Celníci zachytili čaj z Číny. Byl plný pesticidů!

Inspektoři zásilku čajů nejprve zajistili v celním prostoru letiště v Praze z důvodu odběru vzorků pro laboratorní analýzu. Limit byl překročen téměř stonásobně!
Čaje z Číny obsahovaly pesticidy
Čaje z Číny obsahovaly pesticidy
SZPI

reklama

Výsledky rozborů čajů s názvem „Fujian Green Tea Snail“ a „Guangdong Mi Lan Xiang H-M" prokázaly, že překračují maximální povolené limity u dvou typů pesticidů.

První čaj obsahoval 0,21 miligramů buprofezinu na kilogram, povolené množství je přitom 0,05 miligramu. Limit tak překročil téměř čtyřnásobně. Rozbor odhalil rovněž tolfenpyrad v množství 0,51 miligramů na kilogram, přičemž nejvyšší povolené množství je 0,01 miligramu. To znamená jednapadesátinásobné překročení.

V druhém čaji pak bylo pesticidů ještě více. Limit pro buprofezin byl překročen téměř osminásobně. Tolfenpyradu v něm bylo skoro stonásobně více - vzorek obsahoval 0,96 miligramů na kilogram této látky. 

Vzhledem k nedodržení limitů pro přítomnost pesticidů rozhodli inspektoři SZPI o nevpuštění zásilky do vnitřního trhu EU a nedošlo tak k ohrožení zdraví spotřebitelů.

reklama

reklama