Burkiny rozdělují české akvaparky. Kde vstup v nich povolují a kde je zakazují?

Jak se české akvaparky staví k burkinám?
Jak se české akvaparky staví k burkinám?
APTN

reklama

Na základě našeho včerejšího článku, který se týkal případu z Francie, kde byla žena pokutována kvůli vstupu do bazénu v burkinách, se rozvinula na facebookovém profilu Zpravodajství FTV Prima debata o tom, jestli by české plavecké areály měly nošení celotělového oblečení povolit, či nikoliv.

My jsme se proto rozhodli zeptat v akvaparcích po celé republice, jestli vstup v burkinách momentálně umožňují nebo ne. Odpovědi jednotlivých akvaparků se od sebe poměrně výrazně lišily. Odhalily tak, že v otázce tolerance koupání v oblečení zahalujícím celé tělo nepanuje v Česku ani zdaleka shoda.

Praha (Aquacentrum Letňany Lagoon)

V letňanském aquacentru Lagoon burkiny netolerují, protože je podle Eduarda Mikysky, jednatele společnosti Letňany Lagoon s.r.o., považují za běžný oděv a nikoliv za tradiční plavky: „Návštěvník musí mít plavky z materiálů k tomuto účelu vhodných (krátké nebo i delší nohavičky ke kolenům). U žen jednodílné či dvoudílné plavky. V žádném případě nepouštíme návštěvníky do bazénu ve spodním prádle, tílkách, tričkách či jiných oděvech, ke kterým burkiny jednoznačně patří.“

Dalšími důvody, proč návštěvníci zdejšího centra musí volit klasické druhy plavek, jsou údajně také negativní reakce ostatních hostů a snaha udržet dostatečnou kvalitu vody, která předpokládá důkladné osprchování celého těla při příchodu, což burkiny neumožňují: „Druhým aspektem tohoto opatření je i skutečnost, že naši návštěvníci velmi citlivě a kriticky reagují na oblečení těch, kteří mají tendenci nerespektovat dobré mravy při návštěvě plaveckých bazénů. Třetím důvodem je skutečnost, že kvalita vody v bazénech se odvíjí i od kázně návštěvníků, kteří by se měli před vstupem do bazénu řádně osprchovat, umýt hygienickými prostředky a to bez plavek.  Oblečení v podobě burkin a zvyky jejich uživatelů toto hygienické opatření v žádném případě nesplňují.“

Plzeň (Bazén Slovany)

Podobně jako v pražských Letňanech jsou pravidla nastavená také v Plaveckém areálu města Plzně. Do vnitřního i vnějšího plaveckého areálu sice návštěvník teoreticky v burkinách může, do vody by ovšem vpuštěn nebyl.

„Jde o to, jestli pustit někoho na koupaliště, nebo do vody. Do vody v našem případě ne, protože provozní řád takovou alternativu neumožňuje. (...) Do venkovního či vnitřního bazénu smí návštěvníci jen v klasických plavkách, popřípadě bermudách,“ uvedl ředitel Bazénu Slovany Tomáš Kotora. Podle něho se ani v nejbližší době s největší pravděpodobností nedá očekávat úprava těchto pravidel: „Zatím jsme o změně ani neuvažovali.“

Olomouc (Aquapark Olomouc)

Zamítavý postoj vůči burkinám mají také v olomouckém akvaparku. Zde se odvolávají na bod číslo 9 jejich návštěvního řádu, který burkiny jako možný plavecký úbor nezahrnuje: „Vstup je z hygienických důvodů povolen do bazénu pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových či obdobně tvrdých materiálů. Přípustné jsou bermudy, kraťasy či americké plavky,“ zní tento bod doslova.

