Češi dotahují Západ. Mají více peněz na dovolenou než Francouzi, Britové nebo Italové

Komu se zdá, že při své zahraniční dovolené „potkává nějak hodně Čechů“, nechť ví, že nejde o ojedinělou situaci. Češi mají cestování rádi. A co je z praktického hlediska ještě podstatnější, mají na něj i peníze. Mají na něj vlastně v souhrnu více peněz než většina národů Evropské unie, jak vyplývá z nových čísel Eurostatu.
Prima Rádce - Letní dovolená bude dražší
Prima Rádce - Letní dovolená bude dražší
TV Prima archiv

reklama

Za celou EU totiž platí, že loni si týdenní pobyt pryč od domova nemohlo finančně dovolit 28,3 procenta obyvatel. V Česku ovšem tento podíl činil „jen“ 20,7 procenta. Lépe je na tom v EU jen sedm zemí, ovšem vesměs těch, které se počítají k nejbohatším: Švédsko, Lucembursko, Dánsko, Rakousko, Finsko, Nizozemsko a Německo.

Naopak hůře než Češi jsou na tom v daném ohledu v souhrnu třeba Francouzi, Britové, Belgičané, Irové, Španělé, Portugalci či Italové. To proto, že podíl obyvatel, kteří si v příslušných zemích nemohou dovolenou dopřát, je vyšší než v ČR. Pobyt mimo domov si loni muselo odepřít například 22,5 procenta Britů, 22,6 procenta Francouzů nebo 43,7 procenta Italů. Ve čtyřech zemích EU si týdenní dovolenou nemůže dovolit dokonce více než polovina populace. Jedná se o Kypr, Řecko, Chorvatsko a Rumunsko. V Rumunsku je daný podíl nejvyšší z celé EU, loni si tam dovolenou nemohlo pořídit bezmála 60 procent lidí.

Popsaná statistika doplňuje jiná čerstvá čísla Eurostatu. Ta o častosti turistických zájezdů obyvatel jednotlivých zemí EU. Podle srovnatelných údajů za rok 2017 vyrazilo na zájezd (na jednu nebo více nocí) téměř 82 procent Čechů starších patnácti let.

Častěji než Češi podnikají delší než jednodenní turistické cesty v celé EU už pouze dva národy: Finové (v roce 2017 jich vyrazilo zhruba 91 procent) a Nizozemci (86 procent). Zhruba stejně jako Češi jsou na tom Švédové, kteří vykazují také přibližně 82% podíl.

Počítají se přitom turistické cesty jak vnitrozemské, tak zahraniční, tak kombinované, tedy vnitrozemské a zahraniční zároveň.

Umístění Čechů je o to pozoruhodnější, že jakožto jediní z národů někdejšího východního bloku obsazují jednu z nejvyšších příček. Další jsou až Slováci na desátém místě (viz tabulky níže). Přitom národy někdejšího východního bloku se začlenily do EU později a stále se řadí k chudším zemím tohoto celku. Teoreticky by tak měly mít méně peněz na zbytné aktivity, jako je právě rekreace.

Sečteno, podtrženo - pětina Čechů si sice nemůže dopřát ani týdenní dovolenou, a to jakoukoli – tedy nejen zahraniční, ale ani tuzemskou. Ač se na první pohled takový údaj může jevit jako vysoký, patří v rámci EU k těm nižším. Češi v mezinárodním srovnání v zájezdové turistice vynikají. Svědčí to nejen o jejich v souhrnu lepšící se životní úrovni a o tom, že „staré země EU“ ekonomicky postupně dohánějí, ale i o tom, že cestování prostě milují.   

 

Osm národů EU, které si týdenní dovolenou mimo domov mohou dopřát nejsnáze (údaj vyjadřuje procentuální část populace daného národa EU starší 15 let, která si v roce 2018 mohla dovolit týdenní dovolenou mimo domov):

1. Švédové                            90

2. Lucemburčani                   89

3. Dánové                              88

3. Rakušané                          88                        

5. Finové                                87

6. Nizozemci                          86

7. Němci                                 85                              

8. Češi                                    79

 

Osm národů EU, pro které je týdenní dovolená mimo domov nejhůře dostupná (údaj vyjadřuje procentuální část populace daného národa EU starší 15 let, která si v roce 2018 mohla dovolit týdenní dovolenou mimo domov):

1. Rumuni                              41

2. Chorvaté                            49

2. Řekové                               49

2. Kypřané                              49                        

5. Italové                                 56

6. Maďaři                                57

7. Slováci                                58                              

8. Portugalci                           59

 

Část populace daného národa EU starší 15 let, která v roce 2017 podnikla zájezd alespoň na jednu noc (v procentech):

1. Finové                            91

2. Nizozemci                     86

3. Češi                                82

3. Švédové                         82

5. Lucemburčani               81

6. Rakušané                      77

7. Francouzi                       74

7. Irové                               74

9. Němci                             72

10. Slováci                         71

 

…a které národy EU naopak podnikají turistické zájezdy nejméně:

1. Rumuni                          27

2. Bulhaři                           35

3. Řekové                          39

4. Italové                            41

5. Portugalci                      42

Údaje: Eurostat

 

Lukáš Kovanda

reklama

reklama