Bouřky, kroupy a vichřice působí hodně škod. Návod, jak je minimalizovat

Bouřky, krupobití a s nimi často spojené vichřice umí během pár hodin způsobit škody za miliony korun. Právě tyto živly mají na svědomí nejvyšší počet škod, které vzniknou kvůli rozmarům počasí…
Kroupy po bouřce
Kroupy po bouřce
iStock

reklama

Konečně pořádně prší, říkají si lidé napříč republikou. Ovšem velké bouřky doprovázené silným větrem a někdy i krupobitím mohou zase napáchat spoustu škod. Aby nebyly případně škody v této situaci úplně fatální, je určitě vhodné mít nemovitost pojištěnou. Krupobití, přímý úder blesku, vichřice i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta již v základní variantě pojištění majetku – v pojištění domácnosti i v pojištění stavby a přilehlých budov. Některé pojišťovny pojistku rozšiřují i o zahradní stavby. V důsledku extrémních výkyvů počasí řeší pojišťovny každoročně tisíce pojistných událostí.

Jak postupovat, pokud vám vznikne škoda?

  1. Pojistnou událost nahlaste pojišťovně pokud možno okamžitě, resp. tak brzy, jak jen to situace dovolí. A to telefonicky, na pobočce, nebo přes internet. „Klient by měl při nahlášení pojistné události sdělit číslo pojistné smlouvy, případné údaje o pojistníkovi a telefonický kontakt. Připraven by měl mít informace o tom, kdy škoda nastala a co bylo poškozeno,“ říká manažerka komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová a dodává: „Obecně platí, že klient nemá škodu odstraňovat před příchodem likvidátora, ale v případě některých živelních škod je jejich rychlé odstranění obvykle nutné z důvodu zabránění vzniku dalších škod.“
  2. Pojišťovny v takových situacích většinou netrvají na zachování stavu až do příchodu svého pracovníka, veškerá poškození je ale nutné důkladně zdokumentovat. A pokud se škoda vyvíjí, měla by být fotodokumentace vedena průběžně. „Například máte poškozenou střechu, začíná do ní pršet, tak samozřejmě je dobré, nebo je nutné, aby člověk už začal pracovat na tom, aby nevznikly další škody, takže můžete škodu začít opravovat, ideální je tu škodu předtím nafotit, případně poškozenou střešní krytinu mít někde uskladněnu,“ řekl mluvčí Kooperativy Milan Káňa.
  3. Pro plynulejší vyřízení pojistné události je třeba doložit pojišťovně faktury a ostatní doklady o nabytí zničeného majetku.
  4. Pojišťovny nabízejí velmi často pomoc při odstraňování škod formou asistenčních služeb. Ty mohou zahrnovat třeba vysoušení objektu zatopeného přívalovým deštěm. Pokud jsou tyto služby součástí vašeho pojištění, neváhejte je využít.
  5. „V průběhu odklízení živelní škody určitě evidujte i náklady na odstraňování té škody na práci a podobně, protože i to může být součást plnění, které vám pojišťovna poskytne,“ radí mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Záleží však i na typu smlouvy, jakou jste s pojišťovnou uzavřeli.

Prevence je základ, škoda může být nižší

A jak minimalizovat škody, pokud jde o očekávanou či neočekávanou nepřízeň počasí?

  • Silná bouřka bývá provázena i silným větrem – zajištěním oken a dveří zabráníte průvanu a jejich případnému poškození nebo poškození dalšího vybavení domácnosti.
  • Preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (například květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.
  • Udržujte bleskosvod v provozuschopném stavu. Jeho revize by měla být vždy prováděna licencovaným revizním technikem.
  • Pokud nemáte instalované přepěťové ochrany a blíží se bouřka, vytáhněte napájecí kabely elektrospotřebičů ze zásuvek – škody vzniklé přepětím v síti v rámci pojištění úderem blesku pojišťovna nehradí.

reklama

www.porovnej24.cz

reklama