizace, nemocnice se většinou sama spojí s asistenční službou nebo pojišťovnou.

Pokud jedete s cestovkou, máte výhodu i v podobě delegáta. Obraťte se nejdříve na něj: „Delegát má informace, do kterého zdravotního zařízení v oblasti má klienta případně odvézt, se kterými má pojišťovna smlouvu a kde tedy dostane klient nejlepší péči,“ říká Stanislav Zíma.

2. Škoda způsobená někomu jinému

Pokud vy či vaše dítě poničíte například vybavení hotelu, případně nechtěně někoho zraníte, svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět.

Obraťte se opět na delegáta či asistenční službu.

Poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu.

Snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných svědků.

Zdokumentujte okolnosti škody (pořiďte například fotografie).

3. Ztracené kufry

Krádež zavazadel, případně jiných věcí, ohlaste okamžitě na policii a vyžádejte si protokol obsahující seznam odcizených věcí a okolnosti krádeže (čas, místo, způsob…).

Při škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení požádejte písemně provozovatele o náhradu škody – převzetí žádosti si nechte potvrdit.

Poškodí-li se zavazadla při přepravě, vyžádejte si od dopravce protokol PIR či jiné věrohodné potvrzení.

Vše opět průběžně konzultujte s asistenční službou nebo delegátem.

4. Dopravní nehoda

V případě dopravní nehody mohou nastat tři situace: Buď způsobíte škodu svým vozem vy, nebo ji naopak někdo způsobí vám, nebo se stane nehoda se zapůjčeným vozem. Co tedy dělat v konkrétních případech?

Škodu jste způsobili svým autem vy

1. Poškozenému, ať už je to řidič auta, do kterého jste „drcli“ na parkovišti, nebo majitel domu, u jehož zahrady jste najeli na plot, oznamte:

 • své jméno, příjmení a bydliště;
 • jméno, příjmení a bydliště, nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla;
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy;
 • registrační značku svého auta, kterým byla škoda způsobena;
 • číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4 (mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. „zelenou kartu“ byste měli mít s sebou).

2. S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyce. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

3. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

4. Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

5. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody.

6. Co nejdříve kontaktujte svou pojišťovnu, u které máte sjednané povinné ručení, a dodejte potřebné doklady.

7. Pokud potřebujete poradit, jak postupovat, a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří.

Někdo způsobil škodu autem vám?

1. Zjistěte si od škůdce (ideálně z dokladů):

 • jeho jméno, příjmení a bydliště;
 • jméno, příjmení a bydliště, nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena;
 • registrační značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena;
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy;
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4.

2. S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici).

3. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

4. Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. Protokol podepište jen, pokud mu rozumíte a souhlasíte s ním.

5. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených aut, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody.

6. Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

7. S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď:

 • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce,
 • nebo na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo – adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří,
 • nebo na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice.

Škoda vznikla na autě z půjčovny v dané zemi

Pokud si chcete na dovolené půjčit auto, ověřte si, zda je dostatečně pojištěné – mělo by mít povinné ručení a ideálně i havarijní pojištění. Obvyklá je spoluúčast, bývá docela vysoká. S cestovkou by to mělo být jednodušší: „Doporučuji využít zapůjčení vozu nabízené cestovní kanceláří, ta nabízí pouze půjčení vozu s dostatečnými pojistkami,“ radí Stanislav Zíma. V případě nehody se pak obraťte okamžitě na delegáta.

Když zapůjčeným autem způsobíte nehodu, z povinného ručení se vyplácí náhrada škody na druhém autě, majetku či zdraví ostatních účastníků.

Pokud nehodu nezpůsobíte, ale auto je poškozené (to platí i tehdy, když auto třeba jen odřete na parkovišti), opraví se z havarijního pojištění. Nicméně tamější pojišťovně musíte zaplatit z vlastní kapsy dohodnutou výši spoluúčasti.

V případě nehody v cizině se zapůjčeným autem přivolejte místní policii a chtějte od ní policejní protokol o dopravní nehodě. Jakmile je to možné, kontaktuje asistenční službu a řiďte se dále jejími pokyny.
 

Autor: Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!