Hlavní manažer Aquaparku Olomouc Dalibor Přikryl uvedl, že burkiny jsou v jejich případě brány jako klasický oděv a nikoliv plavky: „Plavání v oblečení, za které považujeme i tzv. burkiny, u nás povoleno není.“

Dalibor Přikryl navíc zmínil i hygienická a ekonomická hlediska, která povolení burkin brání: „Mimo hygienické důvody hraje při stanovení typu plaveckého oděvu roli i ekonomika, např. povolení kraťasových plavek jsme dlouho zvažovali z důvodu množství vody vynášené plavkami z bazénu.“

Brno (Aquapark Kohoutovice)

Naopak v brněnském Aquaparku Kohoutovice by případní návštěvníci v burkinách vpuštěni byli v případě, že splní hygienické podmínky platné pro všechny: „Pokud návštěvník splní veškeré hygienické předpisy – to znamená, že se převleče z toho, v čem přišel z venku, půjde se převléct, do sprch, kde se vysvleče a umyje mýdlem – tak potom si může vzít ten svůj koupací oděv a jít na bazén. Pokud toto nesplní, tak z hygienických důvodů toho člověka nepustíme do plaveckého areálu, ať už má burkinu, nebo plavky. Prostě všichni jsou povinni se osprchovat a umýt mýdlem,“ uvedl zástupce vedoucího střediska Stanislav Zejda.

Ve zdejším akvaparku se údajně zatím s žádným hostem koupajícím se v celotělovém oděvu nesetkali. K odlišení plaveckého úboru od běžného oblečení na ven by ale zaměstnancům v případě potřeby pomohl i kamerový systém: „Vzhledem k tomu, že plavčíci i lidé na pokladně mají kamery a mezi návštěvníky se pohybují naši lázeňští, kteří udržují čistotu, tak vidí, kdo se převlékl a kdo se sprchuje a kdo nesprchuje.“

Ostrava (Bazén a vodní areály Sareza)

Přicházející hosté s burkinami by se bez problémů vykoupali také v Ostravě. Stejně jako v Brně se zatím ani tady nikdo takový neobjevil, burkiny zde ovšem za plavky považují, a proto by takový návštěvník platná pravidla neporušoval: „Pokud by návštěvníci přišli, tak by to svým způsobem v rozporu s naším řádem nebylo, protože burkiny jsou plavky a my uvádíme, že je povoleno koupat se v plavkách,“ odůvodnila zdejší přístup tisková mluvčí Hana Ryšánková.

Posouzení, jestli se jedná o burkiny určené ke koupání, nebo o běžné oblečení zahalující celé tělo by pak podle tiskové mluvčí vycházelo zejména z materiálu oděvu, který by musel být vyrobený z klasické plavkoviny: „Burkiny jako plavky určitě rozeznatelné jsou. Nehledě na to, že i ten materiál je z plavkoviny, takže je rozhodně poznat, že to není jenom nějaký hábit, ale že jsou to plavky.“

Ostravský akvapark nicméně nevylučuje, že by v budoucnu mohla být pravidla upravena a burkiny zakázány. Změna provozního řádu by byla možná v případě silného nesouhlasu většiny návštěvníků: „Netušíme samozřejmě, jaká by byla reakce veřejnosti na návštěvníky v burkinách. Popřípadě pokud by ta reakce byla velmi negativní, tak bychom to řešili do budoucna nějakým možným opatřením. Jak ale říkám, v tuto chvíli nic takového řešit nemusíme,“ uzavřela Hana Ryšánková.

Ústí nad Labem (Plavecký areál Klíše)

Návštěvní řád koupaliště na Klíši v Ústí nad Labem pojem burkiny nezná. Město, které je provozovatelem plaveckého areálu, se ani podle ředitele Městských služeb Miroslava Harciníka za poslední čtyři roky nesetkalo „s tím, že by se někdo v celotělovém plavkovém úboru domáhal vstupu do bazénu.“ Nikdo z vedení by ovšem případně neměl problém s návštěvníkem v celotělovém oděvu zakrývajícím nohy i ruce pod dvěma podmínkami.

Tou první je splnění předpokladu, že oděv bude vyrobený z materiálu, který nenasává vodu. Podle Miroslava Harciníka to znamená, že koupací oblečení musí být „vyrobeno z takového materiálu, ze kterého se běžně vyrábějí plavky.“ Druhou podmínkou pro koupání je pak to, aby byl „čistý návštěvník i jeho plavkový úbor.“ Stejně jako jinde se tedy předpokládá důkladné osprchování před tím, než člověk do bazénu vstoupí, ať už na sobě bude mít burkiny či plavky klasické.

Autor: Šimon Pilek

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!